Päivi Rainò Silta-Valmennusyhdistyksen tutkimuspäälliköksi

Filosofian tohtori Päivi Rainò aloittaa 7.9. Silta-Valmennusyhdistyksen tutkimuspäällikkönä.

   Päivi Rainò vastaa päätyönään sosiaali- ja terveysministeriön Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi perustaman työikäisten työkykyä edistävän Toimintakyky kuntoon -hankekokonaisuuden koordinoinnista yhdessä kehittämispäällikkö, YTM Mira Roineen kanssa.   Rainò on viime vuosina toiminut tutkimusjohtajana useissa koti- ja ulkomaisissa kielellistä saavutettavuutta edistävissä sekä korkeakoulujen että järjestöjen yhteishankkeissa. Hänellä on myös laaja-alainen tutkimus- ja kehittämiskokemus työelämäosallisuuden kysymyksistä.

   Toiminnanjohtaja Kimmo Kumlander luonnehtii hankkeen käynnistymistä ministeriön kädenojennuksena koko suomalaiselle työelämälle. – Toimintakyky kuntoon -ohjelma vahvistaa kaikkien meidän edellytyksiä voida hyvin työssä, niin monipuolisesti eri näkökulmista ohjelman hankkeet tukevat hyvän työelämän kehittämistä kaikille, on sitten kyse esimerkiksi viime aikoina paljon keskustelussa olleesta mielenterveystyöstä tai vaikkapa erilaisten fyysisten rajoitteiden voittamisesta työelämäosallisuutta rajoittavina tekijöinä, Kumlander luonnehtii.

   – Parhaimmillaan hankkeissa pystytään löytämään ratkaisut ihmisten arjessa selittämättömiksi jääneisiin hankaluuksiin. Niiden avulla saattaa löytää itselle yllättäviäkin yhteyksiä merkitykselliseksi osoittautuviin viiteryhmiin, Rainò kuvaa hankekokonaisuuden mahdollisuuksia yksittäisille ihmisille. ”Yksilön saaman tuen ohella haluamme näissä hankkeissa edistää monitaustaisten työyhteisöjen rakentumista toinen toistaan kunnioittaviksi, monikirjoisiksi dream teameiksi”, hän sanoo.

   Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankekokonaisuudessa toimii 20 itsenäistä ohjelmahanketta, jotka tutkivat ja edistävät työikäisten työelämässä pysymisen sekä työelämään pääsemisen edellytyksiä eri näkökulmista. Hankkeet toteutetaan vuosina 2017–2020. Ryppääseen kuuluu niin eri-ikäisten työelämästä tai yhteiskunnasta vetäytyneiden ja syrjäytyneiden kuin myös eri syistä työelämästä poisjoutuneiden osallisuutta ja työelämään paluuta edistäviä sekä heidän läheisiään tukevia hankkeita. Käynnistyvä koordinaatiohanke tukee ohjelmahankkeiden välistä yhteistyötä, tulosten levittämistä ja vaikuttavuutta koko ohjelmakauden ajan.

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Mira Roine, p. 040 868 2127

toiminnanjohtaja Kimmo Kumlander, p. 050 529 9675