Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila: osatyökykyiset on saatava mukaan työelämään

Suomessa 1,9 miljoonalla työikäisellä on pitkäaikaissairaus tai vamma ja noin 600 000 heistä kokee, että vamma tai sairaus rajoittaa heidän työmahdollisuuksiaan. Ministeri Mattilan mukaan on olennaista tarkastella osatyökykyisten osaamista ja mahdollisuuksia eikä puutteita tai esteitä. Asenteiden on muututtava, Mattila toteaa.

Osatyökykyisten työllistymisen tueksi on palveluja, mutta ne ovat kuitenkin monesti hajanaisia ja vaikeasti saavutettavia.  STM:n tuoreen kuntoutuksen uudistuskomitean raportin mukaan ongelmana on erityisesti se, että palvelu aloitetaan yleensä liian myöhään.

Silta-Valmennusyhdistyksen toiminnanjohtaja Kimmo Kumlander korosti, että työllisyyden myönteinen kehitys ei yksinään riitä tuomaan osatyökykyisiä töihin yrityksiin, vaan tarvitaan sekä asennemuutosta että yhteiskunnan tukea yli ministeriörajojen. Kasvupalvelu-uudistus tukee hyvin vahvimpien osaajien paluuta työmarkkinoille, mutta maakuntauudistuksen yhteydessä on varmistettava riittävät ja oikea-aikaiset palvelut myös osatyökykyisille.

Toimintakyky kuntoon -ohjelman tavoite on parantaa työikäisten toimintakykyä ja vahvistaa työelämäosallisuutta. Ohjelma on käynnissä vuosina 2017–2020 ja se koostuu 20 eri hankkeesta. Ohjelmakokonaisuutta koordinoi Siltavalmennusyhdistys ry.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Päivi Rainò, Silta-Valmennusyhdistys ry
p. 050 359 3705

Toiminnanjohtaja Kimmo Kumlander, Silta-Valmennusyhdistys ry
p. 050 529 9675