Eurooppalaisista kokeiluista malleja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen

Silta-Valmennusyhdistyksen Ilona – Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön -valmisteluhankkeen loppuraportti on julkaistu. Raportissa tarkastellaan Suomessa ja ulkomailla 2000-luvulla tehtyjä kokeiluja osatyökykyisten työllistymisestä ja kuvataan työelämään integroivien yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä.

EU:ssa yhteiskunnallinen yrittäjyys nähdään merkittävänä tulevaisuuden yritysmuotona, ja niiden uskotaan omalta osaltaan tuovan myös ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten työttömyyteen. Monissa maissa yhteiskunnallisilla yrityksillä onkin huomattava rooli kansantaloudessa, esimerkiksi Ranskassa yhteiskunnallinen yritystoiminta kattaa 10 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Suomessa yhteiskunnallista yrittäjyyttä edistettiin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä useilla eri hankkeilla ja vuonna 2003 säädettiin laki sosiaalisista yrityksistä. Lakia ollaan kuitenkin kumoamassa, koska lain vaikutukset osatyökykyisten työllisyyteen eivät ole olleet odotetun kaltaisia – kaikkia osatyökykyisiä palkanneista yrityksistä sosiaalisten yritysten osuus on ollut alle neljä prosenttia.

– Osatyökykyisten työllistämisen eteen on Suomessa tehty töitä, mutta selvitys osoittaa hyvin miten hankekeskeistä ja usein lyhytjänteistä työ on ollut. Suomessa on edelleen tarve kokonaiskäsityksen luomiseen sekä euroooppalaisten hyvien käytänteiden soveltamiseen, jotta osatyökykyiset pystyvät jatkossa täysipainoisesti osallistumaan työelämään ja yhteiskuntaan, toiminnanjohtaja Kimmo Kumlander painottaa.

Silta-Valmennusyhdistys kumppaneineen on tehnyt suunnitelman yhteiskunnallisten yritysten toimintaympäristön kehittämisestä ja mallista haastavassa asemassa työmarkkinoilla olevien työllistymisen tukemiseksi. Valmistelussa olivat mukana Vates-säätiö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus sekä Diak/FinSERN.

Valmisteluhankkeen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Raportin pääset lukemaan linkin kautta:

ILONA -sosiaalinen yrittäjyys 2018