Sami Wirkkula Silta-Valmennusyhdistyksen järjestöjohtajaksi

Silta-Valmennusyhdistyksen hallitus on nimennyt Sami Wirkkulan yhdistyksen uudeksi järjestöjohtajaksi. Wirkkula siirtyy Siltaan Setlementti Tampere ry:n toiminnanjohtajan tehtävästä.

On todella mielenkiintoista päästä kehittämään perinteistä, jatkuvasti eteenpäin menevää järjestöä kokonaan uudenlaisessa roolissa. Olen saanut seurata Sillan kehittymistä itsenäisenä kansalaisjärjestönä lähes alusta alkaen yhden perustajajäsenen toiminnanjohtajana. Vaikka tie ei ole aina ollut helppo, Silta on aina katsonut eteenpäin ja ulospäin, oppinut uutta ja kehittänyt koko toimialaa eturintamasta käsin. Tekemistä on paljon, ja siihen tarttuminen tuntuu oikealta haasteelta tässä vaiheessa, kun toimintaympäristö on suuressa muutoksessa, Wirkkula linjaa.

Uudessa tehtävässään Wirkkula vastaa Silta-Valmennusyhdistyksen operatiivisesta toiminnasta yhdessä toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän kanssa. Tehtävä on uusi.

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka kehittää nuorten, nuorten aikuisten, rikostaustaisten ja muilla tavoin yhteiskunnan ulkopuolelle jäävien osallisuutta, koulutusta ja työllistymisen edellytyksiä. Yhdistys työllistää noin 80 edustamiensa alojen ammattilaista.

PAIKALLISESTA TOIMIJASTA YHTEISTYÖSSÄ VALTAKUNNALLISEKSI KEHITTÄJÄKSI

Samassa kokouksessaan Silta-Valmennusyhdistys nimesi Kimmo Kumlanderin Silta-Valmennusyhdistyksen ja sen lähiyhteisöjen toimitusjohtajaksi. Muutokset ovat osa yhdistyksen pitkäjänteistä työtä kehittyä toisaalta paikallisena yleishyödyllisenä toimijana, toisaalta kehittyä yhdessä paikallisten ja alueellisten kumppaneidensa kanssa valtakunnallisesti merkittäväksi arvopohjaiseksi toimijaksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukena, työmuotojen kehittäjänä sekä alan tutkimus- ja kehittämisorganisaationa.

Yhdessä Porin Sininauhan, Rauman Seudun Katulähetyksen ja Sastamalan seudun mielenterveysseuran kanssa Silta-Valmennusyhdistys perusti vuonna 2016 arvopohjaisen järjestötoiminnan valtakunnalliseksi alustaksi Valo-Valmennusyhdistys ry:n. Yhdistys toimii nyt seitsemällä paikkakunnalla ja työllistää yli 30 alan ammattilaista. Yhdessä perustajajäsentensä kanssa yhdistys työllistää yli 200 ammattilaista ja tarjoaa aktiivista, pitkäkestoista tukea vuosittain yli 2 500 tukea tarvitsevalle.

Palvelutuotannon ohella yhdistys tunnetaan vahvasta tutkimus- ja kehittämistoiminnastaan. Yhdistys koordinoi useita valtakunnallisia ja kansainvälisiä kehittämishankkeita, joilla vahvistetaan muun muassa elinikäisen oppimisen edellytyksiä työelämässä ja työelämän ulkopuolella, vahvistetaan perustaitoja epämuodollisissa oppimisympäristöissä, ennaltaehkäistään asunnottomuuden syntymistä ja uusiutumista sekä ennaltaehkäistään nuorten syrjäyttämistä koulutuksen, työelämän ja yhteiskuntaosallisuuden ulkopuolelle.

Uudessa roolissani on hienoa samanaikaisesti voida tehdä maanläheistä työtä konkreettisesti arjessa ihmisten osallisuuden vahvistamiseksi ja toisaalta hyödyntää aiempaa osaamistani ja verkostojani alan kehittämisessä ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen luomisessa, aiemmin muun muassa Humanistisen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisjohtajana toiminut Kumlander toteaa.

Valo-Valmennusyhdistyksen hallitus on nimennyt yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta vastaavaksi kehittämisjohtajaksi Maija Schellhammer-Tuomisen, joka tarttuu kasvavan ja kehittyvän organisaation johtoon innokkaasti: – Menestyksemme kulmakiven luovat perustajayhteisöjemme pitkä perinne, alueellisesta toiminnasta ja verkostoista sekä niiden kehittämisestä vastaavat kokeneet esimiehemme sekä vahva arvopohjamme, joka takaa että kaikissa tilanteissa seisomme kaikkein heikoimmassa asemassa olevan ihmisen rinnalla ja mahdollisen toiminnan voiton palautamme kokonaisuudessaan työhön suoraan ihmisten hyväksi.

Lisätietoja:
Kimmo Kumlander, toimitusjohtaja, p. 050 529 9675, kimmo.kumlander@siltavalmennus.fi
Maija Schellhammer-Tuominen, kehittämisjohtaja, p. 050 303 7659, maija.schellhammer-tuominen@valo-valmennus.fi