Silta-Valmennusyhdistys ry etsii kokoaikaista valmentajaa Ilona-hankkeeseen

Silta-Valmennusyhdistys ry etsii osaavaan joukkoonsa kokoaikaista valmentajaa ESR-rahoitteiseen Ilona-hankkeeseen (Ilona – Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön).

Hankkeen avulla
1) analysoidaan, testataan ja arvioidaan kansainvälisten, osatyökykyisten henkilöiden työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomessa
2) kokeillaan uudenlaisia menetelmiä kohti työllistymistä (yhteiskunnallisiin) yrityksiin ja (yhteiskunnalliseen) yrittäjyyteen
3) lisätään työllisyyttä sekä tuotetaan osaamista ja osaajia aloille, joilla on työvoimapula
4) mallinnetaan valtakunnallisesti hyödynnettävä ratkaisu haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen

Kansainvälinen hanke toteutetaan yhteistyössä THL:n, Vates-säätiön, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja Diakonia-ammattikorkeakoulun (FinSERN) kanssa.

Valmentajan tehtävät keskittyvät hankkeessa tehtävään asiakastyöhön. Hän vastaa lisäksi mm. yritysyhteistyöstä ja koulutusten räätälöinneistä sekä osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön. Tehtävänkuva täsmentyy hankkeen edetessä.

Edellytämme hakijoilta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, sujuvaa suomen ja englannin kielen hallintaa sekä kiinnostusta osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen ja sosiaaliseen yrittäjyyteen.

Arvostamme sosiaali- ja terveysalan ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta hanketyöstä ja valmentajana toimimisesta, hyvää viestintäosaamista, aktiivista ja aloitteellista työotetta sekä hyviä tiimityön taitoja.

Valmentajan työntekopaikka on Tampereella, mutta tehtävään sisältyy myös jonkin verran matkustamista koti- ja ulkomailla.

Työsuhde on määräaikainen 31.10.2021 asti. Tehtävä täytetään mahdollisimman pian.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV toimitetaan sähköpostitse 5.12.2018 mennessä osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi. Sähköpostin otsikoksi ’Ilona valmentaja’.

Lisätietoja:
järjestöjohtaja Sami Wirkkula
050 523 7315

Silta-Valmennusyhdistys ry on yleishyödyllinen tamperelaisten kansalaisjärjestöjen perustama yhteisö. Perustehtävämme on auttaa, tukea, ohjata ja valmentaa heikossa asemassa olevia ihmisiä saavuttamaan tavallinen elämä, jossa ihmisen omat realistiset toiveet työn, kodin ja ihmissuhteiden osalta ovat toteutuneet. Haluamme tukea ulkopuolisten nuorten ja aikuisten kiinnittymistä yhteiskuntaan parantamalla heidän asumis-, kuntoutumis-, oppimis- ja työllistymismahdollisuuksiaan. Toimimme monipuolisesti yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.