Haussa Projektityöntekijä

Silta-Valmennusyhdistys etsii Turkuun valtakunnallisesti toimivaan PONNU-hankkeeseen kansalaisten perustaitoisuudesta ja sosiaalityön kentästä kiinnostunutta oma-aloitteista ja helposti lähestyttävää projektityöntekijää. PONNU -perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen -hankkeessa kehitetään mallia työelämän/koulutuksen ulkopuolella olevien ihmisten luku- ja kirjoitustaitojen, laskutaitojen ja digitaitojen kohentamiseksi työpajaympäristössä sekä ryhmämuotoisesti, että yksilövalmennuksessa.

Projektityöntekijän työtehtävät koostuvat toiminnan suunnittelusta ja ohjausmateriaalin tuottamisesta yhdessä muiden kanssa, sekä ryhmä- ja yksilöohjauksesta Valo-Valmennusyhdistyksen työpajoilla. Projektityöntekijä osallistuu myös mallin levittämis- ja markkinointityöhön yhdessä muun projektiryhmän kanssa. Tehtävään on edellytyksenä soveltuva koulutus. Kokemus kehittämis- ja projektityöstä sekä ohjaus- ja valmennuskokemus on hakijalle eduksi. Työsuhde on määräaikainen. Työsuhteissa noudatetaan yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta.

Arvostamme hakijassa:

  •  kykyä työskennellä itsenäisesti
  •  verkostoitumistaitoja
  •  kannustavaa työotetta
  •  kykyä asiakashankintaan
  •  esiintymistaitoja

Lähetä meille vapaamuotoinen hakemus viimeistään 5.6 osoitteella rekrytointi@siltavalmennus.fi Viestin otsikoksi projektityöntekijä Turkuun/PONNU.

Lisätiedot puhelimitse seuraavina aikoina: 3.6. klo 9-13. Projektipäällikkö Elina Heine, p. 050-3538930 tai sähköpostitse: elina.heine@valo-valmennus.fi. Haastattelut järjestetään 7.6. Turussa.

PONNU-hanke on Taito-ohjelmaan kuuluva valtakunnallinen ESR-hanke, joka kehittää uudenlaista mallia perustaitojen oppimiseen epämuodollisissa oppimisympäristöissä.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry, osatoteuttajia ovat Silta-Valmennusyhdistys ry, Invalidisäätiö sr sekä HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Tutustu hankkeeseen ja sen toimijoihin:

Siltavalmennus
Ponnu