Kunnossa kaiken ikää –hanke

Silta-valmennusyhdistyksen Kunnossa kaiken ikää –hankkeen liikuntaryhmät alkavat 11.11. ja jatkuvat 19.12. asti. Paikkana toimii hyvinvointipajan tilat Nekalassa osoitteessa kuokkamaantie 2, poltteen sali. Ryhmäkalenteri löytyy alta: Lisätietoja Juhani Vesa, 050-4075945 tai juhani.vesa(at)siltavalmennus.fi

RE[ENTER]

Silta-Valmennusyhdistys ry on mukana kansainvälisessä Erasmus + kehittämishankkeessa ReEnter. Hankkeen päätoteuttajana toimii kreikkalainen Freedom Gate- yhdistys. Hankkeen päätavoitteena on kouluttaa ammattilaisia ja vapaaehtoisia, jotka työskentelevät tai haluavat työskennellä rikosseuraamusasiakkaiden kanssa tukemassa heidän yhteiskuntaan ja työmarkkinoille integroitumistaan. Projektissa jaetaan osallistujien kokemuksia ja parhaita käytäntöjä rikosseuraamusasiakkaille suunnatuista koulutukseen, kuntoutukseen, yhteiskuntaan integroitumiseen, työllistymiseen ja sosiaaliseen tukeen liittyvistä toimintamalleista.