Etsimme suomen kielen kouluttajaa

Haemme osaavaan joukkoomme suomen kielen kouluttajaa (s2) määräaikaiseen työsuhteeseen 31.5.2020 asti. Viikoittainen työaika on 20 tuntia, työaika on sovittavissa.
Suomen kielen kouluttaja työskentelee toiminnallisessa kotoutumiskoulutuksessa, joka on tavoitteellinen, kohti työelämää suuntaava palvelu. Koulutus koostuu kielen opetuksesta ja työpajatoiminnasta noudattaen soveltuvin osin kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmaa.
Luokkahuoneopiskelun rinnalla kielen opetuksessa käytetään toiminnallisuutta ja kokemuksellista pedagogiikkaa. Suomen kielen opetus integroidaan työpajaympäristöön konkreettiseen päivittäiseen työskentelyyn.
Toiminnallinen kotoutumiskoulutus sijoittuu moduulien 1-2 rinnalle. Opiskelijat voivat olla 0-tasoisia ns. uusia opiskelijoita tai koulutukseen voi ohjautua kotoutumiskoulutuksen 1-2 moduulin keskeyttäneitä, jos opiskelija ei ole näissä edennyt tai mikäli perinteinen opiskelu ei ole soveltunut opiskelijalle. Kohderyhmään voivat kuulua kotoutujat, joilla on terveysongelmia (ml. mielenterveysongelmat), oppimisen vaikeuksia tai muita haasteita arjen hallinnassa tai kotoutumisessa.

Hakijalta edellytämme:
– ylempää korkeakoulututkintoa: hakija on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja (suomen kieli + kirjallisuustiede/draamantutkimus)
– pedagogista pätevyyttä (pedagogiset opinnot suoritettuina)
– hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
– sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin
– aitoa halua työskennellä kohderyhmän parissa
– aloitekykyisyyttä ja kehittävää työotetta

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.
Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.
Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi, otsikoksi ”s2-kouluttaja”. Tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.
Lisätietoja tehtävästä antaa vastaava valmentaja Katri Mäkinen puh. 050 411 6862 tai katri.makinen@siltavalmennus.fi

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toiminta toteutetaan mm. yhdistyksen työpajoilla, tuotantokoulussa ja työmailla. Yhdistyksellä on noin 80 työntekijää.