Palvelut koronatilanteen aikana

Koronatilanteen vuoksi ryhmä- ja työpajamuotoisia palveluita on keskeytetty ja uudelleenorganisoitu. Yhdistys jatkaa kuitenkin kaikissa toimintamuodoissa asiakkaiden ohjausta ja auttamista mahdollisuuksien mukaan. Toiminnassa painotetaan poikkeustilan aikana etäyhteyksien avulla tapahtuvaa ohjausta ja neuvontaa. Myös uusia etävalmennuksen muotoja kehitetään mahdollisimman nopeasti käyttöön otettaviksi. Useat kriittiset palvelumme auttavat eniten tukea tarvitsevia myös paikan päällä kuitenkin huomioiden toiminnassaan viranomaisohjeistukset. Tavoitteenamme

Haemme ohjaajaa Naisten yhteisöön

Haemme osaavaan joukkoomme ohjaajaa Naisten yhteisöön Silta-Valmennuksen kuntoutuspalveluihin. Kuntoutuksen naisten yhteisön kohderyhmä on päihde- ja rikostaustaiset naiset. Yhteisömuotoisessa psykososiaalisessa avokuntoutuksessa työskentelyn lähtökohtana on turvallinen, luottamuksellinen ja kunnioittava ilmapiiri. Tavoitteena on päihteetön ja rikokseton elämä. Keskeinen asia kuntoutuksessa on muutostyöskentely ja motivointi muutokseen sekä asiakkaiden voimavarojen lisääntyminen. Työotteena naisille suunnatussa päihdekuntoutuksessa on sensitiivisyys ja ratkaisukeskeisyys. Etsimme