Rikostaustaisille kokonaisvaltaisia palveluja

Rikostaustaisten henkilöiden työllistymistä vaikeuttavat palveluiden heikko saavutettavuus, työnantajien vähäinen halukkuus työllistää rikostaustaisia sekä yksilöille kasaantuvat ongelmat, kuten heikko koulutustaso tai terveydentila. Vierto-hankkeessa vastatattiin tähän haasteeseen tarjoamalla yksilöllisiä valmennuspalveluja sekä rakentamalla kokonaisvaltainen toimintamalli parantamaan palvelujen toimivuutta ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. ”Keskeinen haaste on palvelujen ja rahoituksen pirstaleisuus sekä asiakkaan että palveluita tuottavien tahojen kannalta. Palvelut