Työkuntoa työpajoille – hanke

Työkuntoa työpajoille – hanke (OKM) on kuluneena keväänä lähtenyt käyntiin koronan aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta. Hankkeen tavoitteena on tukea työpajojen asiakkaiden toimintakykyä ja motivoida heitä liikkumaan. Tavoitteena on myös parantaa työpajojen valmentajien liikuntaneuvontaosaamista. Lisäksi hankkeen päämääränä on kehittää erityisesti työpajaympäristöön soveltuva työ- ja toimintakykyä tukeva toimintamalli ja arviointimenetelmä.

Kevään aikana hankkeessa on kokeiltu erilaisia etävalmennukseen soveltuvia menetelmiä, jotka tukisivat työpaja-asiakkaiden toimintakykyä ja kannustaisivat liikkumaan poikkeusoloista huolimatta. Digitaalisen Moodle-ympäristön välityksellä työpajojen asiakkaat ovat osallistuneet erilaisiin matalan kynnyksen ohjattuihin liikuntahetkiin ja pohtineet valmentajien opastuksella toimintakykynsä eri osa-alueita. Etävalmennuksessa päivittäiset liikuntatuokiot ovat kuuluneet osaksi pajapäivää ja varsinkin mahdollisuutta liikkua lähiluonnossa on hyödynnetty.

Kokemukset ovat olleet myönteisiä niin asiakkaiden kuin valmentajienkin osalta. Moni asiakas on kertonut, ettei omaan toimintakykyyn ole aikaisemmin juurikaan tullut kiinnitettyä huomiota. Nyt siihen on ollut hyvä tilaisuus. Myös päivittäiset liikuntahetket ovat tuntuneet mukavalta vaihtelulta koronatilanteen keskellä. Kevään aikana pilotoituja digitaalisia valmennusmenetelmiä ja – materiaaleja tullaan kehittämään hankkeen aikana edelleen, jotta ne olisivat mahdollisimman monen työpajan valmentajan hyödynnettävissä myös jatkossa. Poikkeusolojen rajoitusten väistyessä liikuntaneuvonnan elementtejä viedään entistä enemmän myös fyysiseen työpajaympäristöön, jossa toimintatapoja kehitetään edelleen yhdessä asiakkaiden kanssa kokeillen ja arvioiden.