Etsimme kolmea projektityöntekijää kuntoutushankkeeseen

Etsimme kolmea työntekijää ulkomaalaistaustaisten seksuaalirikollisten kuntoutuspolun kehittämishankkeeseen vuosille 2021–2022 pääkaupunkiseudulle.

Oikeusministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaistaustaisten henkilöiden uusintarikollisuuden ehkäisyyn. Toisena tavoitteena on kehittää sekä rikosseuraamusalan että sitä lähellä olevien järjestöjen ja kuntien henkilöstön osaamista kohdata ja työskennellä seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaistaustaisten kanssa.

Hankkeeseen rekrytoidaan kolme työntekijää:

1) projektipäällikkö, jolla on terapiatyöskentelyyn liittyvää osaamista,

2) seksuaalikasvattaja,

3) palveluohjaaja.

Projektipäällikkö vastaa hankkeen hallinnollisista tehtävistä mutta tekee myös yksilötyötä niiden asiakkaiden kanssa, joiden seksuaalirikollisuuteen liittyvä problematiikka tarvitsee syvempää työstämistä.

Seksuaalikasvattaja vastaa hankkeessa pilotoitavan seksuaalikasvatuskurssin rakentamisesta ja toteutuksesta. Lisäksi hän tekee yksilötyötä sekä vankilassa, vapautumisvaiheessa että vapautumisen jälkeen yhdessä palveluohjaajan kanssa.

Palveluohjaajan päävastuuna on rakentaa vankilasta vapauteen ulottuva palveluohjausjatkumo. Ohjaaja tutustuu vankeihin jo vankeusaikana, kartoittaa heidän elämäntilannettaan ja osallistuu vapauttamissuunnitelman tekoon. Vapautumisen jälkeen palveluohjaaja kulkee vapautuneen rinnalla avustaen häntä tarpeenmukaisiin palveluihin pääsyssä.

Kaikki hankkeen työntekijät tekevät yhteistyötä yhdyskuntaseuraamustoimistojen kanssa rakentaen yhdyskuntaseuraamusasiakkaille soveltuvaa tukea.

Työntekijöiltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta ulkomaalaistaustaisten kanssa työskentelystä. Kaikki työtehtävät vaativat kehittävää työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kokemus rikostaustaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä on etu. Myös B-ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus lasketaan eduksi.

Koska tehtävät sisältävät vankilassa työskentelyä, tehtäviin valituista voidaan pyytää turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen henkilöturvallisuusselvitys.

Kaikki työtehtävät alkavat 1.2.2021 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteen kesto on määräaikainen vuoden 2022 loppuun asti.

Lähetä hakemuksesi ja CV palkkatoiveineen osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi
14.12.2020 klo 16:00 mennessä. Kerro hakemuksessa, mitä tehtävää haet.

Valinnat voidaan tehdä heti soveltuvien hakijoiden löytyessä jo ennen hakuajan päättymistä.

Lisätiedot: Kehittämisjohtaja Maarit Suomela p. 050 4124 302, maarit.suomela@siltavalmennus.fi