Hyvistä käytännöistä maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseen verkko-opas

Tiedote (luettavissa kokonaisuudessaan TSL:n sivuilla, julkaistu 24.11.2020)

Kolmen maan hyvistä käytännöistä maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseen syntyi verkko-opas

Monet maahanmuuttajat, erityisesti matalalla koulutustasolla liikkeelle lähtevät naiset, ovat voineet asua Suomessa jo hyvinkin pitkään ilman minkäänlaista yhteyttä työelämään. Jos he ovat hoitaneet lapsia kotona, heillä ei ehkä ole tietoa suomalaisista tukipalveluista tai koulutusjärjestelmästä, riittävää kielitaitoa työelämää ajatellen tai käsitystä omista mahdollisuuksistaan.

Tarve yksilölliseen, perusasioista liikkeelle lähtevään ohjaukseen on tällaisten maahanmuuttajien kohdalla erityisen suuri. Empowering Migrants for Employment EME -hankkeessa kolmen maan toimijat perehtyivät yhdessä keinoihin tunnistaa maahanmuuttajien taitoja ja osaamista sekä edistää heidän työllistymisvalmiuksiaan.

Vastavuoroisen oppimisen avulla tuloksiin

Suomessa maahanmuuttajien osuus koko väestöstä on vielä suhteellisen pieni ja maahanmuuttajille suunnatut palvelut ovat vasta kehittymässä.

– Meidän kannattaa ottaa oppia sellaisista Euroopan maista, joissa maahanmuuttajia on enemmän ja heidän parissaan tehdyllä työllä on pidemmät perinteet. Toisaalta myös Suomessa on paljon alan osaamista jaettavaksi kansainvälisesti, toteaa hankepäällikkö Katriina Tapanila.

Suomesta hankkeessa ovat mukana Helsingin aikuisopisto, Silta-Valmennusyhdistys, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampereen yliopisto ja Työväen Sivistysliitto. Kansainväliset kumppanit ovat Emancipatie Via Arbeid EVA -järjestö Belgiasta sekä Piteån kunta ja Arbetarnas Bildningsförbund Ruotsista.

Yhteisen työskentelyn aikana arvioidut parhaat käytännöt, hankkeessa kehitetyt yhteisen oppimisen menetelmät ja suositukset on koottu oppaaksi verkkoon: ememethods.net. Oppaassa kerrotaan toimivista koulutustavoista ja menetelmistä, joilla esimerkiksi työharjoittelusta tai kielenopiskelusta saadaan tarkoituksenmukaisempaa.

– Mukana on myös paljon käytännön työkaluja, joita voi hyödyntää erilaisissa ryhmissä esimerkiksi oman osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen sekä ryhmäytymisen avuksi, Tapanila kertoo.

Verkko-oppaan käytännöt ja menetelmät ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä ja sovellettavissa.

Kansainvälisen EME-hankkeen Ememethods.net -sivusto on englanninkielinen. Sivustosta julkaistaan myöhemmin myös suomenkielinen versio. Kaksivuotinen hanke päättyy vuoden lopussa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.