ETSIMME KOLMEA PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ TRAUMASENSITIIVISEN TYÖOTTEEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN

Etsimme kolmea työntekijää päihde- ja rikostaustaisten kanssa tehtävän traumasensitiivisen työotteen kolmivuotiseen kehittämishankkeeseen.
Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman hankkeen päätavoitteet ovat rikostaustaisten ja päihdekuntoutujien itseymmärryksen lisääminen vakavasta traumatisoitumisesta sekä siitä johtuvien oireiden kuten masentuneisuuden, ahdistuneisuuden sekä itseä ja muita vahingoittavan käyttäytymisen (ml. päihdeongelmat) lieveneminen. Kohderyhmänä ovat Pirkanmaan alueen rikostaustaiset henkilöt ja päihdekuntoutujat, Riihimäen, Kylmäkosken ja Jyväskylän vankiloiden vangit sekä asiakkaiden kanssa työskentelevä henkilöstö. Hankkeessa rakennetaan asiakkaiden erityistarpeet huomioiva vakautumisryhmä. Toimintamallit koulutetaan asiakaskohderyhmän kanssa työskenteleville eri toimijoiden henkilöstölle.
Hankkeeseen rekrytoidaan kolme työntekijää:

1) projektipäällikkö, jolla on psykologin ja/tai psykoterapeutin koulutus,

2) sosiaaliohjaaja,

3) terveydenhoitaja.

Projektipäällikkö vastaa hankehallinnoinnista ja raportoinnista, hankkeen työmenetelmien rakentamisesta yhdessä muun tiimin kanssa sekä terapeuttisesta yksilötyöstä.

Sosiaaliohjaaja vastaa hankkeessa rakennettava ryhmätoiminnan toteutuksesta yhdessä hanketiimin kanssa. Lisäksi hän tekee yksilötyötä sekä vankilassa, vapautumisvaiheessa että vapautumisen jälkeen
yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa sosiaalityön
näkökulmasta.

Terveydenhoitaja osallistuu myös hankkeessa rakennettavan ryhmätoiminnan toteutukseen. Lisäksi hän toteuttaa yksilötyötä ja palveluohjausta asiakkaiden kanssa psykofyysisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Kaikki hankkeen työntekijät tekevät yhteistyötä myös yhdyskuntaseuraamustoimistojen kanssa rakentaen yhdyskuntaseuraamusasiakkaille soveltuvaa tukea.

Työntekijöiltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta vakavasti traumatisoituneiden kanssa työskentelystä. Kaikki työtehtävät vaativat kehittävää työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kokemus rikostaustaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä on etu. Myös B-ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus lasketaan eduksi.
Koska tehtävät sisältävät vankilassa työskentelyä, tehtäviin valituista voidaan pyytää turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen henkilöturvallisuusselvitys.
Kaikki työtehtävät alkavat 17.5.2021 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteen kesto on määräaikainen kestäen työsuhteen alkamisesta kolme vuotta eteenpäin.
Lähetä hakemuksesi ja CV palkkatoiveineen osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi
23.4.2021 klo 16:00 mennessä. Kerro hakemuksessa, mitä tehtävää haet.

Lisätiedot: Kehittämisjohtaja Maarit Suomela p. 050 4124 302, maarit.suomela@siltavalmennus.fi