Haemme Suomen kielen ja viestintätaitojen kouluttajaa, Silta-Koto

Suomen kielen ja viestintätaitojen kouluttaja, Silta-Koto
Haemme osaavaan joukkoomme suomen kielen ja viestintätaitojen kouluttajaa (s2). Kouluttaja on osa ryhmittymänä (Silta-Koto) toimivaa moniammatillista tiimiä, jonka muodostavat Silta-Valmennusyhdistys ry, Invalidisäätiö sr/Live Palvelut, Entry Education Oy ja Hyria Business Institute Oy.
Suomen kielen ja viestintätaitojen kouluttaja työskentelee tuetun kotoutumisen polun moduulikoulutuksessa, joka on tavoitteellinen, kohti työelämää suuntaava palvelu. Kohderyhmän asiakkailla on usein vahvemman tuen tarve, puutteelliset perustaidot ja vähäinen koulutustausta.
Tuetun kotoutumisen polulla koulutus koostuu suomen kielen ja yhteiskunnallisten aineiden opetuksesta, ohjauksesta, työpajatoiminnasta sekä kieli- ja työharjoitteluista. Luokkahuoneopiskelun rinnalla kielen opetuksessa käytetään toiminnallisuutta ja kokemuksellista pedagogiikkaa, ja suomen kielen opetusta integroidaan myös työpajaympäristöön konkreettiseen päivittäiseen työskentelyyn. Kouluttamisen lisäksi tehtäviin kuuluvat myös mm. koulutuksen valmistelutehtävät, sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä koulutuksen raportointi.
Suomen kielen ja viestintätaitojen kouluttajalta edellytämme:
– ylempää korkeakoulututkintoa
– perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä TAI suomi toisena kielenä (s2) -opettajan opinnot
– pedagogista pätevyyttä (pedagogiset opinnot 60 op oltava suoritettuina)
– hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
– sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin
– aitoa halua työskennellä kohderyhmän parissa
– aloitekykyisyyttä ja kehittävää työotetta
Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote. Tartuntatautilain mukaan 31.1.2022 alkaen työnantaja edellyttää työntekijöiltä todistusta koronavirussuojasta.
Työ on määräaikainen, ja työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työt sijoittuvat ryhmittymän toimipisteisiin eri puolilla Tamperetta.
Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi, otsikoksi ”s2-kouluttaja, Silta-Koto”. Haku päättyy 20.2.2021, työ alkaa sopimuksen mukaisesti.
Lisätietoja tehtävästä antaa esihenkilö Katri Mäkinen puh. 050 411 6862: soittoaika ti 9.2.2022 klo 9-11.
Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toiminta toteutetaan mm. yhdistyksen työpajoilla, tuotantokoulussa ja työmailla. Yhdistyksellä on noin 80 työntekijää.