Haemme yhteiskunnallisten aineiden kouluttajaa, Silta-Koto

Yhteiskunnallisten aineiden kouluttaja, Silta-Koto
Haemme osaavaan joukkoomme yhteiskunnallisten aineiden kouluttajaa. Kouluttaja on osa ryhmittymänä (Silta-Koto) toimivaa moniammatillista tiimiä, jonka muodostavat Silta-Valmennusyhdistys ry, Invalidisäätiö sr/Live Palvelut, Entry Education Oy ja Hyria Business Institute Oy.
Kouluttaja työskentelee tuetun kotoutumisen polun moduulikoulutuksessa, joka on tavoitteellinen, kohti työelämää suuntaava palvelu. Kohderyhmän asiakkailla on usein vahvemman tuen tarve, puutteelliset perustaidot ja vähäinen koulutustausta.
Tuetun kotoutumisen polulla koulutus koostuu kielen opetuksesta, yhteiskunnallisten aineiden opetuksesta, ohjauksesta, työpajatoiminnasta sekä kieli- ja työharjoitteluista. Luokkahuoneopiskelun rinnalla työelämätaitojen opetuksessa käytetään toiminnallisuutta ja kokemuksellista pedagogiikkaa. Ryhmämuotoisen koulutuksen rinnalla kulkee asiakkaiden yksilöllinen ohjaus ja jatkosuunnitelmien tekeminen. Kouluttamisen lisäksi tehtäviin kuuluvat myös mm. koulutuksen valmistelutehtävät, sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä koulutuksen raportointi.
Kouluttajalta edellytämme:
– soveltuvaa korkeakoulututkintoa
– pedagogista pätevyyttä (pedagogiset opinnot 60 op oltava suoritettuina, esim. asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998)
– vahvaa osaamista työelämäteemoista
– kykyä ohjata asiakkaita yksilöllisissä jatkosuunnitelmissa
– hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
– sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin
– aitoa halua työskennellä kohderyhmän parissa
– aloitekykyisyyttä ja kehittävää työotetta
Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote. Tartuntatautilain mukaan 31.1.2022 alkaen työnantaja edellyttää työntekijöiltä todistusta koronavirussuojasta.
Työ on määräaikainen, ja työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työt sijoittuvat ryhmittymän toimipisteisiin eri puolilla Tamperetta.
Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi, otsikoksi ”Yhteiskunnallisten aineiden kouluttaja, Silta-Koto”. Haku päättyy 20.2.2021, työ alkaa sopimuksen mukaisesti.
Lisätietoja tehtävästä antaa esihenkilö Katri Mäkinen puh. 050 411 6862: soittoaika ti 9.2.2022 klo 9-11.
Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toiminta toteutetaan mm. yhdistyksen työpajoilla, tuotantokoulussa ja työmailla. Yhdistyksellä on noin 80 työntekijää.