Bridge to Europe -kansainvälinen henkilöstövaihtohanke, 2018–2020 Erasmus+>

Hankkeessa toteutetaan vuosina 2019–2020 Sillan henkilöstölle yhteensä kymmenen ulkomaanjaksoa. Jaksojen ensisijaisena tavoitteena on hyvien käytäntöjen ja toimintamallien löytäminen sekä henkilöstön ja organisaation ammattitaidon vahvistaminen.

Noin viikon pituiset Job Shadowing -jaksot suuntautuvat eri kohteisiin Belgiassa, Irlannissa, Espanjassa, Portugalissa, Saksassa ja Hollannissa. Ulkomaanjakson aikana tutustutaan pääsääntöisesti yhden paikallisen kumppaniorganisaation toimintaan. Erityisesti jaksojen aikana pyritään saamaan tietoa heikoimmassa asemassa olevien aikuisten oppimiseen ja valmennukseen liittyvistä menetelmistä kohdeorganisaatiossa ja -maassa. Hankkeen kohderyhmäksi on nimetty rikosseuraamusasiakkaat, päihdekuntoutujat ja maahanmuuttajat.

Rikosseuraamusasiakkaiden osalta mallia haetaan maista, joissa vankilakoulutuksessa ja muussa oppimisessa on kehitetty uudenlaisia menetelmiä erityisesti aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja joustavan ja koko koulujärjestelmän kattavan oppimisympäristön luomisessa (esim. Irlanti, Espanja, Belgia).

Päihdekuntoutujien kanssa tarve kohdistuu osaamisen hankkimiseen tämän kohderyhmän oppimisesta, opintopoluista ja siitä, miten kuntoutuksen ja koulutuksen voi nivoa mielekkääksi kokonaisuudeksi (esim. Hollanti, Portugali).

Maahanmuuttajien kohdalla olennaista on etsiä koulutukseen ja työelämään pääsyn nopeuttamista helpottavia käytäntöjä. Keskeistä on saada tietoa erilaisista maahanmuuttajien joustaviin opintopolkuihin liittyvistä ohjausmalleista, motivaation rakentamisesta sekä monikulttuurisuuden tukemisesta organisaatiotasolla.

Saksaan suunnatuilla ulkomaanjaksoilla haetaan myös asiakasryhmät ylittävää, yleistä osaamista ja malleja vaikeimmassa asemassa olevien opintopoluista, ohjaamisesta ja digitaalisten taitojen nivomisesta osaksi oppimista.

Lisätietoja

Katri Mäkinen
Kehittämispäällikkö

: 050 411 6862

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi