Vates myönsi Tulisielu-tunnustuksen Kimmo Kumlanderille

  Vates-säätiön vuosittaisen Tulisielu-tunnustuksen sai tänään Kimmo Kumlander. Kumlander on vuosikymmeniä tehnyt työtä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ryhmien tukemiseksi. Tulisielu-tunnustuksen myönsi Vates-säätiön hallitus, ja kunniakirjan luovuttivat Vatesin toimitusjohtaja Jaana Pakarinen sekä hallituksen puheenjohtaja, MTKL:n toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka ja valtuuskunnan puheenjohtaja, Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen. Tänä vuonna tunnustus päätettiin antaa välityömarkkinatoimijalle, joka on edistänyt uusien työllistymisratkaisujen syntymistä tai luonut uusia

Kesäduuni OP:n piikkiin

Silta-Valmennusyhdistys haluaa olla mukana tarjoamassa 15-17- vuotiaalle nuorelle ensimmäisen kesätyöpaikan sekä positiivisen kokemuksen työelämästä. Osallistumme tänäkin vuonna Kesäduuni OP:n piikkiin- kampanjaan. Kampanjan tuki antaa meille mahdollisuuden palkata yksi 15-17-vuotias nuori kesätyöhön kahden viikon ajaksi järjestömme tehtäviin. Tänä vuonna etsimme Cafe 13- kahvilaamme Tampereen kaupungin Monitoimitalo 13 kahvilatyöntekijää. Kesätyöntekijän työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi kahvilan tuotteiden valmistaminen ja

Haemme Suomen kielen ja viestintätaitojen kouluttajaa, Silta-Koto

Suomen kielen ja viestintätaitojen kouluttaja, Silta-Koto Haemme osaavaan joukkoomme suomen kielen ja viestintätaitojen kouluttajaa (s2). Kouluttaja on osa ryhmittymänä (Silta-Koto) toimivaa moniammatillista tiimiä, jonka muodostavat Silta-Valmennusyhdistys ry, Invalidisäätiö sr/Live Palvelut, Entry Education Oy ja Hyria Business Institute Oy. Suomen kielen ja viestintätaitojen kouluttaja työskentelee tuetun kotoutumisen polun moduulikoulutuksessa, joka on tavoitteellinen, kohti työelämää suuntaava palvelu.

Haemme yhteiskunnallisten aineiden kouluttajaa, Silta-Koto

Yhteiskunnallisten aineiden kouluttaja, Silta-Koto Haemme osaavaan joukkoomme yhteiskunnallisten aineiden kouluttajaa. Kouluttaja on osa ryhmittymänä (Silta-Koto) toimivaa moniammatillista tiimiä, jonka muodostavat Silta-Valmennusyhdistys ry, Invalidisäätiö sr/Live Palvelut, Entry Education Oy ja Hyria Business Institute Oy. Kouluttaja työskentelee tuetun kotoutumisen polun moduulikoulutuksessa, joka on tavoitteellinen, kohti työelämää suuntaava palvelu. Kohderyhmän asiakkailla on usein vahvemman tuen tarve, puutteelliset perustaidot

Haemme projektipäällikköä

Haemme osaavaan joukkoomme projektipäällikköä kahteen nuorten koulutusosallisuutta tukevaan ESR -rahoitteiseen hankkeeseen. Projektipäällikön tehtävä on kokoaikainen ja jakautuu kahden projektin välillä. Projektipäällikkö vastaa projektien kokonaistoteutuksesta, osatoteuttajien välisestä yhteistyöstä sekä yhteydenpidosta rahoittajaan. Hän koordinoi toteutusta, viestintää ja arviointia sekä kehittämis- ja mallinnustyötä. Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää:  projektinjohtamis- ja tiimityöskentelytaitoa  kykyä hoitaa hankkeen budjetointi, talousseuranta ja -raportointi itsenäisesti

Silta-Valmennusyhdistys mukana yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksessa

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kolme miljoonaa euroa valtionavustusta yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen käynnistämiseen. Osaamiskeskuksen tehtävänä on tarjota neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallista yritystoimintaa harjoittaville tai käynnistäville yrityksille ja yhteisöille – yritysmuodosta ja toimialasta riippumatta. Tavoitteena on rakentaa jatkuvasti kehittyvä asiantuntijapalveluiden verkosto vahvistamaan toimintaedellytyksiä ja lisäämään osatyökykyisten työllistämistä valtakunnallisesti. Yhteiskunnallinen yritys perustetaan halusta tuoda ratkaisu johonkin yhteiskunnalliseen

Ehdotus työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten toimintamalliksi julkistettiin

Malli on yksi keino osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseksi Yhteiskunnallisten yritysten kehittäminen on yksi keino edistää Suomen hallituksen asettamaa työllisyystavoitetta. 22.9. julkaistussa artikkelikokoelmassa esiteltiin ehdotus työhön integroivan yhteiskunnallisen yrittäjyyden Suomen malliksi. Työllisyysasteen nostaminen edellyttää osatyökykyisten työllistymistä nykyistä laajemmin. Yhteiskunnallisten yritysten kehittäminen on yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi. Keväällä 2021 hallitus julkaisi ensimmäisen yhteiskunnallisten yritysten strategian, jonka tavoitteena on

Tulossa seminaari yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä – save the date!

Yhteiskunnallisten yritysten toimintamahdollisuuksia Suomessa kehitetään. Tuoreimmat analyysit ja näkökulmat ovat esillä Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön – hankkeen loppuseminaarissa 22.9.klo 9-12.30. Seminaari järjestetään striimattuna. Seminaarissa julkistetaan hankkeessa luotu työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten malli. Sen valmistelussa on hyödynnetty kansainvälisiä ja kotimaisia kokeiluja, yhteiskunnallisten yritysten strategiaa ja muita hallitusohjelman ohjelmia sekä hankkeita, jotka liittyvät heikommin työllistyvien

ETSIMME KOLMEA PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ TRAUMASENSITIIVISEN TYÖOTTEEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN

Etsimme kolmea työntekijää päihde- ja rikostaustaisten kanssa tehtävän traumasensitiivisen työotteen kolmivuotiseen kehittämishankkeeseen. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman hankkeen päätavoitteet ovat rikostaustaisten ja päihdekuntoutujien itseymmärryksen lisääminen vakavasta traumatisoitumisesta sekä siitä johtuvien oireiden kuten masentuneisuuden, ahdistuneisuuden sekä itseä ja muita vahingoittavan käyttäytymisen (ml. päihdeongelmat) lieveneminen. Kohderyhmänä ovat Pirkanmaan alueen rikostaustaiset henkilöt ja päihdekuntoutujat, Riihimäen, Kylmäkosken ja Jyväskylän vankiloiden