Kaksivuotisessa kansainvälisessä Chance -hankkeessa vaihdetaan, arvioidaan ja kehitetään erilaisissa ympäristöissä toimivia yhdyskuntapalvelun vaihtoehtoisia toimintatapoja. Hankkeen tavoitteena on kehittää hyviä käytänteitä yhdyskuntapalvelun toteuttamiseksi kuntouttavilla toimintatavoilla, jotka ovat yleistettävissä eurooppalaisella tasolla.

Hankkeessa on kansainvälisiä kumppaneita Kreikasta, Italiasta, Romaniasta, Espanjasta ja Bulgariasta. Chance – strateginen kumppanuushanke (KA2) on Erasmus+ rahoittama ajalle 1.9.2019-31.8.2021.

Chance- hanke facebookissa
Chance newsletter 1
Chance newsletter 2

Maija Schellhammer-Tuominen
KEHITTÄMISJOHTAJA

The European Commission support for the production of this web section does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.