Rikostaustaisille hyppy korona-aikaan ja digiaikaan on ollut poikkeuksellisen haastavaa. Lähipalveluita on jouduttu sulkemaan ja jäljelle jääneitäkin tuottamaan poikkeusmenettelyin. Samanaikaisesti pitkiä vapausrangaistuksia suorittaneet ovat eläneet jopa vuosia ilman nykyaikaisia digiratkaisuja ja ilman kokemusta yhteiskunnan digitalisoituneista palveluista.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikoksilla oireilevien ja vankilasta vapautuvien henkilöiden osallisuutta ja desistanssiprosessia nopeasti digitalisoituvassa yhteiskunnassa . Hankkeessa tuetaan kohderyhmän kiinnittymistä tarvitsemiinsa palveluihin, jotka ovat yhä useammin etänä ja digitaalisessa muodossa.

Digidesi-hankkeessa

  • hyödynnetään yhteiskehittämisen menetelmiä, sekä eri hankkeista saatua tietoa ja verkostotyötä.
  • kehitetään palveluita ja prosesseja asiakaslähtöisemmiksi
  • vahvistetaan kohderyhmän desistanssiprosessia ja luodaan desistanssin tueksi digitaalinen kuntoutusympäristö
  • kehitetään kohderyhmän parissa työskentelevien ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden digitaalista osaamista
  • Hankkeen aikana saatu tieto ja osaaminen kootaan oppaaksi ja koulutuskokonaisuudeksi.

Digidesi-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kehittämishanke, joka toteutetaan 1.9.2021-31.8.2023. Silta-Valmennusyhdistys ry ja Laurea Ammattikorkeakoulu toteuttavat hankkeen yhteiskehittäen.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.

Tanja Tourunen
Kuntoutuksen asiantuntija
Kirsi Riihijärvi
Projektipäällikkö
Olli Kaarakka
Asiantuntija
Mimmi Ikkala
Koordinaattori