Digiosalliseksi-hanke toteutetaan yhteistyössä:

hankekumppanit-1024x110Screen-Shot-2016-06-15-at-8.35.28

Digiosalliseksi -hanke

Jatkuvasti digitalisoituva työelämä ja verkkoon siirtyvät palvelut vaativat valmentautujien tukemista myös verkkoympäristöissä.

Digiosallisuuden ja -osaamisen lisääminen on välttämätöntä, jotta valmiudet siirtyä opintoihin ja työelämään voidaan saavuttaa ja osallisuus yhteiskuntaan voi lisääntyä.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Kartoittaa ja lisätä suunnitelmallisesti Silta-valmennusyhdistyksen työpajojen valmentautujien ja opiskelijoiden tietoteknistä osaamista sekä taitoja toimia digitaalisissa toimintaympäristöissä.
  2. Kehittää toimintamalleja, joissa verkkopalvelut ja ohjaus sekä kasvokkaiset palvelut saadaan tukemaan toisiaan asiakkaan osallisuutta tukevalla tavalla työpajalle hakeutumisvaiheessa ja työpajajakson aikana.
  3. Aiemmin opitun tunnistamisen ja ammatillisen osaamisen kertymisen seurannan, arvioinnin ja ohjauksen kehittäminen digitaalisin, ajasta ja paikasta riippumattomin menetelmin. Ammatillisen osaamisen varmistamisen ja osoittamisen menetelmien kehittäminen verkkoa ja mobiililaitteita hyödyntäen sekä niiden yhdistäminen kasvokkain tapahtuvan valmennuksen kanssa on hankkeessa keskeisessä roolissa.

Hankkeen tuoma lisäarvo kohdentuu nuoriin, joilla ei ole valmiuksia hyödyntää digitalisoituvan yhteiskunnan palveluita tai taitoa työelämän tarpeita vastaavaan tietotekniseen osaamiseen. Keskeisessä roolissa on myös henkilöstön osaamisen kehittäminen, jotta työ- ja yksilövalmennusta tukevat digitaaliset ratkaisut otetaan käyttöön ja kehitetään vastaamaan tarpeita.

Lisätietoja

Metti Löfberg, Digivalmentaja
050 309 3898

Sähköpostiosoite: 
etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi