Digisilta-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja toteutetaan aikavälillä 1.9.2021-31.8.2023.

Hankkeen toteuttavina tahoina ovat Silta-Valmennusyhdistys Ry ja Valo-Valmennusyhdistys Ry.

DigiSilta-hankkeessa kehitetään digitaalisen osallisuuden malleja yhteiskunnassa. Yhteiskunnan digitalisaatio ei tavoita kaikkia ihmisryhmiä samanarvoisesti. Haavoittuvassa asemassa olevien on muuta väestöä suurempi vaara jäädä syrjään digitalisaatiokehityksessä.DigiSilta- hankkeessa parannetaan koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien henkilöiden sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten digitaitoja.

Tavoitteena on kokeilla ja kehittää kohderyhmän palveluihin sopivia menetelmiä, jotka vahvistavat osallistujien digiosallisuutta esimerkiksi työllisyytttä ja opiskeluvalmiuksia edistäviä digitaitoja harjaannuttamalla. Hankkeen aikana luodaan digimentorimalli, jolla tuetaan haavoittuvimmassa asemassa olevien digitaalisia taitoja. Samalla kehitetään Silta-Valmennuksen ja Valo-Valmennuksen ammattilaisten osaamista rakentamalla toimivia digitaalisia ja digitaalisuuteen liittyviä työtapoja tukemaan valmennustyötäja työhyvinvointia. Hankkeen aikana valmennuksen tueksi luodaan digitaalinen oppimisympäristö, joka tukee kasvokkaista valmennusta.

Yhteystiedot:

Mira Roine
Kehittämispäällikkö
: 040 868 2127
Lähetä sähköpostia
: Hatanpään valtatie 34 E
Pia Pirttijoki
Ohjaaja
Kirsi Riihijärvi
Digikehittäjä