Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella käynnistyi 1.11.2018 kansainvälinen Empowering Migrants for Employment EME -hanke, jonka aikana arvioidaan ja testataan keinoja tunnistaa maahanmuuttajien (erityisesti pitkään työttömänä olleiden naisten) taitoja, osaamista ja valmiuksia ja edistää heidän työllistymistään. Keinoihin perehdytään tutustumalla kansainvälisten kumppaniorganisaatioiden toimintaan Ruotsissa ja Belgiassa. Yksi tutustumis- ja arviointimatka suuntautuu Suomeen, jossa kansainväliset hankekumppanimme tutustuvat TSL:n Ote työhön -hankkeen toimintaan Helsingissä ja Tampereella. Parhaat käytännöt arvioidaan ja dokumentoidaan toimenpidesuositukset sisältäväksi menetelmäoppaaksi, jonka toimintamalleja pilotoidaan Ote työhön -hankkeen käynnistämässä vertaisohjauksessa ja työpajatoiminnassa. Menetelmäoppaan ja toimenpidesuositusten levittämisellä vaikutetaan kotoutumislainsäädäntöön, kotouttamisrakenteisiin ja päättäjiin.
TSL toimii hankkeen hallinnoijana ja kansainvälisen yhteistyön koordinoijana. Kansainväliset kumppanit ovat Emancipatie Via Arbeid EVA -järjestö Belgiassa, Arbetarnas Bildningsförbund ABF Ruotsissa sekä Piteån kunta Ruotsissa. Kansalliset osatoteuttajat ovat Helsingin aikuisopisto, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen yliopisto sekä Silta-Valmennusyhdistys ry.
Silta-Valmennusyhdistyksen osahankkeessa tavoitteena on pilotoida ja mallintaa uudenlaisia toimintamalleja kohderyhmässä olevien vaikeasti työllistyvien ja helposti palveluiden ulkopuolelle jäävien maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseksi ja valmentamiseksi kohti työelämää.
Hankkeen kesto on 1.11.2018–31.12.2020.

Lisätietoja:

Katri Mäkinen
koordinaattori, Silta-Valmennusyhdistys ry
050 411 6862
katri.makinen@siltavalmennus.fi

Liisa Eiramo
valmennuspäällikkö, Silta-Valmennusyhdistys ry
045 636 1005
liisa.eiramo@siltavalmennus.fi


Lilli Rasilainen
hankepäällikkö, Työväen Sivistysliitto TSL
040 457 0736
 
lilli.rasilainen@tsl.fi