pdfresizer.com-pdf-crop(2)

Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön on ESR-rahoitteinen hanke ajalle 1.10.2018-31.10.2021. Hankkeen toteuttavat Silta-Valmennusyhdistys yhdessä Vates-säätiön, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen, Diakonia ammattikorkeakoulun ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Ilona-hankkeen tavoitteena on etsiä innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on haasteellista.

Hankkeessa arvioidaan erilaisten kansainvälisten, osatyökykyisten työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvät mallit sekä parempien toimintaedellysten luominen yhteiskunnallisille yrityksille ja yrittäjyydelle.

Lisäksi hankkeessa testataan uudenlaisia menetelmiä kohti työllistymistä sosiaalisiin yrityksiin, keskittyen positiivisen rakennemuutoksen- ja työvoimapula-aloihin, erityisesti sosiaali-ja terveysalaan sekä kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen. Menetelmissä korostuvat toimintakyvyn edistämiseen liittyvät innovatiiviset ryhmämuotoiset kokeilut sekä kohdennetut koulutukset. Hankkeella on kansainväliset kumppanit, joiden kanssa vaihdetaan hyviä käytänteitä ja tutustutaan malleihin.

Hanketta varten on tehty ESR-rahoitteinen valmisteluhanke (1.1.2018-10.5.2018), jonka tuloksena syntyi kansainvälinen ja kotimainen yhteistyöverkosto, ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankehakemus ja selvitys kotimaisista ja ulkomaisista osatyökykyisten työllisyyteen ja yhteiskunnallista yrittäjyyteen liittyvistä kokeiluista.
Selvityksen voi lukea täältä: Ilona – pdf
Tutustu hankkeen kotisivuihin: https://www.ilonahanke.net

Lisätietoja

Eeva Salmi
Projektipäällikkö
: 044 236 9662
Marjo Kosunen
Projektityöntekijä
: 050 472 7840
Paula Vuorinen
Valmentaja/ Projektityöntekijä
: 040 809 6625

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi

Mitä hankkeessa tehdään Tampereella?

Tarjoamme Tampereella toimintakykyä edistävää valmennusta, joka ohjaa kohti sosiaali -ja terveysalan työtä ja koulutusta.

KENELLE

Valmennukseen voi osallistua henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet sosiaali – ja terveysalasta ja kaipaavat tukea alalle hakeutumiseen.

MITEN

Tarjoamme sekä ryhmä- että yksilövalmennusta. Valmennuksen aikana kartoitetaan ja vahvistetaan toimintakykyä, voimavaroja ja tavoitteita sekä perehdytään sosiaali –ja terveysalan työ- ja koulutusmahdollisuuksiin.

Valmennuksen aikana suunnitellaan yksilöllisesti työllistymistä edistävä jatkopolku, mahdollisuutena siirtyä myös räätälöityihin yritysvalmennuksiin.

Valmentajan tuki säilyy koko valmennuksen ajan ja tarvittaessa osaksi valmennusta räätälöidään henkilökohtaisen tuen palveluita.

KIINNOSTUITKO?

Ota valmentajaan yhteyttä, jos haluat lisätietoa tai ilmoittautua valmennukseen!

Marjo Kosunen
Projektityöntekijä, Ilona-hanke
+358 50 472 7840
marjo.kosunen@siltavalmennus.fi