Yhteistyökumppanimme hakee: Ohjaaja

Haemme ohjaajaa elokuussa toimintansa Tampereella aloittavalle yhteisöpajalle. Haluatko olla mukana ohjaamassa ja toteuttamassa yhdessä kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden kanssa toimintaa sekä projekteja yhteisön ja toisten ihmisten hyväksi? Onko sinulla ideoita, mitä lähiympäristössämme voisi tehdä yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi? Pajan tarkoituksena on toimia yhteisöllisesti toteuttaen erilaisia tapahtumia, hyväntekeväisyysprojekteja ja vapaaehtoistyötä. Toiminnassa huomioidaan myös lähiympäristön viihtyvyys

Avoin työpaikka: Johdon assistentti

Toimintamme kasvaessa haemme osaavaan joukkoomme Tampereelle johdon assistenttia, jonka toimenkuvaan kuuluu: – toiminnanjohtajan ja johdon työparina toimiminen – päätöksenteon valmistelu – yhdistyksen päivittäiseen hallintoon osallistuminen Edellytämme tehtävään valittavalta: – soveltuvaa koulutusta – hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja – itsenäistä työotetta ja hyviä organisoimistaitoja – hyviä viestinnällisiä ja ICT-valmiuksia – talous- ja henkilöstöhallinnon perusteiden tuntemusta – aitoa

Haetaan: Matalan kynnyksen pajan valmentaja

Haemme osaavaan joukkoomme valmentajaa käynnistämään ja toteuttamaan nuorten matalan kynnyksen työpajaa. Uuden pajan toiminta vahvistaa arjen ja elämänhallinnan taitoja sekä tukee jatkopolun löytymistä opintoihin ja työmarkkinoille. Kohderyhmänä ovat 18-29 –vuotiaat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat. Etsimme oma-aloitteista ja idearikasta henkilöä, joka on tottunut työskentelemään ko. kohderyhmän kanssa ja jolla on