Yhteistyökumppanimme hakee: Ohjaaja

Haemme ohjaajaa elokuussa toimintansa Tampereella aloittavalle yhteisöpajalle.

Haluatko olla mukana ohjaamassa ja toteuttamassa yhdessä kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden kanssa toimintaa sekä projekteja yhteisön ja toisten ihmisten hyväksi? Onko sinulla ideoita, mitä lähiympäristössämme voisi tehdä yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi?

Pajan tarkoituksena on toimia yhteisöllisesti toteuttaen erilaisia tapahtumia, hyväntekeväisyysprojekteja ja vapaaehtoistyötä. Toiminnassa huomioidaan myös lähiympäristön viihtyvyys ja ekologiset näkökulmat sekä monikulttuurisuus. Pajan toiminnan avulla tarjotaan kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville mahdollisuus tutustua ja saada kokemusta tapahtuma- ja projektituotannosta sekä sosiaalialan tehtävistä.

Ohjaajan työnkuvaan kuuluu mm. asiakkaiden ohjaaminen pajan toiminnoissa, pajan toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä asiakkaiden kanssa sekä heidän palveluprosessinsa etenemisestä huolehtiminen.

Arvostamme hakijassa:
-Sosiaalialan ja yhteisöllisen ajattelun tuntemusta
-Ohjauskokemusta
-Halua työskennellä eri-ikäisten, eri kulttuuri- ja kielitaustaisten ihmisten sekä työllistymiseen liittyvien haasteiden parissa
-Kokemusta projektien ja tapahtumien suunnittelusta ja toteuttamisesta
-Idearikasta kehittävää työotetta sekä tiimityötaitoja
-Hyviä verkostoja

Lähetä meille vapaamuotoinen hakemus viimeistään 18.6.2017 osoitteella rekrytointi@valo-valmennus.fi. Viestin otsikoksi yhteisöpaja.

Lisätiedot: hallituksen puheenjohtaja Kimmo Kumlander, p. 050 529 9675 tai kimmo.kumlander@valo-valmennus.fi.

Työsuhteissa noudatetaan yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta.

Valo-Valmennusyhdistys on Pirkanmaan, Satakunnan ja Uudenmaan alueella toimiva yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tukena elämän eri osa-alueilla. Toimintamme ydinalueita ovat osallisuuden vahvistaminen, ennaltaehkäisevä työ, asunnottomuuden ja köyhyyden ehkäiseminen, päihde- ja mielenterveystyö, työllistäminen ja erityisryhmien koulutus. Toiminnan mahdollinen voitto kohdennetaan täysimääräisesti alueellisen hyvinvoinnin kehittämiseen, esimerkiksi lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön, mielenterveyden edistämiseen sekä vapaaehtoistyön mahdollistamiseen.