Yhteistyökumppanimme hakee: Ohjaaja

Haemme ohjaajaa elokuussa toimintansa Tampereella aloittavalle yhteisöpajalle. Haluatko olla mukana ohjaamassa ja toteuttamassa yhdessä kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden kanssa toimintaa sekä projekteja yhteisön ja toisten ihmisten hyväksi? Onko sinulla ideoita, mitä lähiympäristössämme voisi tehdä yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi? Pajan tarkoituksena on toimia yhteisöllisesti toteuttaen erilaisia tapahtumia, hyväntekeväisyysprojekteja ja vapaaehtoistyötä. Toiminnassa huomioidaan myös lähiympäristön viihtyvyys

Avoin työpaikka: Johdon assistentti

Toimintamme kasvaessa haemme osaavaan joukkoomme Tampereelle johdon assistenttia, jonka toimenkuvaan kuuluu: – toiminnanjohtajan ja johdon työparina toimiminen – päätöksenteon valmistelu – yhdistyksen päivittäiseen hallintoon osallistuminen Edellytämme tehtävään valittavalta: – soveltuvaa koulutusta – hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja – itsenäistä työotetta ja hyviä organisoimistaitoja – hyviä viestinnällisiä ja ICT-valmiuksia – talous- ja henkilöstöhallinnon perusteiden tuntemusta – aitoa

Haetaan: Matalan kynnyksen pajan valmentaja

Haemme osaavaan joukkoomme valmentajaa käynnistämään ja toteuttamaan nuorten matalan kynnyksen työpajaa. Uuden pajan toiminta vahvistaa arjen ja elämänhallinnan taitoja sekä tukee jatkopolun löytymistä opintoihin ja työmarkkinoille. Kohderyhmänä ovat 18-29 –vuotiaat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat. Etsimme oma-aloitteista ja idearikasta henkilöä, joka on tottunut työskentelemään ko. kohderyhmän kanssa ja jolla on

Haemme Tampereelle kolmea hanketyöntekijää

Pirkanmaalla alkava ja järjestöyhteistyöllä toteutettava Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä -hanke edistää järjestökentän kunta- ja maakunta-yhteistyötä Pirkanmaan alueella, rakentaa Pirkanmaalle järjestöverkostoja sekä parantaa järjestöjen välistä viestintää ja järjestöverkostoista ulospäin suuntautuvaa viestintää. Hankkeeseen etsitään kolmen hengen tiimiä, jonka jäsenet sijoittuvat kolmeen järjestöön; Artteli-kumppanuusyhdistykseen, MLL:n Hämeen piiriin sekä Silta-Valmennusyhdistykseen. Haemme Tampereelle kolmea hanketyöntekijää

Digi-valmentajan haku päättynyt

Haemme osaavaan joukkoomme viestinnän ammattilaista digivalmentajaksi, jonka työnkuvaan kuuluu: – Digiosalliseksi –hankkeen (ESR) mukainen projektityöntekijän tehtävä – Valmentautujien digitaitojen vahvistaminen ja hankesuunnitelman mukainen digi-valmennuksen toimintamallien kehittämistyö – Silta-Valmennusyhdistyksen osahankkeen koordinointi, tiedottaminen ja yhteistyö hankekumppaneiden ja yhteistyöverkoston kanssa – Digitaalisten laitteiden ja menetelmien käyttöönotto ja henkilökunnan sekä valmentautujien ja opiskelijoiden ohjaaminen niiden käytössä – Asiantuntijana toimiminen

Opinnäytetyö maahanmuuttajien kokemuksia kuntouttavan työtoiminnan työpajatoiminnasta

Kuntoutuksenohjaaja-opiskelija Maria Palttala on tehnyt opinnäytetyön, jota varten hän haastatteli Silta-Valmennuksen pajoilla olevia maahanmuuttajia. Aiheena on Maahanmuuttajien kokemuksia kuntouttavan työtoiminnan työpajatoiminnasta. Työ on toteutettu teemahaastattelun menetelmällä ja siinä haastateltiin yhdeksää kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa maahanmuuttajaa.