Tutustu Silta-Valmennusyhdistyksen viimeisimpiin työpaikkailmoituksiin. Voit myös jättää avoimen hakemuksen.


Haemme osaavaan joukkoomme ohjaajaa Naisten yhteisöön Silta-Valmennuksen kuntoutuspalveluihin.

Kuntoutuksen naisten yhteisön kohderyhmä on päihde- ja rikostaustaiset naiset. Yhteisömuotoisessa psykososiaalisessa avokuntoutuksessa työskentelyn lähtökohtana on turvallinen, luottamuksellinen ja kunnioittava ilmapiiri. Tavoitteena on päihteetön ja rikokseton elämä. Keskeinen asia kuntoutuksessa on muutostyöskentely ja motivointi muutokseen sekä asiakkaiden voimavarojen lisääntyminen. Työotteena naisille suunnatussa päihdekuntoutuksessa on sensitiivisyys ja ratkaisukeskeisyys.

Etsimme oma-aloitteista ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevää sosiaalialan ammattilaista. Palvelu on uusi, joten toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi on edellytys työssä onnistumiselle. Kokemus päihde- ja rikostaustaisten henkilöiden kanssa työskentelystä katsotaan eduksi. Tehtävä voidaan vakinaistaa, mikäli toiminnan käynnistäminen onnistuu suunnitellusti.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään 15.3.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: rekrytointi@siltavalmennus.fi.
Otsikoksi ”Ohjaaja Naisten yhteisö”.

Lisätiedot:
Eeva-Kaisa Hohenthal
p. 050 325 1753
eeva-kaisa.hohenthal@siltavalmennus.fi.
Soittoajat 2.3. klo 12-13.30, 6.3. klo 12-14, 9.3. klo 12-13.

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Yhdistyksellä on n. 80 työntekijää.


Suomen kielen kouluttaja

Haemme osaavaan joukkoomme suomen kielen kouluttajaa (s2) määräaikaiseen työsuhteeseen 31.5.2020 asti. Viikoittainen työaika on 20 tuntia, työaika on sovittavissa.
Suomen kielen kouluttaja työskentelee toiminnallisessa kotoutumiskoulutuksessa, joka on tavoitteellinen, kohti työelämää suuntaava palvelu. Koulutus koostuu kielen opetuksesta ja työpajatoiminnasta noudattaen soveltuvin osin kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmaa.
Luokkahuoneopiskelun rinnalla kielen opetuksessa käytetään toiminnallisuutta ja kokemuksellista pedagogiikkaa. Suomen kielen opetus integroidaan työpajaympäristöön konkreettiseen päivittäiseen työskentelyyn.
Toiminnallinen kotoutumiskoulutus sijoittuu moduulien 1-2 rinnalle. Opiskelijat voivat olla 0-tasoisia ns. uusia opiskelijoita tai koulutukseen voi ohjautua kotoutumiskoulutuksen 1-2 moduulin keskeyttäneitä, jos opiskelija ei ole näissä edennyt tai mikäli perinteinen opiskelu ei ole soveltunut opiskelijalle. Kohderyhmään voivat kuulua kotoutujat, joilla on terveysongelmia (ml. mielenterveysongelmat), oppimisen vaikeuksia tai muita haasteita arjen hallinnassa tai kotoutumisessa.

Hakijalta edellytämme:
– ylempää korkeakoulututkintoa: hakija on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja (suomen kieli + kirjallisuustiede/draamantutkimus)
– pedagogista pätevyyttä (pedagogiset opinnot suoritettuina)
– hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
– sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin
– aitoa halua työskennellä kohderyhmän parissa
– aloitekykyisyyttä ja kehittävää työotetta

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.
Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.
Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi, otsikoksi ”s2-kouluttaja”. Tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.
Lisätietoja tehtävästä antaa vastaava valmentaja Katri Mäkinen puh. 050 411 6862 tai katri.makinen@siltavalmennus.fi

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toiminta toteutetaan mm. yhdistyksen työpajoilla, tuotantokoulussa ja työmailla. Yhdistyksellä on noin 80 työntekijää.


Valmentaja Hallintopajalle

Haemme osaavaan joukkoomme Hallintopajan valmentajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen sopimuksen mukaan.
Valmentaja tukee opiskelijoiden ja valmentautujien ammatillisen osaamisen vahvistumista sekä arjen ja elämänhallinnan taitoja, ja tukee jatkopolun löytämisessä opintoihin ja työmarkkinoille. Kohderyhmänä ovat liiketoiminta-alan opiskelijat, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ja nuoret aikuiset sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat.

Hakijalta edellytämme:

– soveltuvaa koulutusta, esimerkiksi merkonomi, yo-merkonomi tai tradenomi
– myös sosiaalialan osaaminen katsotaan em. osaamisen lisäksi eduksi
– hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
– sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin
– aitoa halua työskennellä kohderyhmän parissa
– aloitekykyisyyttä ja kehittävää työotetta

Valmentaja työskentelee Silta-Valmennuksen koulutus- ja työpajatiimissä. Hänen tehtäviinsä sisältyy tiimin kanssa sovitun työnjaon mukaisesti valmentaminen ja asiakasprosessiin liittyvät muut työt sekä yhdistyksen sisäisiä asiakaspalvelu- ja toimistotehtäviä yhdessä opiskelijoiden ja valmentautujien kanssa. Työt sijoittuvat yhdistyksen toimipisteisiin eri puolilla Tamperetta.
Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.
Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.
Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi viimeistään to 8.3.2020, otsikoksi ”Hallintopaja”.
Lisätietoja tehtävästä antaa vastaava valmentaja Katri Mäkinen puh. 050 411 6862. Soittoajat pe 28.2. klo 14-15 sekä ma 2.3. klo 14-15.


Haemme osaavaan joukkoomme valmentajaa:

Haettava työntekijä työskentelee kahdessa ESR-rahoitteisessa kehittämishankkeessa (Virtuaalisesti vierellä -hanke sekä OPIKKO-hanke), joissa kehitetään toimintamalleja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten koulutusosallisuuden lisäämiseksi. Työnkuvassa on lisäksi muita yhdistyksen tuottamien palveluiden tehtäviä. Valmentajan tehtäviin sisältyy mm. yksilö- ja ryhmävalmennusta, verkossa valmentamista, verkostoyhteistyötä sekä yhdistyksen työpajoille jalkautuvaa yksilöllisen oppimisen tukemista ja henkilökohtaisten suunnitelmien tekemistä. Hankkeiden kohderyhmänä ovat koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ja nuoret aikuiset.

Hakijalta edellytämme
– sosiaalialan korkeakoulututkintoa
– hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
– sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin
– aitoa halua työskennellä kohderyhmän kanssa
– kehittämisorientoitunutta työotetta

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi
viimeistään 19.2.2020, otsikoksi ”Valmentaja Virtuaalisesti vierellä -hanke”.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehittämisjohtaja Maija Schellhammer-Tuominen, puh. 050 303 7659. Soittoajat: ke 5.2. klo 13-15 ja ma 10.2 klo 11-13.

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toiminta toteutetaan mahdollisimman aidossa ympäristössä mm. yhdistyksen työpajoilla, oppilaitosten kanssa toteutetuissa tuotantokouluissa tai aidoilla työmailla. Yhdistyksellä on noin 80 työntekijää.


Haemme osaavaan joukkoomme digiosaajaa:

Haettava työntekijä työskentelee pääosin Virtuaalisesti vierellä -hankkeessa. Digiosaajan tehtäviin sisältyvät hankkeessa käytettävän virtuaalisen toimintaympäristön kehittäminen, siihen liittyvän ohjauksen ja valmennuksen antaminen sekä tarvittavan materiaalin tuottaminen. Lisäksi digiosaaja osallistuu viestintään ja verkostoyhteistyöhön. Hankkeen kohderyhmänä ovat koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret.

Tehtävä on osa-aikainen (60%), mutta valitun kanssa voidaan neuvotella myös kokoaikaisesta tehtävästä yhdistyksen tuottamien palveluiden muissa tehtävissä.

Hakijalta edellytämme
– soveltuvaa korkeakoulututkintoa
– hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
– sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin
– aitoa halua työskennellä kohderyhmän kanssa
– kehittämisorientoitunutta työotetta

Tehtävä on määräaikainen 10/2022 asti.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi viimeistään 19.2.2020, otsikoksi ”Digiosaaja Virtuaalisesti vierellä -hanke”.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehittämisjohtaja Maija Schellhammer-Tuominen,
puh. 050 303 7659. Soittoajat: ke 5.2. klo 13-15 ja ma 10.2 klo 11-13.

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toiminta toteutetaan mahdollisimman aidossa ympäristössä mm. yhdistyksen työpajoilla, oppilaitosten kanssa toteutetuissa tuotantokouluissa tai aidoilla työmailla. Yhdistyksellä on noin 80 työntekijää.


Starttivalmentaja NUMA pajalle

Haemme osaavaan joukkoomme starttivalmentajaa Silta-Valmennuksen NUMA pajalle sijaisuuteen 10.2.2020–31.12.2020 väliseksi ajaksi.

NUMA:n kohderyhmää ovat tamperelaiset pääasiassa 18- 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen, työelämän tai tarvittavien palveluiden ulkopuolella ja tarvitsevat apua erilaisten asioiden hoidossa sekä tulevaisuuden suunnittelussa. NUMA tarjoaa nuorille mielekästä tekemistä päiviin ja toimivan ja toiminnallisen yhteisön johon kiinnittyä. Lisäksi NUMA tarjoaa yksilöllistä ohjausta ja tekee yhteistyötä mm. Ohjaamon, etsivän työn, sosiaalityön, mielenterveyspalveluiden sekä oppilaitosten ja Silta-Valmennuksen eri toimintojen kanssa. NUMA toimintaa tuotetaan konsortiona Nauha ry:n ja Kuntoutuspolku ry:n kanssa.

Etsimme oma-aloitteista nuorisotyön/sosiaalityön ammattilaista. Lisäksi arvostamme avoimuutta, luovuutta ja rohkeutta kohdata erilaisia ihmisiä sekä halukkuutta työskennellä ko. kohderyhmän kanssa. Jokin toiminnallinen erityisosaaminen katsotaan eduksi.
Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.
Lisätietoja asiasta antaa Nuorten palveluiden koordinaattori Jari Rekola p. 0407449817, soittoajat: 28.1.; 31.1. ja 6.2. klo 12.30–13.30. Lisätiedot myös sähköpostitse: jari.rekola@siltavalmennus.fi.
Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään 7.2.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: rekrytointi@siltavalmennus.fi

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Yhdistyksellä on n. 70 työntekijää.