Tutustu Silta-Valmennusyhdistyksen viimeisimpiin työpaikkailmoituksiin. Voit myös jättää avoimen hakemuksen.


Yhteiskunnallisten aineiden kouluttaja, Silta-Koto
Haemme osaavaan joukkoomme yhteiskunnallisten aineiden kouluttajaa. Kouluttaja on osa ryhmittymänä (Silta-Koto) toimivaa moniammatillista tiimiä, jonka muodostavat Silta-Valmennusyhdistys ry, Invalidisäätiö sr/Live Palvelut, Entry Education Oy ja Hyria Business Institute Oy.
Kouluttaja työskentelee tuetun kotoutumisen polun moduulikoulutuksessa, joka on tavoitteellinen, kohti työelämää suuntaava palvelu. Kohderyhmän asiakkailla on usein vahvemman tuen tarve, puutteelliset perustaidot ja vähäinen koulutustausta.
Tuetun kotoutumisen polulla koulutus koostuu kielen opetuksesta, yhteiskunnallisten aineiden opetuksesta, ohjauksesta, työpajatoiminnasta sekä kieli- ja työharjoitteluista. Luokkahuoneopiskelun rinnalla työelämätaitojen opetuksessa käytetään toiminnallisuutta ja kokemuksellista pedagogiikkaa. Ryhmämuotoisen koulutuksen rinnalla kulkee asiakkaiden yksilöllinen ohjaus ja jatkosuunnitelmien tekeminen. Kouluttamisen lisäksi tehtäviin kuuluvat myös mm. koulutuksen valmistelutehtävät, sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä koulutuksen raportointi.
Kouluttajalta edellytämme:
– soveltuvaa korkeakoulututkintoa
– pedagogista pätevyyttä (pedagogiset opinnot 60 op oltava suoritettuina, esim. asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998)
– vahvaa osaamista työelämäteemoista
– kykyä ohjata asiakkaita yksilöllisissä jatkosuunnitelmissa
– hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
– sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin
– aitoa halua työskennellä kohderyhmän parissa
– aloitekykyisyyttä ja kehittävää työotetta
Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote. Tartuntatautilain mukaan 31.1.2022 alkaen työnantaja edellyttää työntekijöiltä todistusta koronavirussuojasta.
Työ on määräaikainen, ja työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työt sijoittuvat ryhmittymän toimipisteisiin eri puolilla Tamperetta.
Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi, otsikoksi ”Yhteiskunnallisten aineiden kouluttaja, Silta-Koto”. Haku päättyy 20.2.2021, työ alkaa sopimuksen mukaisesti.
Lisätietoja tehtävästä antaa esihenkilö Katri Mäkinen puh. 050 411 6862: soittoaika ti 9.2.2022 klo 9-11.
Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toiminta toteutetaan mm. yhdistyksen työpajoilla, tuotantokoulussa ja työmailla. Yhdistyksellä on noin 80 työntekijää.


Suomen kielen ja viestintätaitojen kouluttaja, Silta-Koto
Haemme osaavaan joukkoomme suomen kielen ja viestintätaitojen kouluttajaa (s2). Kouluttaja on osa ryhmittymänä (Silta-Koto) toimivaa moniammatillista tiimiä, jonka muodostavat Silta-Valmennusyhdistys ry, Invalidisäätiö sr/Live Palvelut, Entry Education Oy ja Hyria Business Institute Oy.
Suomen kielen ja viestintätaitojen kouluttaja työskentelee tuetun kotoutumisen polun moduulikoulutuksessa, joka on tavoitteellinen, kohti työelämää suuntaava palvelu. Kohderyhmän asiakkailla on usein vahvemman tuen tarve, puutteelliset perustaidot ja vähäinen koulutustausta.
Tuetun kotoutumisen polulla koulutus koostuu suomen kielen ja yhteiskunnallisten aineiden opetuksesta, ohjauksesta, työpajatoiminnasta sekä kieli- ja työharjoitteluista. Luokkahuoneopiskelun rinnalla kielen opetuksessa käytetään toiminnallisuutta ja kokemuksellista pedagogiikkaa, ja suomen kielen opetusta integroidaan myös työpajaympäristöön konkreettiseen päivittäiseen työskentelyyn. Kouluttamisen lisäksi tehtäviin kuuluvat myös mm. koulutuksen valmistelutehtävät, sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä koulutuksen raportointi.
Suomen kielen ja viestintätaitojen kouluttajalta edellytämme:
– ylempää korkeakoulututkintoa
– perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä TAI suomi toisena kielenä (s2) -opettajan opinnot
– pedagogista pätevyyttä (pedagogiset opinnot 60 op oltava suoritettuina)
– hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
– sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin
– aitoa halua työskennellä kohderyhmän parissa
– aloitekykyisyyttä ja kehittävää työotetta
Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote. Tartuntatautilain mukaan 31.1.2022 alkaen työnantaja edellyttää työntekijöiltä todistusta koronavirussuojasta.
Työ on määräaikainen, ja työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työt sijoittuvat ryhmittymän toimipisteisiin eri puolilla Tamperetta.
Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi, otsikoksi ”s2-kouluttaja, Silta-Koto”. Haku päättyy 20.2.2021, työ alkaa sopimuksen mukaisesti.
Lisätietoja tehtävästä antaa esihenkilö Katri Mäkinen puh. 050 411 6862: soittoaika ti 9.2.2022 klo 9-11.
Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toiminta toteutetaan mm. yhdistyksen työpajoilla, tuotantokoulussa ja työmailla. Yhdistyksellä on noin 80 työntekijää.


Projektipäällikkö

Haemme osaavaan joukkoomme projektipäällikköä kahteen nuorten koulutusosallisuutta tukevaan ESR -rahoitteiseen hankkeeseen. Projektipäällikön tehtävä on kokoaikainen ja jakautuu kahden projektin välillä.

Projektipäällikkö vastaa projektien kokonaistoteutuksesta, osatoteuttajien välisestä yhteistyöstä sekä yhteydenpidosta rahoittajaan. Hän koordinoi toteutusta, viestintää ja arviointia sekä kehittämis- ja mallinnustyötä. Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää:

  • projektinjohtamis- ja tiimityöskentelytaitoa
  • kykyä hoitaa hankkeen budjetointi, talousseuranta ja -raportointi itsenäisesti
  • monipuolista viestintäosaamista
  • hyviä vuorovaikutustaitoja

Hakijan eduksi luetaan kokemus ESR-rahoitteisten hankkeiden hallinnoinnista sekä soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Virtuaalisesti vierellä hankkeessa kehitetään virtuaalinen kuntoutumista ja opiskelutaitoja systemaattisesti vahvistava oppimisympäristö sekä yksilö- ja ryhmämuotoinen valmennus, joihin osallistuminen on mahdollista hyvin matalalla kynnyksellä. Oppimisympäristö tukee osallistujan opiskelukyvyn vahvistumista ja opintoihin siirtymistä ja kiinnittymistä yksilöllisesti. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Ammattiopisto Luovin kanssa. Lisätietoja www.virtuaalisestivierella.fi

Lukiopaja LUPA hankkeen tavoitteena on lisätä lukio-opiskelijoiden koulutusosallisuutta ja vähentää koulutuksen negatiivisia keskeytyksiä erityisesti lukio-opintojen nivelvaiheissa. Hankkeen aikana kehitetään koulutusosallisuutta tukeva Lukiopaja – LUPA toimintamalli oppilaitoksen ulkopuoliseen toimintaympäristöön, joka mahdollistaa osallistujien toimintakyvyn vahvistamisen ja opinnoissa etenemisen yksilöllisen suunnitelman mukaan. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja on määräaikainen. Lisätietoja antaa kehittämisjohtaja Maija Schellhammer-Tuominen p. 0503037659, soittoajat: 31.1. ja 2.2. klo 9-10, sekä Virtuaalisesti vierellä – hankkeen projektipäällikkö Jari Rekola p. 0407449817, soittoajat: 2.2. ja 3.2. klo 13-14 Lisätiedot myös sähköpostitse: maija.schellhammer-tuominen@siltavalmennus.fi.

Vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksineen ja CV lähetetään 6.2.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: rekrytointi@siltavalmennus.fi, otsikoksi projektipäällikkö.

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen,

ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Yhdistyksellä on n. 80 työntekijää.

Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan ja on määräaikainen.

Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.


ETSIMME KOLMEA PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ TRAUMASENSITIIVISEN TYÖOTTEEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN

Etsimme kolmea työntekijää päihde- ja rikostaustaisten kanssa tehtävän traumasensitiivisen työotteen kolmivuotiseen kehittämishankkeeseen.
Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman hankkeen päätavoitteet ovat rikostaustaisten ja päihdekuntoutujien itseymmärryksen lisääminen vakavasta traumatisoitumisesta sekä siitä johtuvien oireiden kuten masentuneisuuden, ahdistuneisuuden sekä itseä ja muita vahingoittavan käyttäytymisen (ml. päihdeongelmat) lieveneminen. Kohderyhmänä ovat Pirkanmaan alueen rikostaustaiset henkilöt ja päihdekuntoutujat, Riihimäen, Kylmäkosken ja Jyväskylän vankiloiden vangit sekä asiakkaiden kanssa työskentelevä henkilöstö. Hankkeessa rakennetaan asiakkaiden erityistarpeet huomioiva vakautumisryhmä. Toimintamallit koulutetaan asiakaskohderyhmän kanssa työskenteleville eri toimijoiden henkilöstölle.
Hankkeeseen rekrytoidaan kolme työntekijää:

1) projektipäällikkö, jolla on psykologin ja/tai psykoterapeutin koulutus,

2) sosiaaliohjaaja,

3) terveydenhoitaja.

Projektipäällikkö vastaa hankehallinnoinnista ja raportoinnista, hankkeen työmenetelmien rakentamisesta yhdessä muun tiimin kanssa sekä terapeuttisesta yksilötyöstä.

Sosiaaliohjaaja vastaa hankkeessa rakennettava ryhmätoiminnan toteutuksesta yhdessä hanketiimin kanssa. Lisäksi hän tekee yksilötyötä sekä vankilassa, vapautumisvaiheessa että vapautumisen jälkeen
yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa sosiaalityön
näkökulmasta.

Terveydenhoitaja osallistuu myös hankkeessa rakennettavan ryhmätoiminnan toteutukseen. Lisäksi hän toteuttaa yksilötyötä ja palveluohjausta asiakkaiden kanssa psykofyysisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Kaikki hankkeen työntekijät tekevät yhteistyötä myös yhdyskuntaseuraamustoimistojen kanssa rakentaen yhdyskuntaseuraamusasiakkaille soveltuvaa tukea.

Työntekijöiltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta vakavasti traumatisoituneiden kanssa työskentelystä. Kaikki työtehtävät vaativat kehittävää työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kokemus rikostaustaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä on etu. Myös B-ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus lasketaan eduksi.
Koska tehtävät sisältävät vankilassa työskentelyä, tehtäviin valituista voidaan pyytää turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen henkilöturvallisuusselvitys.
Kaikki työtehtävät alkavat 17.5.2021 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteen kesto on määräaikainen kestäen työsuhteen alkamisesta kolme vuotta eteenpäin.
Lähetä hakemuksesi ja CV palkkatoiveineen osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi
23.4.2021 klo 16:00 mennessä. Kerro hakemuksessa, mitä tehtävää haet.

Lisätiedot: Kehittämisjohtaja Maarit Suomela p. 050 4124 302, maarit.suomela@siltavalmennus.fiYksilövalmentaja Silta-10 ja Silta-Niva -palveluihin

Haemme osaavaan joukkoomme yksilövalmentajaa Silta-Valmennuksen Silta-10 ja Silta-Niva palveluihin 7.1. – 5.6.2021 väliseksi ajaksi.

Silta-10 ja Silta-Niva on Tampereen kaupungin perusopetuksen ja Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa yhteistyössä järjestettävää perusopetusta.

Silta-10 antaa nuorelle vuoden aikaa miettiä koulutusvaihtoehtoja, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja löytää omalle oppimistyylilleen sopivia työskentelymuotoja. Lukuvuoden tavoitteena on parantaa valmiuksia onnistua toisen asteen opinnoissa. Silta-10 pienryhmässä opiskellaan myös työelämän taitoja Silta-Valmennusyhdistyksen oppimisympäristöissä. Perusopetuksen jälkeen toteutettavassa lisäopetuksessa tuetaan opiskelijoiden kehitystä, oman elämänhallinnan taitoja, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lisäopetuksen erityisenä tehtävänä on tarjota opiskelijoille mahdollisuus parantaa edellytyksiään jatko-opintoihin.

Silta-Niva on suunnattu 15 -17 – vuotiaille oppivelvollisuutta suorittaville tamperelaisille nuorille, joille koulunkäynti omassa lähikoulussa on osoittautunut haasteelliseksi. Nivelvaihevalmennus on peruskoulun päättövaiheen, 8. ja 9. luokkaisille suunnattu tavoitteellisen ja tehostetun tuen kokonaisuus. Nivelvaihevalmennus tarjoaa nuorelle tuen ja ohjauksen peruskoulun suorittamiseen ja jatkokoulutukseen ohjautumiseen. Oppimisen toimintaympäristönä on työpaja ja muut informaalit oppimisympäristöt.

Etsimme oma-aloitteista ohjaustyön ammattilaista jolla on kokemusta nuorten kanssa työskentelystä. Yksilövalmentajalla tulee olla vähintään AMK-tutkinto (sosiaali- tai terveysala tai kasvatusala- tai nuorisotyön koulutusala) tai vastaava entinen opistotasoinen koulutus ja työkokemusta lasten ja nuorten parissa kokoaikaisesti vähintään kolme vuotta (ei tarvitse olla yhtäjaksoista kokemusta) viimeisen 8 vuoden ajalta. Lisäksi arvostamme avoimuutta, luovuutta ja rohkeutta kohdata erilaisia ihmisiä sekä halukkuutta työskennellä ko. kohderyhmän kanssa.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Lisätietoja antaa Nuorten palveluiden koordinaattori Jari Rekola p. 0407449817, soittoajat: 3.12. klo 13–15.00, 4.12. klo 11–14.00 ja 8.12. klo 12.–15.00. Lisätiedot myös sähköpostitse: jari.rekola@siltavalmennus.fi.
Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään 9.12.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: rekrytointi@siltavalmennus.fi


Suomen kielen kouluttaja, Silta-Koto

Haemme osaavaan joukkoomme suomen kielen kouluttajaa (s2). Suomen kielen kouluttaja on osa ryhmittymänä (Silta-Koto) toimivaa moniammatillista tiimiä, jonka muodostavat Silta-Valmennusyhdistys ry, Invalidisäätiö sr/Live Palvelut, Entry Education Oy ja Hyria Business Institute Oy.

Suomen kielen kouluttaja työskentelee tuetun kotoutumisen polun moduulikoulutuksessa, joka on tavoitteellinen, kohti työelämää suuntaava palvelu. Kohderyhmän asiakkailla on usein vahvemman tuen tarve, puutteelliset perustaidot ja vähäinen koulutustausta.

Tuetun kotoutumisen polulla koulutus koostuu kielen opetuksesta ja työpajatoiminnasta. Luokkahuoneopiskelun rinnalla kielen opetuksessa käytetään toiminnallisuutta ja kokemuksellista pedagogiikkaa, ja suomen kielen opetusta integroidaan myös työpajaympäristöön konkreettiseen päivittäiseen työskentelyyn. Kouluttamisen lisäksi tehtäviin kuuluvat mm. koulutuksen valmistelutehtävät, sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä koulutuksen raportointi.

Hakijalta edellytämme:

– ylempää korkeakoulututkintoa: perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä tai suomi toisena kielenä (s2) -opettajan opinnot

– pedagogista pätevyyttä (pedagogiset opinnot 60 op suoritettuina)

– hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja

– sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin

– aitoa halua työskennellä kohderyhmän parissa

– aloitekykyisyyttä ja kehittävää työotetta

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työt sijoittuvat ryhmittymän toimipisteisiin eri puolilla Tamperetta.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi, otsikoksi ”s2-kouluttaja”. Aloitamme haastattelut jo hakuaikana ja paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Katri Mäkinen puh. 050 411 6862. Soittoaika ma 14.12. klo 14-15 ja to 17.12. klo 12-13.

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toiminta toteutetaan mm. yhdistyksen työpajoilla, tuotantokoulussa ja työmailla. Yhdistyksellä on noin 80 työntekijää.


Haemme kolmea projektityöntekijää ulkomaalaistaustaisen seksuaalirikollisten kuntoutushankkeeseen

Etsimme kolmea työntekijää ulkomaalaistaustaisten seksuaalirikollisten kuntoutuspolun kehittämishankkeeseen vuosille 2021–2022 pääkaupunkiseudulle.

Oikeusministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaistaustaisten henkilöiden uusintarikollisuuden ehkäisyyn. Toisena tavoitteena on kehittää sekä rikosseuraamusalan että sitä lähellä olevien järjestöjen ja kuntien henkilöstön osaamista kohdata ja työskennellä seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaistaustaisten kanssa.

Hankkeeseen rekrytoidaan kolme työntekijää:

1) projektipäällikkö, jolla on terapiatyöskentelyyn liittyvää osaamista,

2) seksuaalikasvattaja,

3) palveluohjaaja.

Projektipäällikkö vastaa hankkeen hallinnollisista tehtävistä mutta tekee myös yksilötyötä niiden asiakkaiden kanssa, joiden seksuaalirikollisuuteen liittyvä problematiikka tarvitsee syvempää työstämistä.

Seksuaalikasvattaja vastaa hankkeessa pilotoitavan seksuaalikasvatuskurssin rakentamisesta ja toteutuksesta. Lisäksi hän tekee yksilötyötä sekä vankilassa, vapautumisvaiheessa että vapautumisen jälkeen yhdessä palveluohjaajan kanssa.

Palveluohjaajan päävastuuna on rakentaa vankilasta vapauteen ulottuva palveluohjausjatkumo. Ohjaaja tutustuu vankeihin jo vankeusaikana, kartoittaa heidän elämäntilannettaan ja osallistuu vapauttamissuunnitelman tekoon. Vapautumisen jälkeen palveluohjaaja kulkee vapautuneen rinnalla avustaen häntä tarpeenmukaisiin palveluihin pääsyssä.

Kaikki hankkeen työntekijät tekevät yhteistyötä yhdyskuntaseuraamustoimistojen kanssa rakentaen yhdyskuntaseuraamusasiakkaille soveltuvaa tukea.

Työntekijöiltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta ulkomaalaistaustaisten kanssa työskentelystä. Kaikki työtehtävät vaativat kehittävää työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kokemus rikostaustaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä on etu. Myös B-ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus lasketaan eduksi.

Koska tehtävät sisältävät vankilassa työskentelyä, tehtäviin valituista voidaan pyytää turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen henkilöturvallisuusselvitys.

Kaikki työtehtävät alkavat 1.2.2021 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteen kesto on määräaikainen vuoden 2022 loppuun asti.

Lähetä hakemuksesi ja CV palkkatoiveineen osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi 14.12.2020 klo 16:00 mennessä. Kerro hakemuksessa, mitä tehtävää haet.

Valinnat voidaan tehdä heti soveltuvien hakijoiden löytyessä jo ennen hakuajan päättymistä.

Lisätiedot: Kehittämisjohtaja Maarit Suomela p. 050 4124 302, maarit.suomela@siltavalmennus.fi


Haemme osaavaan joukkoomme ohjaajaa Naisten yhteisöön Silta-Valmennuksen kuntoutuspalveluihin.

Kuntoutuksen naisten yhteisön kohderyhmä on päihde- ja rikostaustaiset naiset. Yhteisömuotoisessa psykososiaalisessa avokuntoutuksessa työskentelyn lähtökohtana on turvallinen, luottamuksellinen ja kunnioittava ilmapiiri. Tavoitteena on päihteetön ja rikokseton elämä. Keskeinen asia kuntoutuksessa on muutostyöskentely ja motivointi muutokseen sekä asiakkaiden voimavarojen lisääntyminen. Työotteena naisille suunnatussa päihdekuntoutuksessa on sensitiivisyys ja ratkaisukeskeisyys.

Etsimme oma-aloitteista ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevää sosiaalialan ammattilaista. Palvelu on uusi, joten toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi on edellytys työssä onnistumiselle. Kokemus päihde- ja rikostaustaisten henkilöiden kanssa työskentelystä katsotaan eduksi. Tehtävä voidaan vakinaistaa, mikäli toiminnan käynnistäminen onnistuu suunnitellusti.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään 15.3.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: rekrytointi@siltavalmennus.fi.
Otsikoksi ”Ohjaaja Naisten yhteisö”.

Lisätiedot:
Eeva-Kaisa Hohenthal
p. 050 325 1753
eeva-kaisa.hohenthal@siltavalmennus.fi.
Soittoajat 2.3. klo 12-13.30, 6.3. klo 12-14, 9.3. klo 12-13.

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Yhdistyksellä on n. 80 työntekijää.


Suomen kielen kouluttaja

Haemme osaavaan joukkoomme suomen kielen kouluttajaa (s2) määräaikaiseen työsuhteeseen 31.5.2020 asti. Viikoittainen työaika on 20 tuntia, työaika on sovittavissa.
Suomen kielen kouluttaja työskentelee toiminnallisessa kotoutumiskoulutuksessa, joka on tavoitteellinen, kohti työelämää suuntaava palvelu. Koulutus koostuu kielen opetuksesta ja työpajatoiminnasta noudattaen soveltuvin osin kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmaa.
Luokkahuoneopiskelun rinnalla kielen opetuksessa käytetään toiminnallisuutta ja kokemuksellista pedagogiikkaa. Suomen kielen opetus integroidaan työpajaympäristöön konkreettiseen päivittäiseen työskentelyyn.
Toiminnallinen kotoutumiskoulutus sijoittuu moduulien 1-2 rinnalle. Opiskelijat voivat olla 0-tasoisia ns. uusia opiskelijoita tai koulutukseen voi ohjautua kotoutumiskoulutuksen 1-2 moduulin keskeyttäneitä, jos opiskelija ei ole näissä edennyt tai mikäli perinteinen opiskelu ei ole soveltunut opiskelijalle. Kohderyhmään voivat kuulua kotoutujat, joilla on terveysongelmia (ml. mielenterveysongelmat), oppimisen vaikeuksia tai muita haasteita arjen hallinnassa tai kotoutumisessa.

Hakijalta edellytämme:
– ylempää korkeakoulututkintoa: hakija on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja (suomen kieli + kirjallisuustiede/draamantutkimus)
– pedagogista pätevyyttä (pedagogiset opinnot suoritettuina)
– hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
– sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin
– aitoa halua työskennellä kohderyhmän parissa
– aloitekykyisyyttä ja kehittävää työotetta

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.
Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.
Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi, otsikoksi ”s2-kouluttaja”. Tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.
Lisätietoja tehtävästä antaa vastaava valmentaja Katri Mäkinen puh. 050 411 6862 tai katri.makinen@siltavalmennus.fi

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toiminta toteutetaan mm. yhdistyksen työpajoilla, tuotantokoulussa ja työmailla. Yhdistyksellä on noin 80 työntekijää.


Valmentaja Hallintopajalle

Haemme osaavaan joukkoomme Hallintopajan valmentajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen sopimuksen mukaan.
Valmentaja tukee opiskelijoiden ja valmentautujien ammatillisen osaamisen vahvistumista sekä arjen ja elämänhallinnan taitoja, ja tukee jatkopolun löytämisessä opintoihin ja työmarkkinoille. Kohderyhmänä ovat liiketoiminta-alan opiskelijat, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ja nuoret aikuiset sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat.

Hakijalta edellytämme:

– soveltuvaa koulutusta, esimerkiksi merkonomi, yo-merkonomi tai tradenomi
– myös sosiaalialan osaaminen katsotaan em. osaamisen lisäksi eduksi
– hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
– sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin
– aitoa halua työskennellä kohderyhmän parissa
– aloitekykyisyyttä ja kehittävää työotetta

Valmentaja työskentelee Silta-Valmennuksen koulutus- ja työpajatiimissä. Hänen tehtäviinsä sisältyy tiimin kanssa sovitun työnjaon mukaisesti valmentaminen ja asiakasprosessiin liittyvät muut työt sekä yhdistyksen sisäisiä asiakaspalvelu- ja toimistotehtäviä yhdessä opiskelijoiden ja valmentautujien kanssa. Työt sijoittuvat yhdistyksen toimipisteisiin eri puolilla Tamperetta.
Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.
Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.
Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi viimeistään to 8.3.2020, otsikoksi ”Hallintopaja”.
Lisätietoja tehtävästä antaa vastaava valmentaja Katri Mäkinen puh. 050 411 6862. Soittoajat pe 28.2. klo 14-15 sekä ma 2.3. klo 14-15.


Haemme osaavaan joukkoomme valmentajaa:

Haettava työntekijä työskentelee kahdessa ESR-rahoitteisessa kehittämishankkeessa (Virtuaalisesti vierellä -hanke sekä OPIKKO-hanke), joissa kehitetään toimintamalleja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten koulutusosallisuuden lisäämiseksi. Työnkuvassa on lisäksi muita yhdistyksen tuottamien palveluiden tehtäviä. Valmentajan tehtäviin sisältyy mm. yksilö- ja ryhmävalmennusta, verkossa valmentamista, verkostoyhteistyötä sekä yhdistyksen työpajoille jalkautuvaa yksilöllisen oppimisen tukemista ja henkilökohtaisten suunnitelmien tekemistä. Hankkeiden kohderyhmänä ovat koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ja nuoret aikuiset.

Hakijalta edellytämme
– sosiaalialan korkeakoulututkintoa
– hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
– sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin
– aitoa halua työskennellä kohderyhmän kanssa
– kehittämisorientoitunutta työotetta

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi
viimeistään 19.2.2020, otsikoksi ”Valmentaja Virtuaalisesti vierellä -hanke”.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehittämisjohtaja Maija Schellhammer-Tuominen, puh. 050 303 7659. Soittoajat: ke 5.2. klo 13-15 ja ma 10.2 klo 11-13.

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toiminta toteutetaan mahdollisimman aidossa ympäristössä mm. yhdistyksen työpajoilla, oppilaitosten kanssa toteutetuissa tuotantokouluissa tai aidoilla työmailla. Yhdistyksellä on noin 80 työntekijää.


Haemme osaavaan joukkoomme digiosaajaa:

Haettava työntekijä työskentelee pääosin Virtuaalisesti vierellä -hankkeessa. Digiosaajan tehtäviin sisältyvät hankkeessa käytettävän virtuaalisen toimintaympäristön kehittäminen, siihen liittyvän ohjauksen ja valmennuksen antaminen sekä tarvittavan materiaalin tuottaminen. Lisäksi digiosaaja osallistuu viestintään ja verkostoyhteistyöhön. Hankkeen kohderyhmänä ovat koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret.

Tehtävä on osa-aikainen (60%), mutta valitun kanssa voidaan neuvotella myös kokoaikaisesta tehtävästä yhdistyksen tuottamien palveluiden muissa tehtävissä.

Hakijalta edellytämme
– soveltuvaa korkeakoulututkintoa
– hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
– sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin
– aitoa halua työskennellä kohderyhmän kanssa
– kehittämisorientoitunutta työotetta

Tehtävä on määräaikainen 10/2022 asti.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi viimeistään 19.2.2020, otsikoksi ”Digiosaaja Virtuaalisesti vierellä -hanke”.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehittämisjohtaja Maija Schellhammer-Tuominen,
puh. 050 303 7659. Soittoajat: ke 5.2. klo 13-15 ja ma 10.2 klo 11-13.

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toiminta toteutetaan mahdollisimman aidossa ympäristössä mm. yhdistyksen työpajoilla, oppilaitosten kanssa toteutetuissa tuotantokouluissa tai aidoilla työmailla. Yhdistyksellä on noin 80 työntekijää.


Starttivalmentaja NUMA pajalle

Haemme osaavaan joukkoomme starttivalmentajaa Silta-Valmennuksen NUMA pajalle sijaisuuteen 10.2.2020–31.12.2020 väliseksi ajaksi.

NUMA:n kohderyhmää ovat tamperelaiset pääasiassa 18- 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen, työelämän tai tarvittavien palveluiden ulkopuolella ja tarvitsevat apua erilaisten asioiden hoidossa sekä tulevaisuuden suunnittelussa. NUMA tarjoaa nuorille mielekästä tekemistä päiviin ja toimivan ja toiminnallisen yhteisön johon kiinnittyä. Lisäksi NUMA tarjoaa yksilöllistä ohjausta ja tekee yhteistyötä mm. Ohjaamon, etsivän työn, sosiaalityön, mielenterveyspalveluiden sekä oppilaitosten ja Silta-Valmennuksen eri toimintojen kanssa. NUMA toimintaa tuotetaan konsortiona Nauha ry:n ja Kuntoutuspolku ry:n kanssa.

Etsimme oma-aloitteista nuorisotyön/sosiaalityön ammattilaista. Lisäksi arvostamme avoimuutta, luovuutta ja rohkeutta kohdata erilaisia ihmisiä sekä halukkuutta työskennellä ko. kohderyhmän kanssa. Jokin toiminnallinen erityisosaaminen katsotaan eduksi.
Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.
Lisätietoja asiasta antaa Nuorten palveluiden koordinaattori Jari Rekola p. 0407449817, soittoajat: 28.1.; 31.1. ja 6.2. klo 12.30–13.30. Lisätiedot myös sähköpostitse: jari.rekola@siltavalmennus.fi.
Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään 7.2.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: rekrytointi@siltavalmennus.fi

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Yhdistyksellä on n. 70 työntekijää.