Tutustu Silta-Valmennusyhdistyksen viimeisimpiin työpaikkailmoituksiin. Voit myös jättää avoimen hakemuksen.


Haussa Projektityöntekijä

Silta-Valmennusyhdistys etsii Turkuun valtakunnallisesti toimivaan PONNU-hankkeeseen kansalaisten perustaitoisuudesta ja sosiaalityön kentästä kiinnostunutta oma-aloitteista ja helposti lähestyttävää projektityöntekijää. PONNU -perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen -hankkeessa kehitetään mallia työelämän/koulutuksen ulkopuolella olevien ihmisten luku- ja kirjoitustaitojen, laskutaitojen ja digitaitojen kohentamiseksi työpajaympäristössä sekä ryhmämuotoisesti, että yksilövalmennuksessa.

Projektityöntekijän työtehtävät koostuvat toiminnan suunnittelusta ja ohjausmateriaalin tuottamisesta yhdessä muiden kanssa, sekä ryhmä- ja yksilöohjauksesta Valo-Valmennusyhdistyksen työpajoilla. Projektityöntekijä osallistuu myös mallin levittämis- ja markkinointityöhön yhdessä muun projektiryhmän kanssa. Tehtävään on edellytyksenä soveltuva koulutus. Kokemus kehittämis- ja projektityöstä sekä ohjaus- ja valmennuskokemus on hakijalle eduksi. Työsuhde on määräaikainen. Työsuhteissa noudatetaan yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta.

Arvostamme hakijassa:

  • kykyä työskennellä itsenäisesti
  • verkostoitumistaitoja
  • kannustavaa työotetta
  • kykyä asiakashankintaan
  • esiintymistaitoja

Lähetä meille vapaamuotoinen hakemus viimeistään 5.6 osoitteella rekrytointi@siltavalmennus.fi Viestin otsikoksi projektityöntekijä Turkuun/PONNU.

Lisätiedot puhelimitse seuraavina aikoina: 3.6. klo 9-13. Projektipäällikkö Elina Heine, p. 050-3538930 tai sähköpostitse: elina.heine@valo-valmennus.fi. Haastattelut järjestetään 7.6. Turussa.

PONNU-hanke on Taito-ohjelmaan kuuluva valtakunnallinen ESR-hanke, joka kehittää uudenlaista mallia perustaitojen oppimiseen epämuodollisissa oppimisympäristöissä.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry, osatoteuttajia ovat Silta-Valmennusyhdistys ry, Invalidisäätiö sr sekä HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Tutustu hankkeeseen ja sen toimijoihin:

Siltavalmennus
Ponnu


Haemme osaavaan joukkoomme luontopajan valmentajaa:

Haettava työntekijä työskentelee Silta-Valmennuksen työpajatiimissä yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa. Valmentajan tehtävään sisältyy tiimin kanssa sovitun työnjaon mukaisesti asiakasprosessiin liittyviä tehtäviä, jotka tähtäävät asiakkaan työelämävalmiuksien ja elämänhallinnan edistämiseen sekä jatkopolkujen ja työllistymisen suunnitelmiin. Hän vastaa myös luontopajan toiminnan sisällön suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat.
Hakijalta edellytämme
• Luonto-ohjaaja tai muu soveltuva toisen asteen tai AMK-tutkinto
• Hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
• Sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin
• Aitoa halua työskennellä kohderyhmän kanssa
Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva, aloitus 2019 elokuun lopussa.
Työpiste sijaitsee osoitteessa Turjankatu 1, 33100 Tampere
Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.
Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.
Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi viimeistään 27.5.2019, otsikoksi ”Luontopaja”.
Lisätietoja tehtävästä antaa 21.-24.5. Valmennuspäällikkö Liisa Eiramo, 045 636 1005 liisa.eiramo@siltavalmennus.fi
Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toiminta toteutetaan mahdollisimman aidossa ympäristössä mm. yhdistyksen työpajoilla, oppilaitosten kanssa toteutetuissa tuotantokouluissa tai aidoilla työmailla. Yhdistyksellä on noin 70 työntekijää.


Starttivalmentaja NUMA pajalle

Haemme osaavaan joukkoomme starttivalmentajaa Silta-Valmennuksen NUMA pajalle sijaisuuteen 20.5.–31.12.2019 väliseksi ajaksi.
NUMA:n kohderyhmää ovat tamperelaiset pääasiassa 18- 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen, työelämän tai tarvittavien palveluiden ulkopuolella ja tarvitsevat apua erilaisten asioiden hoidossa sekä tulevaisuuden suunnittelussa. NUMA tarjoaa nuorille mielekästä tekemistä päiviin ja toimivan ja toiminnallisen yhteisön johon kiinnittyä. Lisäksi NUMA tarjoaa yksilöllistä ohjausta. NUMA tekee yhteistyötä mm. Ohjaamon, etsivän työn, aikuissosiaalityön, mielenterveyspalveluiden sekä oppilaitosten ja Silta-Valmennuksen eri toimintojen kanssa. NUMA toimintaa tuotetaan konsortiona Nauha ry:n ja Kuntoutuspolku ry:n kanssa.
Etsimme oma-aloitteista nuorisotyön ammattilaista. Lisäksi arvostamme avoimuutta, luovuutta ja rohkeutta kohdata erilaisia ihmisiä sekä halukkuutta työskennellä ko. kohderyhmän kanssa. Jokin toiminnallinen erityisosaaminen katsotaan eduksi.
Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.
Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Lisätietoja asiasta antaa Nuorten palveluiden koordinaattori Jari Rekola p. 0407449817,
soittoajat: 2.4.; 5.4. ja 12.4. klo 13.–14.00. Lisätiedot myös sähköpostitse: jari.rekola@siltavalmennus.fi.
Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään 15.4.2019 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: rekrytointi@siltavalmennus.fi
Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Yhdistyksellä on n. 80 työntekijää.


PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ/SOSIAALIALAN OHJAAJA

Etsimme Helsingin yksikköömme sosiaalialan monipuolista osaajaa, joka on kiinnostunut rakentamaan kanssamme uusia konsepteja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tueksi.

Alustava tehtävänkuva:
– toimia projektipäällikkönä osatyökykyisten työllistymistä edistävässä hankkeessa
– toimia vastuuhenkilönä sovituissa yksikön tarjoamissa sosiaalipalveluissa
– ohjaus-, kehittämis- ja verkostotyön tehtävät sovituissa palveluissa

Tehtävänkuva täsmentyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella.

Haettava henkilö vastaa projektipäällikkönä kolmivuotisesta kansainvälisestä ESR-rahoitteisesta Ilona – Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön –hankkeesta,
jossa testataan ja arvioidaan osatyökykyisten työllisyyttä edistävien kansainvälisten mallien toimivuutta Suomessa.
Muut tehtävät koostuvat Nuorisotakuutalon sekä nuorille ja aikuisille suunnattujen sosiaalipalveluiden vastuu-, kehittämis- ja ohjaustehtävistä.
Tehtävässä onnistuminen edellyttää hyviä tiimityöskentelytaitoja, osaamista usean toimijan verkostossa tehtävästä työstä sekä hyviä viestintätaitoja. Tehtävään on edellytyksenä soveltuva sosiaalialan korkeakoulututkinto, kahden vuoden työkokemus sosiaalialalta sekä hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä riittävä ruotsin kielen taito.
Ylempi sosiaalialan korkeakoulututkinto, kokemus kehittämis- ja projektityöstä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä on hakijalle eduksi.

Valo-Valmennusyhdistys on valtakunnallinen yleishyödyllinen yhdistys, joka työskentelee osaamisen, työllisyyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi. Silta-Valmennus on pirkanmaalainen yleishyödyllinen yhdistys, joka työskentelee heikoimmassa asemassa olevien nuorten, nuorten aikuisten sekä rikostaustaisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa. Yhdistykset työllistävät yhteensä yli 120 ammattilaista Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.
Helsingin yksikössämme työskentelee sekä Silta-Valmennusyhdistyksen että Valo-Valmennusyhdistyksen työntekijöitä.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV palkkatoiveineen sähköpostitse viimeistään ti 23.10. osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi.

Lisätietoja:
ma 15.10. klo 9-11 kehittämisjohtaja Maija Schellhammer-Tuominen, 050 303 7659
ke 17.10. klo 13-15 ja pe 19.10. klo 9-11 toimitusjohtaja Kimmo Kumlander, 050 529 9675

Tutustu yhdistyksiimme ja toimintaamme:
www.siltavalmennus.fi
www.valo-valmennus.fi
www.nuorisotakuutalo.fi
Ilona-hankkeen taustamateriaali


Lounasravintolan valmentaja

Hakemamme henkilö toimii erityistä tukea tarvitsevien horaca-alan opiskelijoiden ammatillisena ohjaajana. Muuta kohderyhmää ovat 18-29 -vuotiaat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat. Haemme henkilöä, jolla on lisäksi halu ja kyky ottaa kokonaisvastuu lounasravintola-, kahvila- ja anniskeluravintolatoiminnan ja oppimisympäristöjen kehittämisestä.

Hakijalta edellytämme kokin koulutusta. Soveltuva korkeakoulututkinto lasketaan eduksi.

Tehtävä on määräaikainen 7/2019 asti, jatko mahdollinen. Ensisijainen työpiste sijaitsee osoitteessa Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere.

Haettava työntekijä työskentelee Silta-Valmennuksen työpajatiimissä yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa. Valmentajien tehtäviin sisältyy tiimin kanssa sovitun työnjaon mukaisesti asiakasprosessiin liittyviä tehtäviä, jotka tähtäävät asiakkaan työelämävalmiuksien ja elämänhallinnan edistämiseen sekä jatkopolkujen ja työllistymisen suunnitelmiin. Valmentaja työskentelee kiinteässä yhteistyössä alan tutkintotavoitteisen koulutuksen kanssa, joka järjestetään yhteistyössä Ammattiopisto Luovin kanssa.

Työntekijältä edellytämme:
Hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
Sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin
Aitoa halua työskennellä kohderyhmän kanssa

Eduksi katsotaan kokemus maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa työskentelystä, kokemus yritysyhteistyöstä sekä halu ja kyky kehittämistoimintaan. Arvostamme hakijoissa ammatillisen koulutuksen, sosiaalialan, työllisyystoiminnan ja kolmannen sektorin tuntemusta.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.
Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi viimeistään 26.8.2018, otsikoksi ”Lounasravintola”. Lisätietoja tehtävästä antaa 15.8 klo 9-10 kehittämispäällikkö Maija Schellhammer-Tuominen, 050 303 7659, maija.schellhammer-tuominen@siltavalmennus.fi ja 20.8 alkaen valmennuspäällikkö Liisa Eiramo, 045 636 1005, liisa.eiramo@siltavalmennus.fi


Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan valmentaja

Valmentaja tukee valmentautujien ammatillisen osaamisen vahvistumista sekä arjen ja elämänhallinnan taitoja ja tukee jatkopolun löytämisessä opintoihin ja työmarkkinoille. Kohderyhmänä ovat 18-29 -vuotiaat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opiskelijat.

Hakijalta edellytämme kiinteistöalan koulutusta ja kiinnostusta alan koulutuksen ja valmennuksen kehittämiseen. Työskentely tapahtuu Silta-Valmennusyhdistyksen eri toimipisteissä Tampereella sekä työmailla Tampereen seudulla. Tehtävässä edellytetään ajokorttia (C-kortti eduksi).

Haettava työntekijä työskentelee Silta-Valmennuksen työpajatiimissä yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa. Valmentajien tehtäviin sisältyy tiimin kanssa sovitun työnjaon mukaisesti asiakasprosessiin liittyviä tehtäviä, jotka tähtäävät asiakkaan työelämävalmiuksien ja elämänhallinnan edistämiseen sekä jatkopolkujen ja työllistymisen suunnitelmiin. Valmentaja työskentelee kiinteässä yhteistyössä alan tutkintotavoitteisen koulutuksen kanssa, joka järjestetään yhteistyössä Ammattiopisto Luovin kanssa.

Työntekijältä edellytämme:
Hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
Sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin
Aitoa halua työskennellä kohderyhmän kanssa

Eduksi katsotaan kokemus maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa työskentelystä, kokemus yritysyhteistyöstä sekä halu ja kyky kehittämistoimintaan. Arvostamme hakijoissa ammatillisen koulutuksen, sosiaalialan, työllisyystoiminnan ja kolmannen sektorin tuntemusta.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.
Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi viimeistään 26.8.2018, otsikoksi ”Puki”.

Lisätietoja tehtävästä antaa 15.8 klo 9-10 kehittämispäällikkö Maija Schellhammer-Tuominen, 050 303 7659, maija.schellhammer-tuominen@siltavalmennus.fi ja 20.8 alkaen valmennuspäällikkö Liisa Eiramo, 045 636 1005, liisa.eiramo@siltavalmennus.fi


HAEMME VALMENTAJIA

1) Sote-pajan valmentaja

Sote-pajan toiminta tutustuttaa valmentautujaa sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin, vahvistaa arjen ja elämänhallinnan taitoja sekä tukee jatkopolun löytymistä opintoihin ja työmarkkinoille. Kohderyhmänä ovat 18-29 –vuotiaat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat.

Hakijalta edellytämme tehtävään soveltuvaa koulutusta, esim. sosionomi.

Työpiste sijaitsee osoitteessa Salhojankatu 42, 33500 Tampere

2) Hyvinvointi-pajan valmentaja

Haettavan työntekijän tehtävänä on uuden pajan käynnistäminen. Hyvinvointi-pajan toiminnassa paneudutaan psyko-fyysis-sosiaaliseen toimintakykyyn mm. liikunnan ja elintapaohjauksen avulla. Kohderyhmänä ovat 18-29 –vuotiaat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat. Toivomme hakemuksen liitteeksi korkeintaan yhden A 4 pituista kuvausta hakijan näkemyksestä ko. pajan käynnistämisestä ja toiminnasta.

Hakijalta edellytämme tehtävään soveltuvaa koulutusta.

Työpiste sijaitsee osoitteessa Hatanpään Valtatie 34 E, 33100 Tampere

3) Ajoneuvoalan valmentaja

Valmentaja tukee valmentautujien ammatillisen osaamisen vahvistumista sekä arjen ja elämänhallinnan taitoja ja tukee jatkopolun löytämisessä opintoihin ja työmarkkinoille. Kohderyhmänä ovat 18-29 –vuotiaat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat sekä auto-alan opiskeiljat.

Hakijalta edellytämme ajoneuvoasentajan koulutusta.

Eduksi katsotaan pienkonekorjausosaaminen.

Työpiste sijaitsee osoitteessa Turjankatu 1, 33100 Tampere

4) Valmentaja

Haemme sosiaalialan osaajaa osallistumaan erikseen sovittavien työpajatiimien toimintaan ja tukemaan valmentautujien arjen ja elämänhallinnan taitoja sekä jatkopolun löytymistä opintoihin ja työmarkkinoille.

Hakijalta edellytämme sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkintoa , esim. sosionomi.

Työpiste sijaitsee osoitteessa Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere.

Haettavat työntekijät työskentelevät Silta-Valmennuksen työpajatiimeissä yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa. Valmentajien tehtäviin sisältyy tiimin kanssa sovitun työnjaon mukaisesti asiakasprosessiin liittyviä tehtäviä, jotka tähtäävät asiakkaan työelämävalmiuksien ja elämänhallinnan edistämiseen sekä jatkopolkujen ja työllistymisen suunnitelmiin.

Kaikilta hakijoilta edellytämme:

* Hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja

* Sitoutumista Silta-Valmennuksen arvoihin

* Aitoa halua työskennellä kohderyhmän kanssa

Eduksi katsotaan kokemus maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa työskentelystä, kokemus yritysyhteistyöstä sekä halu ja kyky kehittämistoimintaan. Arvostamme hakijoissa sosiaalialan, työllisyystoiminnan ja kolmannen sektorin tuntemusta.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Työsuhteessa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään osoitteeseen rekrytointi@siltavalmennus.fi viimeistään 16.8.2018, otsikoksi ”Sote”, ”Hyvinvointi”, ”Ajoneuvoala” tai ”Valmentaja”. Lisätietoja tehtävästä antaa Valmennuspäällikkö Liisa Eiramo, 045 636 1005, liisa.eiramo@siltavalmennus.fi

Silta-Valmennusyhdistys on tamperelainen yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen parissa vahvassa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toiminta toteutetaan mahdollisimman aidossa ympäristössä mm. yhdistyksen työpajoilla, oppilaitosten kanssa toteutetuissa tuotantokouluissa tai aidoilla työmailla. Yhdistyksellä on noin 80 työntekijää.