Pirkanmaan järjestökenttä on melko hajanainen, eikä alueella ole ollut koko järjestökenttää kokoavaa toimijaa. Muuttuvassa toimintaympäristössä on kuitenkin entistä tärkeämpää luoda toimivia verkostoja ja tehdä rakentavaa yhteistyötä  sekä viestiä avoimesti niin järjestöjen välillä kuin järjestöjen ja kunnan/maakunnan sekä niiden asukkaiden kanssa.
Hankkeen tavoitteena on:
–  Maakunnallisen järjestöyhteistyön lisääminen perustamalla järjestöverkostoja
–  Järjestöjen välisen ja niistä ulospäin lähtevän viestinnän kehittäminen
–  Yhteistyön kehittäminen järjestöjen ja maakunnan sekä järjestöjen ja kuntien välillä
–  Asukasosallisuuden lisääminen
–  Järjestöjen palvelu- ja toimintakatveen näkyväksi tekeminen

Artteli-Kumppanuusyhdistys ry, MLL Hämeen piiri ja Silta-Valmennusyhdistys ry ovat sitoutuneet tekemään yhteistyötä hankkeessa. Hankkeeseen palkatut kolme työntekijää on palkattu näihin kolmeen järjestöön.
Projektipäälliköksi valittiin Tomi Kuhanen (Artteli-Kumppanuusyhdistys ry), verkostokoordinaattorina toimii Emma Sydänoja (MLL Hämeen piiri) ja verkostotiedottajana Katja Wallenius (Silta-Valmennusyhdistys ry).

Tilaa uutiskirjeemme

Lisätietoja

Katja Wallenius, verkostotiedottaja
Puh. 050 436 9901

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi

Salhojankatu 42