Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä on hanke, joka kehittää järjestöjen yhteistyötä maakunnassa vuoden 2020 loppuun saakka. Tulosten toivotaan kantavan vielä pidemmälle tulevaisuuteen.

Pirkanmaan järjestökenttä on melko hajanainen, eikä alueella ole ollut koko järjestökenttää kokoavaa toimijaa. Muuttuvassa toimintaympäristössä on kuitenkin entistä tärkeämpää luoda toimivia verkostoja ja tehdä rakentavaa yhteistyötä  sekä viestiä avoimesti niin järjestöjen välillä kuin järjestöjen ja kunnan sekä niiden asukkaiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena on:
–  Järjestöyhteistyön lisääminen perustamalla järjestöverkostoja
–  Järjestöjen välisen ja niistä ulospäin lähtevän viestinnän kehittäminen
–  Yhteistyön kehittäminen järjestöjen sekä järjestöjen ja kuntien välillä
–  Asukasosallisuuden lisääminen

Artteli-Kumppanuusyhdistys ry, MLL Hämeen piiri ja Silta-Valmennusyhdistys ry ovat sitoutuneet tekemään yhteistyötä hankkeessa. Hankkeeseen palkatut kolme työntekijää on palkattu näihin kolmeen järjestöön.

Projektipäällikkönä toimii Tomi Kuhanen (Artteli-Kumppanuusyhdistys ry), verkostokoordinaattorina on Emma Sydänoja (MLL Hämeen piiri) ja verkostotiedottajana Nina-Maria Heinonen (Silta-Valmennusyhdistys ry).

kakspistenolla.fi (tiedot siirtyvät piakkoin lähellä.fi -palveluun.)

Tilaa uutiskirjeemme

 

Lisätietoja

Nina-Maria Heinonen, verkostotiedottaja
050 436 9901

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi
Salhojankatu 42