KIITO – Kiinni työhön ja osaamiseen 1.9.2016-31.8.2019

”KIITO – kiinni työhön ja osaamiseen” on ESR-hanke, jota Silta-Valmennusyhdistys toteuttaa yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ja hanketta koordinoivan Tampereen Aikuiskoulutussäätiön (TAKK) kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda uusi työllistämismalli erityisryhmille kuten maahanmuuttajille.  Mallissa oppiminen tapahtuu työpajoilla ja työpaikoilla, ja eteneminen kohti työelämää tapahtuu vaiheittain, tehtäväkohtaisesti.

Kehittämishankkeen ydinajatus on testata käytännössä, millä edellytyksillä erityisryhmiä voidaan ohjata nopeasti ja onnistuneesti työelämään. Maahanmuuttajiin painottuen KIITO-hanke keskittyy siihen, millä toimenpiteillä, rahoituksella, tukitoimilla ja ohjauksella työlähtöinen kotoutuminen ja samalla maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen on tehokkainta.

Silta-Valmennuksen työpajat tarjoavat hankkeeseen tuleville asiakkaille tuetun oppimisympäristön, jossa vahvistetaan asiakkaiden työelämävalmiuksia ja osaamista työ- ja yksilövalmennuksen keinoin. Työpajoilla tehdään ensi vaiheen osaamiskartoitus, ja asiakkaat saavat arvion omista työtaidoistaan ja mahdollisista kehittämistarpeistaan. Kiito-hankkeessa työpajatoimintaa kehitetään edelleen mm. osaamisen tunnistamistyössä.

Kiito-hankkeen nettisivut

Lisätietoja

Taija Tuominen,
koordinaattori, KIITO-hanke
050 524 3427

Sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi