Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään -hanke, 1.3.2021-31.7.2023

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Komeetta-hankkeessa keskeistä on edistää työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hanketta toteutetaan kehittämällä vertaisryhmätoimintaa, kokeilemalla ja arvioimalla erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi sekä toteuttamalla ammattilaisille suunnattua koulutusta kulttuurisensitiivisyyden vahvistamiseksi.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena, koska kehitettävä uusi toimintamalli maahanmuuttajataustaisten miesten työllistymisen tueksi edellyttää laajaa ja monialaista osaamista. Hanketta toteuttavat yhdessä Silta-Valmennusyhdistys, Työväen Sivistysliitto TSL, Tampereen yliopisto/Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta ja Invalidisäätiö/Live Palvelut.Kohderyhmään kuuluvat maahanmuuttajat ovat osallisina ja tasavertaisina toimijoina hankkeen kaikkien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Silta-Valmennusyhdistys koordinoi hankekokonaisuutta ja tarjoaa kehittämisalustan hankkeen toimenpiteille. Silta vastaa hankkeen kohderyhmän tavoittamisesta ja työpajaympäristöön sijoittuvien vertaisryhmien kokoamisesta ja koordinoimisesta. Silta vastaa myös hankkeessa kehitettävän mentorointimallin kokonaistoteutuksesta ja perhementoroinnin pilotoinnista.

Katri Mäkinen
Projektipäällikkö
: 050 411 6862
Laura Orava
Projektityöntekijä/valmentaja
: 040 724 7758
: Hatanpään Valtatie 34 E