Kotouttava valmennus on Silta-Valmennuksen eri työpajoilla toteutettava valmennusjakso, jossa tehtävät on sidottu tiettyyn alaan. Valmennuksen tavoitteet ja osallistujalle sopiva ammattiala sovitaan yksilöllisesti.

Kenelle

Kotouttava valmennus on suunnattu pääsääntöisesti kotoutumisaikaisille maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat intensiivistä ohjausta ja vahvistusta kieli- ja työelämätaitoihin. Jäykkiä ammatillisia tai kielitaitoon liittyviä vaatimuksia ei ole. Osallistujalla on oltava Suomessa myönteinen oleskelulupapäätös, riittävä toimintakyky ja halu edetä kohti työelämää.

Kesto

Sekä aloitus ja lopetus sovitaan jokaisen kanssa yksilöllisesti. Kotouttavaa valmennusta on viisi (5) päivää viikossa, kuusi (6) tuntia päivässä. Kaikkiaan kotouttava valmennus voi kestää 40 päivää.

Sisältö

Osallistuja työskentelee päivittäin tietyllä työpajalla sovituissa työtehtävissä. Valmennus on toiminnallista, työelämälähtöistä ja tiettyyn ammattialaan sidottua. Keskeistä on kerryttää alakohtaisia työtaitoja ja vahvistaa työyhteisötaitoja suomenkielisessä työympäristössä.

Kotouttavassa valmennuksessa osallistuja saa arvion omista työtaidoistaan ja mahdollisista kehittämistarpeistaan. Sen pohjalta suunnitellaan henkilökohtainen jatkopolku, joka tukee työelämään etenemistä.

Yhteistyö Kiito -hankkeen kanssa

KIITO-hankkeessa kehitetään mallia siitä, miten maahanmuuttajat pääsisivät nopeasti kiinni työhön. Kotouttava valmennus on olennainen osa KIITO-hanketta. Hankkeen kautta kotouttavaan valmennukseen osallistuva saa mm. vahvan yksilöllisen tuen ja suomen kielen opetusta. Osallistujan jatkosuunnitelmia tehtäessä huomioidaan myös KIITO-hankkeen muut palvelut (työssä kotouttava koulutus ja mahdollisuus palkkatukeen yrityksessä).

Hakeutuminen

Kotouttavaan valmennukseen hakeudutaan Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n linkin välityksellä:  Työssä kotouttavaan koulutukseen

Lisätietoja

Taija Tuominen, Projektikoordinaattori, KIITO-hanke/
Silta-Valmennusyhdistys
050 524 3427

Sähköpostiosoite: 
etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi

 

Kotouttavan valmennuksen palvelu päättyy 31.12.2018