Silta-Valmennus toteuttaa ja kehittää työpajaympäristössä uudenlaisia tuotannollisia ja työvaltaisia tapoja toteuttaa koulutusta.

Sillan koulutuspalveluiden kulmakivinä ovat:
•    Vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen tarjoaminen oppilaille ja opiskelijoille
•    Toiminnallinen ja työvaltainen lähestymistapa oppimiseen
•    Tuotannollisen työn tekemiseen ja työyhteisön jäsenyyteen perustuva oppiminen ja toiminta
•    Riittävät ja osaavat valmennus- ja opetusresurssit
•    Yhteistyösopimuksiin perustuva oppilaitoskumppanuus oppimisen toteuttamisessa ja kehittämisessä

Silta-Valmennuksen koulutuspalveluihin kuuluu ammatilliseen perustutkintoon johtava Tuotantokoulu. Tuotantokoulussa on mahdollista opiskella kiinteistöpalvelun, auto- ja rakennusalan perustutkinnot sekä hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto.

Kaikki koulutukset järjestetään kumppanuudessa koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Koulutuspalveluiden yhteistyökumppaneina toimivat
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Ammattiopisto Luovi

Silta-Valmennus tekee myös muuta yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Opiskelija, jolla on vaikeuksia selvitä opinnoissaan, voidaan ohjata Silta-Koutsi työ- ja yksilövalmennukseen Silta-Valmennuksen työpajoille.

Kaikki Silta-Valmennuksen yhdessä ammattiopistojen kanssa järjestämä koulutus on ammatillista erityisopetusta. Kaikissa koulutuspalveluissa on keskeistä yksilölliset joustavat opintopolut.

Lisätietoja

Maija Schellhammer-Tuominen, koulutuskoordinaattori
050 303 7659


Tuotantokoulu

Toimipisteet:
Vehnämyllynkatu 4 (rakennus-, sekä hotelli-, ravintola- ja catering-ala)
Turjankatu 1 (autoala, kiinteistöala)

Silta-Valmennus järjestää perustutkintotavoitteista koulutusta yhteistyössä Ammattiopisto Luovin kanssa. Koulutusaloja ovat puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen, ​ autoalan ja rakennusalan perustutkinnot sekä ravintola- ja catering -alan perustutkinto. Koulutus on toisen asteen ammatillista erityisopetusta. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä ja kesto noin kolme vuotta. Ammatilliset opinnot opiskellaan työssä, työelämässä ja tekemällä oppien. Oppimista tukevat vastuuseen ja yhteisöllisyyteen kasvattavat menetelmät. Opiskelija on opintotukijärjestelmän piirissä.

Tuotantokoulumallia on toteutettu ja kehitetty vuodesta 1995 alkaen.

Koulutuksen tavoitteet
•    Oppimisen esteiden poistaminen
•    Työyhteisötaitojen kehittyminen
•    Vastuullisuuden kasvu
•    Ammatillisen osaamisen karttuminen
•    Työllistyminen
•    Tutkinnon suorittaminen

Sisältö
Silta-Valmennuksen ja Ammattiopisto Luovin ammatillisen koulutuksen mallista käytetään nimitystä Tuotantokoulu. Tuotantokoulussa toiminnalle asetetaan tuotannolliset tavoitteet, jolloin saadaan aikaan yritysmallinen työ- ja oppimisympäristö. Opiskelijan ammatillinen osaaminen karttuu työssä ja tekemällä oppien. Työ- ja oppimisympäristöt mahdollistavat ammattiin opiskelun ohella työelämätaitojen kehittymisen.

Koulutukseen hakeminen
Opiskelijaksi voi hakea non-stop –periaatteella ympäri lukuvuoden. Tuotantokoulu ole erityisopetuksen yhteisen haun eikä yhteishaun piirissä. Valitsemista edeltää haastattelu sekä erikseen sovittava kokeilujakso. Hakeminen alkaa soitolla yksilövalmentajalle.

Lisätietoja

Heli Hirvasmaa Yksilövalmentaja
040 832 5523

Henni Huttu-Hiltunen YTO-aineiden opettaja
040 319 3872

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi

Lataa esite alla olevasta linkistä

Adobe_PDF_32x32 Tuotantokoulu


Valma työpajoilla –koulutus

Silta-Valmennus ja Ammattiopisto Luovi järjestävät yhteistyössä ammatillisiin opintoihin valmentavaa koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työelämä- ja opiskelutaitoja sekä tutustua erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin. Painopiste opiskelussa on tekemällä oppien. Koulutuksessa hyödynnetään Silta-Valmennuksen ja Valo-Valmennuksen työpajoja, joiden kautta opiskelijan on mahdollista päästä tutustumaan laajasti erilaisiin työ- ja oppimisympäristöihin. Valma työpajoilla –koulutus toimii myös kokeilujaksona Tuotantokouluun. Koulutus kestää noin vuoden ja on laajuudeltaan 60 osaamispistettä.
Koulutukseen hakeminen:
Koulutukseen haetaan erillishaussa Ammattiopisto Luovin kautta. Valitsemista edeltää tutustumiskäynti ja haastattelu.
Osoite: Hatanpään valtatie 34 E 4krs., 33100 Tampere

Lisätietoja

Jonna Laine, Valmentaja
050 435 5841

Sanna Lehvonen, Erityisopettaja
040 319 3692

sanna.lehvonen@luovi.fi

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi

Lataa esite alla olevasta linkistä

Adobe_PDF_32x32Valma


Silta-Koutsi

Silta-Koutsi työ- ja koulutusvalmennus on tarkoitettu ammattioppilaitosten opiskelijoille, joilla on opintojen selkeä keskeyttämisen vaara ja joiden katsotaan hyötyvän työvaltaisesta valmennuksesta sekä yksilöllisestä ohjauksesta.

Opiskelijat ohjaa valmennukseen pääsääntöisesti ammattioppilaitosten sosiaalikuraattori tai opinto-ohjaaja.
Sopimus valmennuksen käytöstä on tehty tällä hetkellä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston ja Ahlmanin ammattiopiston kanssa.

Lisätietoja

Liisa Eiramo Valmennuspäällikkö
045 636 1005

Heli Hirvasmaa Yksilövalmentaja
040 832 5523

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi


Silta-10

Opintopolun hakulomakkeessa Silta-10 löytyy Kaukajärven koulun alta 

Ensisijaisesti tamperelaisille nuorille. Silta-10 antaa nuorelle vuoden aikaa miettiä uravalintaansa, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja löytää omalle oppimistyylilleen sopivia työskentelymuotoja. Lukuvuoden tavoitteena on parantaa valmiuksia onnistua toisen asteen opinnoissa.

Silta-10 pienryhmässä opiskellaan myös työelämän pelisääntöjä Silta-Valmennusyhdistyksen oppimisympäristöissä. Lisäksi opintojen edistymistä tukee yksilöllinen valmennuksen suunnitelma.

Perusopetuksen oppiaineita voi korottaa

  • toiminnallisissa ilmiöpohjaisissa projekteissa
  • yksilöllisen suunnitelman mukaisesti
  • osasuorituksilla Silta-Valmennusyhdistyksen työpajoilla

Toimintaan osallistuvien nuorten tarpeet huomioidaan painottamalla kasvatuksellista ohjausta, sosiaalista vahvistamista ja osallisuutta.

Koulutukseen valitaan 12 nuorta. 

Ryhmä toimii työpajaympäristössä osoitteessa Viinikankatu 53. 

Lisätietoja

Päivi Ikola, Rehtori
040 594 0946

Leena-Maija Lehto, Opettaja
040 806 4103
leena-maija.lehto(ät)tampere.fi

Pirkka Schellhammer, Valmentaja
050 911 2280
pirkka.schellhammer(ät)siltavalmennus.fi

Lataa esite alla olevasta linkistä

Adobe_PDF_32x32 Silta-10


Silta-Niva

Silta-Niva on Tampereen kaupungin perusopetuksen kanssa yhteistyössä toteutettavaa perusopetusta. Silta-Niva on tarkoitettu peruskouluikäisille nuorille, jotka tarvitsevat tehostettua tukea koulunkäynnissä sekä tarvittaessa muilla elämän osa-alueilla. Silta-Niva perustuu yksilöllisille ratkaisuille oppivelvollisuuden suorittamiseksi silloin, kun koulunkäynti ei tukitoimienkaan kanssa suju omassa koulussa. Silta-Nivassa nuorta tuetaan perusopetuksen suorittamisessa etsimällä uudenlaisia toiminnallisia ja pedagogisia ratkaisuja.

Silta-Nivassa tavoitteena on päättötodistuksen turvaaminen ja toisen asteen opintoihin siirtyminen. Silta-Nivaan tullaan aina ensin tutustumiskäynnille, jossa sovitaan kokeilujaksosta. Jakson pituus on n.1kk, jonka aikana nuori tutustuu Silta-Nivan toimintaan. Kokeilujakson jälkeen tehdään päätös jatkosta ja tavoitteet sekä tukitoimet tarkennetaan.

Silta-Nivan toimintaan kuuluu tiivis yhteistyö Silta-Valmennuksen työpajojen kanssa. Toimintaan kuuluu kiinteät pajapäivät, joiden tarkoituksena on tutustuttaa nuoret erilaisiin alavaihtoehtoihin jatko-opintoja suunniteltaessa.  työpajoilla voi myös suorittaa TET-jaksoja. Pajayhteistyöstä vastaa työvalmentaja työvaltaisin menetelmin.

Silta-Nivan toiminta perustuu yksilölliseen tukeen

  • yksilölliseen suunnitelmaan opintojen etenemisestä
  • työvalmennukseen ja tekemällä oppimiseen
  • toiminnallisiin ja yksilöllisiin pedagogisiin ratkaisuihin
  • yksilövalmennukseen

Silta-Nivassa oppilaspaikkoja on 20.

Lisätietoja

Simo Leisti, Erityisopettaja
040 140 8075
simo.leisti(ät)tampere.fi

Emily Davis, Opettaja
044 486 3932
emily.davis(ät)tampere.fi

Pirkka Schellhammer, Valmentaja
050 911 2280
pirkka.schellhammer(ät)siltavalmennus.fi

Kati Pekkarinen, Valmentaja
046 923 0990
pirkka.schellhammer(ät)siltavalmennus.fi

Lataa esite alla olevasta linkistä

Adobe_PDF_32x32 Silta-Niva