Silta-Valmennus toteuttaa ja kehittää työpajaympäristössä uudenlaisia tuotannollisia ja työvaltaisia tapoja toteuttaa koulutusta.

Sillan koulutuspalveluiden kulmakivinä ovat:
•    Vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen tarjoaminen oppilaille ja opiskelijoille
•    Toiminnallinen ja työvaltainen lähestymistapa oppimiseen
•    Tuotannollisen työn tekemiseen ja työyhteisön jäsenyyteen perustuva oppiminen ja toiminta
•    Riittävät ja osaavat valmennus- ja opetusresurssit
•    Yhteistyösopimuksiin perustuva oppilaitoskumppanuus oppimisen toteuttamisessa ja kehittämisessä

Silta-Valmennuksen koulutuspalveluihin kuuluu ammatilliseen perustutkintoon johtava Tuotantokoulu. Tuotantokoulussa on mahdollista opiskella kiinteistöpalvelun, auto- ja rakennusalan perustutkinnot sekä hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto.

Kaikki koulutukset järjestetään kumppanuudessa koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Koulutuspalveluiden yhteistyökumppaneina toimivat
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Ammattiopisto Luovi

Silta-Valmennus tekee myös muuta yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Opiskelija, jolla on vaikeuksia selvitä opinnoissaan, voidaan ohjata Silta-Koutsi työ- ja yksilövalmennukseen Silta-Valmennuksen työpajoille.

Kaikki Silta-Valmennuksen yhdessä ammattiopistojen kanssa järjestämä koulutus on ammatillista erityisopetusta. Kaikissa koulutuspalveluissa on keskeistä yksilölliset joustavat opintopolut.

Lisätietoja

Heli Hirvasmaa
Yksilövalmentaja
: 040 832 5523
: Vehnämyllynkatu 4
Maija Schellhammer-Tuominen
Kehittämispäällikkö
: 050 303 7659
: Vehnämyllynkatu 4

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi


Tuotantokoulu

Toimipisteet:
Vehnämyllynkatu 4 (rakennus-, sekä hotelli-, ravintola- ja catering-ala)
Turjankatu 1 (autoala, kiinteistöala)

Silta-Valmennus järjestää perustutkintotavoitteista koulutusta yhteistyössä Ammattiopisto Luovin kanssa. Koulutusaloja ovat puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen, ​ autoalan ja rakennusalan perustutkinnot sekä ravintola- ja catering -alan perustutkinto. Koulutus on toisen asteen ammatillista erityisopetusta. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä ja kesto noin kolme vuotta. Ammatilliset opinnot opiskellaan työssä, työelämässä ja tekemällä oppien. Oppimista tukevat vastuuseen ja yhteisöllisyyteen kasvattavat menetelmät. Opiskelija on opintotukijärjestelmän piirissä.

Tuotantokoulumallia on toteutettu ja kehitetty vuodesta 1995 alkaen.

Koulutuksen tavoitteet
•    Oppimisen esteiden poistaminen
•    Työyhteisötaitojen kehittyminen
•    Vastuullisuuden kasvu
•    Ammatillisen osaamisen karttuminen
•    Työllistyminen
•    Tutkinnon suorittaminen

Sisältö
Silta-Valmennuksen ja Ammattiopisto Luovin ammatillisen koulutuksen mallista käytetään nimitystä Tuotantokoulu. Tuotantokoulussa toiminnalle asetetaan tuotannolliset tavoitteet, jolloin saadaan aikaan yritysmallinen työ- ja oppimisympäristö. Opiskelijan ammatillinen osaaminen karttuu työssä ja tekemällä oppien. Työ- ja oppimisympäristöt mahdollistavat ammattiin opiskelun ohella työelämätaitojen kehittymisen.

Koulutukseen hakeminen
Opiskelijaksi voi hakea non-stop –periaatteella ympäri lukuvuoden. Tuotantokoulu ole erityisopetuksen yhteisen haun eikä yhteishaun piirissä. Valitsemista edeltää haastattelu sekä erikseen sovittava kokeilujakso. Hakeminen alkaa soitolla yksilövalmentajalle.

Lisätietoja

Heli Hirvasmaa Yksilövalmentaja
040 832 5523

Henni Huttu-Hiltunen YTO-aineiden opettaja
040 319 3872

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi

Lataa esite alla olevasta linkistä

Adobe_PDF_32x32 Tuotantokoulu

 


Valma työpajoilla –koulutus

Silta-Valmennus ja Ammattiopisto Luovi järjestävät yhteistyössä ammatillisiin opintoihin valmentavaa koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työelämä- ja opiskelutaitoja sekä tutustua erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin. Painopiste opiskelussa on tekemällä oppien. Koulutuksessa hyödynnetään Silta-Valmennuksen ja Valo-Valmennuksen työpajoja, joiden kautta opiskelijan on mahdollista päästä tutustumaan laajasti erilaisiin työ- ja oppimisympäristöihin. Valma työpajoilla –koulutus toimii myös kokeilujaksona Tuotantokouluun. Koulutus kestää noin vuoden ja on laajuudeltaan 60 osaamispistettä.
Koulutukseen hakeminen:
Koulutukseen haetaan erillishaussa Ammattiopisto Luovin kautta. Valitsemista edeltää tutustumiskäynti ja haastattelu.
Osoite: Hatanpään valtatie 34 E 4krs., 33100 Tampere

Lisätietoja

Anni Reikko-Nieminen
Valmentaja
: 050 521 5002
: Hatanpään valtatie 34 E
Päivi Kontiainen
Erityisopettaja, Luovi
: 040 319 3190
: Hatanpään valtatie 34 E

Lataa esite alla olevasta linkistä

Adobe_PDF_32x32Valma


Silta-Koutsi

Silta-Koutsi työ- ja koulutusvalmennus on tarkoitettu ammattioppilaitosten opiskelijoille, joilla on opintojen selkeä keskeyttämisen vaara ja joiden katsotaan hyötyvän työvaltaisesta valmennuksesta sekä yksilöllisestä ohjauksesta.

Opiskelijat ohjaa valmennukseen pääsääntöisesti ammattioppilaitosten sosiaalikuraattori tai opinto-ohjaaja.
Sopimus valmennuksen käytöstä on tehty tällä hetkellä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston ja Ahlmanin ammattiopiston kanssa.

Lisätietoja

Liisa Eiramo Valmennuspäällikkö
045 636 1005

Heli Hirvasmaa Yksilövalmentaja
040 832 5523

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi


Silta-10

Opintopolun hakulomakkeessa Silta-10 löytyy Kaukajärven koulun alta 

Ensisijaisesti tamperelaisille nuorille. Silta-10 antaa nuorelle vuoden aikaa miettiä koulutusvaihtoehtoja, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja löytää omalle oppimistyylilleen sopivia työskentelymuotoja. Lukuvuoden tavoitteena on parantaa valmiuksia onnistua toisen asteen opinnoissa.
Silta-10 pienryhmässä opiskellaan myös työelämän taitoja Silta-Valmennusyhdistyksen oppimisympäristöissä
Perusopetuksen oppiaineita voi korottaa

• opiskellen ilmiöpohjaisesti
• yksilöllisen suunnitelman mukaisesti
• osasuorituksilla Silta-Valmennusyhdistyksen työpajoilla
• erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntäen

Toimintaan osallistuvien nuorten tarpeet huomioidaan painottamalla kasvatuksellista ohjausta, sosiaalista vahvistamista ja osallisuutta.
Koulutukseen valitaan 12 nuorta.

Ryhmä toimii työpajaympäristössä osoitteessa Viinikankatu 53. 

Lisätietoja

Pirkka Schellhammer
Valmentaja
: 040 806 4104
: Viinikankatu 53
Leena-Maija Lehto
Opettaja
: 041 730 0676
: Viinikankatu 53
Aija Nurminen
Yksilövalmentaja
: 046 923 0990
: Viinikankatu 53

Lataa esite alla olevasta linkistä

Adobe_PDF_32x32 Silta-10


Silta-Niva

Silta-Niva on Tampereen kaupungin perusopetuksen ja Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa yhteistyössä järjestettävää perusopetusta. Silta-Niva on suunnattu 15 -17 – vuotiaille oppivelvollisuutta suorittaville tamperelaisille nuorille, joille koulunkäynti omassa lähikoulussa on osoittautunut haasteelliseksi.
Nuori osallistuu kokeilujaksolle ennen päätöstä palveluun ohjautumisesta. Kokeilujaksolla nuori opiskelee Silta-Nivassa, jonka jälkeen päätetään jatkosta. Mikäli arvioidaan, että nuori hyötyy Silta-Nivan oppimisympäristöstä, tehdään päätös palveluun ohjautumisesta. Palveluun ohjautumisen jälkeen oppilas on edelleen lähtökoulunsa kirjoilla.
Silta-Valmennusyhdistyksen työpajat mahdollistavat toiminnallisen oppimisen niille, jotka hyötyvät tekemisestä ja tekemällä oppimisesta. Työpajatoiminta tukee kuntoutumista ja lisää elämäntaitoja.
Opiskelu Silta-Nivassa edellyttää motivaatiota, kykyä ottaa vastuu omasta toiminnasta ja opinnoista. Toiminta perustuu yhdessä sovituille yksilöllisille ratkaisuille.

Silta-Nivan toiminnan tavoitteena
• turvata päättötodistuksen saanti
• vahvistaa opiskelutaitoja
• kehittää arjenhallinta – ja elämäntaitoja
• toteuttaa yksilöllisiä opetuksellisia ja valmennuksellisia ratkaisuja
• hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä
• oppia työelämätaitoja ja tutustua erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin

Silta-Nivassa oppilaspaikkoja on 20.
Ryhmä toimii työpajaympäristössä osoitteessa Viinikankatu 53.

 

Lisätietoja

Pirkka Schellhammer
Valmentaja
: 040 806 4104
: Viinikankatu 53
Katri Ruotsalainen
Erityisopettaja, Tampereen kaupunki
: 040 140 8075
: Viinikankatu 53
Miia Muukka
Opettaja
: 044 486 3932
: Viinikankatu 53
Aija Nurminen
Yksilövalmentaja
: 046 923 0990
: Viinikankatu 53

Lataa esite alla olevasta linkistä

Adobe_PDF_32x32 Silta-Niva