MENEILLÄÄN OLEVAT HANKKEET:

Lisätietoa käynnissä olevista hankkeista löytyy valikosta kunkin hankkeen nimellä.

PÄÄTTYNEET HANKKEET:

Tavalliseen elämään -hanke

Tavalliseen elämään -hanke toteutettiin RAY:n rahoituksella 1.3.2013 – 31.12.2015 välisenä aikana ja jatkuu RAY:n A-rahoituksen turvin 1.1.2016 alkaen.

Vapautuvien vankien palvelu- ja arvoketju vankilasta koulutukseen ja työhön

Tavalliseen elämään -projekti perustuu palvelu- ja arvoketjumallin soveltamiseen vankilasta vapautuvien kuntoutus- ja oppimispolun rakentamisessa. Projektissa kuvatun ja kehitettävän mallin mukainen toiminta alkaa vankilassa ja päättyy ketjun eri vaiheiden kautta integroitumiseen yhteiskuntaan sekä työllistymiseen tavallista työllistymisreittiä kuntoutuksen kautta koulutukseen tai työelämään. Hankkeen toteuttajana on Silta-Valmennusyhdistys, jonka työpajat, tuotantokoulu ja asumispalvelut tarjoavat vapautuvalle etenemispolun.

Päätavoitteet

Vankilasta vapautuvan näkökulmasta hanke tarjoaa aidon mahdollisuuden muuttaa elämäntapaa kohti tavallista elämää. Asiakkaiden juoksuttaminen luukulta toiselle vähenee ja luottamus palvelujärjestelmän kykyyn auttaa kasvaa.

Hankkeen toiminta tukee vapautuvien kiinnittymistä palveluihin kolmella tavalla. Asiakkaat ovat tekemisissä samojen henkilöiden ja organisaatioiden kanssa polun eri vaiheissa, asiakkaat tietävät mitä mahdollisuuksia heille oikeasti on tarjolla ja että heillä on mahdollisuus edetä omien voimavarojensa ja suunnitelmiensa mukaisesti. Kiinnipitävällä työotteella pyritään myös mahdollistamaan paluu palveluketjuun tarvittaessa.

Kenelle

Hankkeen kohderyhmä ovat pääasiassa Kylmäkosken, Vilppulan ja Riihimäen vankiloista vaiheittaisen vapautumisen kautta Tampereelle ja kaupunkiseudulle vapautuvat vangit. Vaiheittainen vapautuminen voi perustua valvottuun koevapauteen, rangaistuksen aikaiseen laitoksen ulkopuolella tapahtuvaan kuntoutukseen ja vapauteen valmennuspalvelun kautta vapautumiseen. Silta-Valmennus auttaa projektiin tulevien asuntojen hankinnassa.

Hakeutuminen

Vankilassa oleva vanki voi hakeutua Tavalliseen Elämään hankkeeseen yhteistyössä vankilan henkilökunnan kanssa ja ottaa yhteyttä hankkeen oppimisvalmentaja Erja Toivoon tai vastaavaan ohjaajaan Reijo Kypärään.

Kumppanit

Hankkeen kumppaneina ovat Pirkanmaan rikosseuraamuskeskus, Riihimäen vankila, Riihimäen ammattioppilaskoulun säätiö, Ammattiopisto Luovi ja Tampereen kaupunki. Hanke liittyy Riihimäen ammattioppilaskoulun säätiön rahoittamaan Vangin oppimispolku -hankkeeseen.