Silta-Valmennusyhdistyksen hallinnoima Työkuntoa työpajoille -hankkeen päämääränä on kohentaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien tamperelaisten ja kouvolalaisten työpaja-asiakkaiden fyysistä toimintakykyä ja vahvistaa työpajojen ohjaajien liikuntaneuvonnan osaamista.
Liikuntaan ja terveystottumuksiin liittyy ilmiöitä, jotka eriarvoistavat ja polarisoivat ihmisiä: työelämän ulkopuolella olevat liikkuvat muuta väestöä vähemmän ja syövät huonommin, sairastavat työssäkäyviä enemmän ja kuolevat nuorempina. Väestön liikuntatottumusten ja muiden terveyttä edistävien elintapojen eriarvoisuuden vähentäminen toisi yhteiskunnalle merkittäviä säästöjä, sillä jo yksin liikkumattomuus on riskitekijä moneen keskeiseen kansansairauteen.
Silta-valmennusyhdistys tarjoaa erilaisia liikunnallisia ryhmiä hankkeen aikana valmentautujille.

KKI