Sosiaalinen kuntoutus
Kenelle: 
Sosiaaliseen kuntoutukseen ohjaudutaan sosiaalihuollon ammattihenkilön tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelua järjestetään asiakkaille, jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella (esim. sairauslomalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä). Siihen voi osallistua myös asiakas, joka on työtön työnhakija, mutta jolla ei ole vielä edellytyksiä osallistua kuntouttavaan työtoimintaan. Palveluun voi osallistua määräaikaisesti myös opiskelija, joka ei ole opiskelukykyinen, taikka työkyvytön työsuhteessa oleva. Palveluilla tuetaan ja kohennetaan em. asiakkaiden edellytyksiä palata työhön/koulutukseen. Asiakkaat ohjautuvat sosiaalisen kuntoutuksen palveluun osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen tiimistä (OSKU-tiimi) sekä muista aikuissosiaalityön tiimeistä.

Tavoitteet:
Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja kartoittaminen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, raskaampien palveluiden tarpeen ehkäiseminen sekä yhteisöön/yhteiskuntaan kiinnittymisen tukeminen.

Sisältö:
Kuntoutuksen sisältö ja kesto suunnitellaan yksilöllisesti. Sosiaalinen kuntoutus toteutetaan Silta-Valmennuksen työpajoilla asiakkaan valitsemassa pajaympäristössä. Sosiaaliseen kuntoutukseen voi osallistua 1-4 päivänä viikossa 4-6 tuntia/pv. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus osallistua hyvinvointia tukevaan liikuntaan. Päiväohjelma sisältää lounaan Sillan lounasravintolassa.

Tervetuloa mukaan, yhdessä onnistumme!


Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta

Kenelle:
Palvelu on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille työikäisille, joilla on toimintakyvyn rajoitteita ja jotka tarvitsevat tukea elämänhallinnassa. Asiakkaat ohjautuvat palveluun osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen tiimistä (OSKU-tiimi)

Tavoite:
Toiminnan tavoitteena on parantaa siihen osallistuvien elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle, koulutukseen siirtymiselle ja julkisiin työvoimapalveluihin osallistumiselle. Toiminnan tarkoituksena on myös toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja kartoittaminen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistuminen sekä kuntoutumisen tukeminen.

Sisältö:
Työtoiminnan kesto ja sisältö suunnitellaan yksilöllisesti. Työtoimintaan voi osallistua 1-4 päiväna viikossa 4-6 tuntia/pv yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy työtaitoja ja toimintakykyä vahvistavaa valmennusta asiakkaan valitsemalla työpajalla sekä yksilövalmennusta. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus osallistua hyvinvointia tukevaan liikuntaan. Osallistumispäiviin sisältyy lounas Silta-Lounasravintolassa.

Tervetuloa!


Valmentava kuntouttava työtoiminta

Kenelle
Pitkään työttömänä olleille työnhakijoille, joiden tavoitteena on edetä koulutukseen, työhön tai muuhun työllisyyttä edistävään palveluun. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aina aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman kautta. Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen oma-valmentaja ohjaa asiakkaan työtoimintaan.

Tavoitteet
Palvelun tavoitteena on vahvistaa asiakkaan työelämävalmiuksia ja työllistymisen edellytyksiä, vahvistaa elämänhallintataitoja ja suunnitella jatkopolkua kohti koulutusta ja työelämää.

Sisältö
Työtoiminnan kesto ja sisältö suunnitellaan yksilöllisesti. Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua 1-4 päivänä viikossa 4-6 tuntia/pv. Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy työtaitoja ja toimintakykyä vahvistavaa valmennusta sekä yksilövalmennusta. Työtoiminnan lähtökohta on valmentautujan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen lisääminen. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus osallistua hyvinvointia tukevaan liikuntaan. Osallistumispäiviin sisältyy lounas Silta-Lounasravintolassa.


Tutustu Silta-Valmennuksen valmennuspaikkoihin työpajojen sivuilla

Valmennuspaikat Vehnämyllynkatu 4
Silta-Graffa
Silta-IT
Silta-Kiinteistö
Silta-Lounasravintola
Silta-Monitaito
Silta-Puhdistuspalvelut
Silta-Puutyö, –rakennus ja pintakäsittely

Sijainti Turjankatu 1
Silta-Auto ja pienkone
Silta-Luontopaja

Sijainti Viinikankatu 53
Silta-Lounasravintola
Silta-Muotoilupaja

Sijainti Kuokkamaantie 2
Hyvinvointipaja Liikkuva
Hyvinvointipaja Mielekäs

Sijainti Satakunnankatu 13
Café 13

Sijainti Hatanpään Valtatie 34 E
Silta-SoTe

Sijainti Sumeliuksenkatu 13 A 4 krs.
Silta-Pelipaja

Yhteystiedot löytyvät työpajojen sivuilta.