Sosiaalinen kuntoutus (1C)
Kenelle: 
Palvelu on tarkoitettu tamperelaisille työikäisille, joille kuntouttava työtoiminta ei ole oikea-aikainen palvelu tai jotka ovat esimerkiksi kuntoutustuella, työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökykyisiä. Palveluun tullaan Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön ohjaamana, josta asiakas saa myös bussikortin palvelun ajaksi.

Tavoitteet:
Palvelun tavoitteena on lisätä osallisuutta, vahvistaa arjen taitoja ja sosiaalista toimintakykyä.

Sisältö:
Kuntoutuksen sisältö,  ja kesto suunnitellaan yksilöllisesti. Toiminta sisältää muun muassa kansalaistaitoja vahvistavaa ryhmätoimintaa (talousosaaminen, ruuanlaitto, atk-osaaminen), tutustumiskäyntejä (esim. kulttuuri, liikunta, tarkoituksenmukaiset sosiaali-, terveys- ja työelämäpalvelut) sekä matalan kynnyksen ohjattua liikuntaa.  Asiakkaat voivat vahvistaa taitojaan myös työpajatoimintaan osallistuen. Päiväohjelma sisältää lounaan Sillan lounasravintolassa.

Tervetuloa mukaan, yhdessä onnistumme!


Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta (1B)

Kenelle:
Palvelu on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille tamperelaisille työikäisille, joilla on toimintakyvyn rajoitteita ja jotka tarvitsevat tukea elämänhallinnassa. Palveluun tullaan Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön ohjaamana, josta asiakas saa myös bussikortin palvelun ajaksi.

Tavoite:
Palvelun tavoitteena on lisätä osallisuutta ja vahvistaa työelämävalmiuksia.

Sisältö:
Työtoiminnan kesto ja sisältö suunnitellaan yksilöllisesti. Se voi olla kuitenkin korkeintaan 24 kuukautta, 1-4 päivää viikossa. Työtoimintapäivän pituus on 4-8 tuntia yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakas työskentelee valitsemallaan työpajalla alakohtaisissa tehtävissä. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus osallistua hyvinvointia tukevaan liikuntaan. Osallistumispäiviin sisältyy lounas Silta-Lounasravintolassa.

Tervetuloa!


Työhön ja koulutukseen suuntaava kuntouttava työtoiminta (1A)

Kenelle
Pitkään työttömänä olleille työnhakijoille, joiden tavoitteena on edetä koulutukseen, työhön tai muuhun työllisyyttä edistävään palveluun seuraavan vuoden aikana. Kuntouttavan työtoiminnan lähtökohtana on aktivointisuunnitelma, jonka asiakas laatii yhdessä sosiaalityöntekijän ja työvoimaneuvojan kanssa.
Tämän jälkeen Tampereen työtoiminnan työntekijä ohjaa asiakkaan työtoimintaan.

Tavoitteet
Palvelun tavoitteena on vahvistaa asiakkaan työelämävalmiuksia ja työllistymisen edellytyksiä, vahvistaa elämänhallintataitoja ja suunnitella jatkopolkua kohti koulutusta ja työelämää.

Sisältö
Työtoiminnan kesto ja sisältö suunnitellaan yksilöllisesti. Se voi olla kuitenkin korkeintaan 12 kuukautta, 3-4 päivää viikossa. Työtoimintapäivän pituus on 4-8 tuntia yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy työtaitoja ja toimintakykyä vahvistavaa valmennusta. Työtoiminnan lähtökohta on valmentautujan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen lisääminen. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus osallistua hyvinvointia tukevaan liikuntaan ja työnhakuvalmennukseen.


Tutustu Silta-Valmennuksen valmennuspaikkoihin työpajojen sivuilla

Valmennuspaikat Vehnämyllynkatu 4
Silta-Graffa
Silta-IT
Silta-Kiinteistö
Silta-Lounasravintola
Silta-Monitaito
Silta-Puhdistuspalvelut
Silta-Puutyö, –rakennus ja pintakäsittely

Sijainti Turjankatu 1
Silta-Auto ja pienkone
Silta-Luontopaja
Silta-Taika

Sijainti Viinikankatu 53
Silta-Lounasravintola
Silta-Muotoilu

Sijainti Kuokkamaantie 2
Silta-Hyvinvointipaja

Sijainti Satakunnankatu 13
Café 13

Sijainti Salhojankatu 42
Silta-SoTe

Sijainti Sumeliuksenkatu 13 A 4 krs.
Silta-Pelipaja

Yhteystiedot löytyvät työpajojen sivuilta.