Kuntoutus-Silta

Kuntoutuksen perustehtävä on tukea ja auttaa päihdeongelmaisen sitoutumista päihteettömään, rikoksettomaan ja vastuulliseen elämään. Ohjaamme ja valmennamme arjen taidoissa sekä rakennamme kuntoutujillemme polun kohti työtä ja koulutusta. Tarjoamme myös mahdollisuuden tukiasumiseen kuntoutusjakson jälkeen.

Olet tervetullut yhteisöömme, mikäli tunnet tarvitsevasi apua elämäntilanteesi selvittämiseen, tukea omien tavoitteidesi mukaiseen muutokseen.

Kuntoutus-Sillan yhteisössä saat henkilökunnan ja vertaisryhmän tuen. Yhteisöhoitomme tukee vahvuuksiasi ja tarpeitasi. Yhteisöhoidon kautta saat mahdollisuuden itsenäiseen elämään, luot uusia sinua tukevia ihmissuhteita ja löydät keinoja mielekkääseen vapaa-aikaan.

Kuntoutuksen ensimmäisessä vaiheessa rakennamme päihteetöntä arkea, toisessa vaiheessa suuntaamme työvalmennuksen kautta löytämään oman paikan yhteiskunnassa.

Kuntoutus-Sillan palveluihin ohjaudutaan kuntien tai vankiloiden sosiaali- ja päihdetyön kautta.

”Huolimatta siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut, omilla valinnoilla voi vaikuttaa elämänsä suuntaan”

Lisätietoja

Reijo Kypärä, Vastaava ohjaaja
040 843 1241

Päivystäjä
045 636 6609

Fax
03 3561 449

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi

Lataa esite alla olevasta linkistä

Adobe_PDF_file_icon_32x32 Kuntoutus-Silta


Rikosseuraamusasiakkaiden valmennuspalvelut

Rikosseuraamusasiakkaiden valmennuspalvelut on tarkoitettu rangaistusta suorittaville tai sen suorittaneille, jotka haluavat irtaantua päihde- ja / tai rikoskeskeisestä elämäntavasta ja jotka sitoutuvat ottamaan tukea vastaan.

Silta-Valmennusyhdistys ry edistää rikosseuraamusasiakkaiden elämäntavan muutosta sekä tämän muutoksen ylläpitämistä. Päämääränä on asiakkaan arjen sujuvuus ja asiakkaan kiinnittyminen koulutukseen sekä työelämään.
Asiakas voi saada apua ja tukea kuntoutumisensa eri vaiheisiin.

Lisätietoja

Reijo Kypärä, Vastaava ohjaaja
040 843 1241

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi

Lataa esite alla olevasta linkistä

Adobe_PDF_file_icon_32x32 Sillan palvelut rikosseuraamusasiakkaille


Vapauteen valmennus

Vapauteen valmennus -palvelu on Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyössä järjestämää toimintaa vapautuvien vankien tukemiseksi heidän tuomionsa loppuvaiheessa. Tavoitteena on auttaa vapautuvaa vankia selviytymisessä siviilin haasteista sekä rohkaista ja tukea itsenäiseen asumiseen ja asioiden hoitamiseen. Jokaiselle asiakkaalle tarjotaan henkilökohtaista tukea hänen tarpeidensa mukaan. Tuen tarve voi liittyä esim. asunnon löytämiseen, virastoasioiden hoitamiseen, päihdekuntoutukseen, arjenhallintaan sekä tulevaisuuden suunnitteluun.

Lisätietoja

Reijo Kypärä, Vastaava ohjaaja
040 843 1241

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi


Tavalliseen Elämään -palvelu

Vapautuvien vankien palvelu- ja arvoketju vankilasta koulutukseen ja työhön
Tavalliseen elämään -palvelu perustuu palvelu- ja arvoketjumallin soveltamiseen vankilasta vapautuvien kuntoutus- ja oppimispolun rakentamisessa. Palvelussa toiminta alkaa vankilassa ja päättyy ketjun eri vaiheiden kautta integroitumiseen yhteiskuntaan sekä työllistymiseen tavallista työllistymisreittiä kuntoutuksen kautta koulutukseen tai suoraan työelämään. Palvelun tuottajana on Silta-Valmennusyhdistys, jonka työpajat, tuotantokoulu ja asumispalvelut tarjoavat vapautuvalle etenemispolun.

Päätavoitteet

Vankilasta vapautuvan näkökulmasta palvelu tarjoaa aidon mahdollisuuden muuttaa elämäntapaa kohti ”tavallista elämää”. Asiakkaiden juoksuttaminen luukulta toiselle vähenee ja luottamus palvelujärjestelmän kykyyn auttaa kasvaa.
Palvelu tukee vapautuvien kiinnittymistä palveluihin kolmella tavalla. Asiakkaat ovat tekemisissä samojen henkilöiden ja organisaatioiden kanssa polun eri vaiheissa, asiakkaat tietävät mitä mahdollisuuksia heille oikeasti on tarjolla ja että heillä on mahdollisuus edetä omien voimavarojensa ja suunnitelmiensa mukaisesti. Kiinnipitävällä työotteella pyritään myös mahdollistamaan paluu palveluketjuun tarvittaessa.

Kenelle

Palvelun kohderyhmä on vaiheittaisen vapautumisen kautta Tampereelle ja kaupunkiseudulle ensisijaisesti Länsi-Suomen vankiloista vapautuvat vangit.
Palveluun voi tulla myös vapautumisen jälkeen tai yhdyskuntaseuraamustoimiston kautta valvontarangaistuksen tukitoimintana.
Hakeutuminen
Vankilassa oleva vanki voi hakeutua Tavalliseen Elämään -palveluun yhteistyössä vankilan henkilökunnan kanssa ja ottaa yhteyttä palvelun vastaava ohjaaja Reijo Kypärään tai oppimisvalmentaja Eeva-Kaisa Salmiseen.

Kumppanit

Palvelun rahoittaa RAY ja kumppaneina ovat Pirkanmaan rikosseuraamuskeskus, Länsi-Suomen vankilat, Riihimäen ammattioppilaskoulun säätiö, Ammattiopisto Luovi ja Tampereen kaupunki. Palvelu liittyy Riihimäen ammattioppilaskoulun säätiön rahoittamaan Vangin oppimispolku -hankkeeseen.

Lisätietoja

Reijo Kypärä, Vastaava ohjaaja
040 843 1241

Eeva-Kaisa Salminen, Oppimisvalmentaja
050 325 1753

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi


Tampereen huumehoidon avopalvelu, Jeesi

a-klinikka.fi/hoitopalvelut/tampereen-seutu/tampereen-huumehoidon-avopalvelut-jeesi

Jeesi auttaa sinua, jos
– sinua askarruttaa oma tai läheisesi huumeiden käyttö ja haluat puhua asiasta
– käytät huumeita ja haluat päästä hoitoon – joko vieroitushoitoon tai korvaushoitoon
– käytät huumeita ja haluat löytää jotakin mielekästä tekemistä päiviisi
– sinua kiinnostaa osallistua vertaistoimintaan
– käytät suonensisäisesti huumeita ja haluat huolehtia terveydestäsi sekä torjua tartuntatauteja
– Jeesissä on ammattitaitoinen henkilökunta: sairaanhoitajia, sosiaaliohjaajia ja lääkäri. Jeesissä työskentelee lisäksi kaksi etsivän työn tekijää, jotka tukevat palvelujen ulkopuolella olevia nuoria.

Jeesissä on yhteisöllistä toimintaa, jota ohjaavat yhteisötyöntekijät. Ryhmien suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen osallistuvat myös asiakkaat. Vertaiskoulutusta järjestetään kaikille vertaistyöstä kiinnostuneille. Kokemusasiantuntijakoulutukset pyörivät OK-hankkeen tuella. OK-hanke eli opioidiriippuvaisten korvaushoidossa olevien osallistamishanke toimii Jeesin yhteydessä.

Lisätietoja

Joonas Järvinen, Yhteisötoiminnan ohjaaja
050 911 8232/p>

Mira Lindqvist, Yhteisötoiminnan ohjaaja
050 515 1070

Janne Havanka, Yhteisötoiminnan ohjaaja
050 563 0849

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi

Käthe Böök, Yhteisötoiminnan ohjaaja
040 517 8014

Käthe: Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@tampereena-kilta.fi