Kuntoutus-Silta

Kuntoutuksen perustehtävä on tukea ja auttaa päihdeongelmaisen sitoutumista päihteettömään, rikoksettomaan ja vastuulliseen elämään. Ohjaamme ja valmennamme arjen taidoissa sekä rakennamme kuntoutujillemme polun kohti työtä ja koulutusta. Tarjoamme myös mahdollisuuden tukiasumiseen kuntoutusjakson jälkeen.

Olet tervetullut yhteisöömme, mikäli tunnet tarvitsevasi apua elämäntilanteesi selvittämiseen, tukea omien tavoitteidesi mukaiseen muutokseen.

Kuntoutus-Sillan yhteisössä saat henkilökunnan ja vertaisryhmän tuen. Yhteisöhoitomme tukee vahvuuksiasi ja tarpeitasi. Yhteisöhoidon kautta saat mahdollisuuden itsenäiseen elämään, luot uusia sinua tukevia ihmissuhteita ja löydät keinoja mielekkääseen vapaa-aikaan.

Kuntoutuksen ensimmäisessä vaiheessa rakennamme päihteetöntä arkea, toisessa vaiheessa suuntaamme työvalmennuksen kautta löytämään oman paikan yhteiskunnassa.

Kuntoutus-Sillan palveluihin ohjaudutaan kuntien tai vankiloiden sosiaali- ja päihdetyön kautta.

”Huolimatta siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut, omilla valinnoilla voi vaikuttaa elämänsä suuntaan”

Lisätietoja

Paula Heiskanen
Kuntoutuspäällikkö
:040 145 5500
: Vehnämyllynkatu 4
Paula Heiskanen
Vastaava ohjaaja
:040 145 5500
: Vehnämyllynkatu 4
Keijo Häkkinen
Ohjaaja
:044 064 2523
: Vehnämyllynkatu 4
Reijo Kypärä
Koordinaattori
:040 843 1241
: Vehnämyllynkatu 4
Päivystäjä
:045 636 6609
: Vehnämyllynkatu 4

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi


Yhteisömuotoinen päihdekuntoutus naisille

Yhteisömuotoisessa psykososiaalisessa avokuntoutuksessa työskentelyn lähtökohtana
on turvallinen, luottamuksellinen ja kunnioittava ilmapiiri. Tavoitteena on päihteetön
ja rikokseton elämä. Keskeinen asia kuntoutuksessa on muutostyöskentely ja motivointi muutokseen sekä omien voimavarojen lisääntyminen. Työotteena naisille suunnatussa päihdekuntoutuksessa on sensitiivisyys ja ratkaisukeskeisyys.
Kuntoutuksen kesto suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti kuntoutujan tarpeet huomioon ottaen (3-6 kk). Ensimmäisessä vaiheessa 1-3kk kuntoutuksen painopiste on
arjen päihteettömyyden ja rikoksettomuuden tukemisessa. Toisessa vaiheessa (4-6kk)
suunnataan työvalmennuksen kautta oman paikan löytämiseen yhteiskunnassa. Tuki
päihteettömyyteen tulee niin yhteisöstä kuin omista kasvavista voimavaroista.

KUNTOUTUKSEN SISÄLTÖJÄ MUUN MUASSA:

• Yksilökeskustelut
• Vertaistukiryhmät
• Arjen- ja elämänhallinta (oma talous, ruoanlaitto, sosiaaliset suhteet, viranomaisasiat, digitaidot)
• Itsetuntemus, vahvuudet ja voimavarat
• Omien rajojen asettaminen ja tunnistaminen
• Tunnetyöskentely
• Riippuvuustyöskentely (mm. askeltyöskentely NA/AA, toipuminen, raittius, läheisriippuvuus, addiktion siirtäminen)
• Väkivaltatyöskentely (väkivallan muodot, väkivaltaisen toimintamallin muuttaminen, traumaattisten kokemuksien kääntäminen
voimavaraksi)
• Vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen
• Kokonaisvaltainen hyvinvointi (mm. liikunta, rentoutuminen, lepo, ravinto, arjen mielekkyys)
• Vanhemmuuden tukeminen
• Seksuaalisuus (esim. seksuaaliterveys, päihteiden vaikutus seksuaalisuuteen)

Palveluun ohjaudutaan, joko omakustanteisesti suoralla yhteydenotolla
Silta-Valmennusyhdistys ry:n työntekijään tai maksusitoumuksella oman
sosiaalityöntekijän kautta.

Paula Heiskanen
Vastaava ohjaaja
:040 145 5500
: INSINÖÖRINKATU 30, 3krs
Mikaela Paakkunainen
Ohjaaja
:050 309 9983
: INSINÖÖRINKATU 30, 3krs

Rikosseuraamusasiakkaiden valmennuspalvelut

Rikosseuraamusasiakkaiden valmennuspalvelut on tarkoitettu rangaistusta suorittaville tai sen suorittaneille, jotka haluavat irtaantua päihde- ja / tai rikoskeskeisestä elämäntavasta ja jotka sitoutuvat ottamaan tukea vastaan.

Silta-Valmennusyhdistys ry edistää rikosseuraamusasiakkaiden elämäntavan muutosta sekä tämän muutoksen ylläpitämistä. Päämääränä on asiakkaan arjen sujuvuus ja asiakkaan kiinnittyminen koulutukseen sekä työelämään.
Asiakas voi saada apua ja tukea kuntoutumisensa eri vaiheisiin.

Lisätietoja

Paula Heiskanen, Vastaava ohjaaja
040 145 5500

Reijo Kypärä, Koordinaattori
040 843 1241

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi


Vapauteen valmennus

Vapauteen valmennus -palvelu on Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyössä järjestämää toimintaa vapautuvien vankien tukemiseksi heidän tuomionsa loppuvaiheessa. Tavoitteena on auttaa vapautuvaa vankia selviytymisessä siviilin haasteista sekä rohkaista ja tukea itsenäiseen asumiseen ja asioiden hoitamiseen. Jokaiselle asiakkaalle tarjotaan henkilökohtaista tukea hänen tarpeidensa mukaan. Tuen tarve voi liittyä esim. asunnon löytämiseen, virastoasioiden hoitamiseen, päihdekuntoutukseen, arjenhallintaan sekä tulevaisuuden suunnitteluun.

Lisätietoja

Paula Heiskanen, Vastaava ohjaaja
040 145 5500

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi


Tavalliseen Elämään -palvelu

Vapautuvien vankien palvelu- ja arvoketju vankilasta koulutukseen ja työhön
Tavalliseen elämään -palvelu perustuu palvelu- ja arvoketjumallin soveltamiseen vankilasta vapautuvien kuntoutus- ja oppimispolun rakentamisessa. Palvelussa toiminta alkaa vankilassa ja päättyy ketjun eri vaiheiden kautta integroitumiseen yhteiskuntaan sekä työllistymiseen tavallista työllistymisreittiä kuntoutuksen kautta koulutukseen tai suoraan työelämään. Palvelun tuottajana on Silta-Valmennusyhdistys, jonka työpajat, tuotantokoulu ja asumispalvelut tarjoavat vapautuvalle etenemispolun.

Päätavoitteet

Vankilasta vapautuvan näkökulmasta palvelu tarjoaa aidon mahdollisuuden muuttaa elämäntapaa kohti ”tavallista elämää”. Asiakkaiden juoksuttaminen luukulta toiselle vähenee ja luottamus palvelujärjestelmän kykyyn auttaa kasvaa.
Palvelu tukee vapautuvien kiinnittymistä palveluihin kolmella tavalla. Asiakkaat ovat tekemisissä samojen henkilöiden ja organisaatioiden kanssa polun eri vaiheissa, asiakkaat tietävät mitä mahdollisuuksia heille oikeasti on tarjolla ja että heillä on mahdollisuus edetä omien voimavarojensa ja suunnitelmiensa mukaisesti. Kiinnipitävällä työotteella pyritään myös mahdollistamaan paluu palveluketjuun tarvittaessa.

Kenelle

Palvelun kohderyhmä on vaiheittaisen vapautumisen kautta Tampereelle ja kaupunkiseudulle ensisijaisesti Länsi-Suomen vankiloista vapautuvat vangit.
Palveluun voi tulla myös vapautumisen jälkeen tai yhdyskuntaseuraamustoimiston kautta valvontarangaistuksen tukitoimintana.
Hakeutuminen
Vankilassa oleva vanki voi hakeutua Tavalliseen Elämään -palveluun yhteistyössä vankilan henkilökunnan kanssa ja ottaa yhteyttä palvelun vastaava ohjaaja Reijo Kypärään tai oppimisvalmentaja Eeva-Kaisa Salmiseen.

Kumppanit

Palvelun rahoittaa RAY ja kumppaneina ovat Pirkanmaan rikosseuraamuskeskus, Länsi-Suomen vankilat, Riihimäen ammattioppilaskoulun säätiö, Ammattiopisto Luovi ja Tampereen kaupunki. Palvelu liittyy Riihimäen ammattioppilaskoulun säätiön rahoittamaan Vangin oppimispolku -hankkeeseen.

Lisätietoja

Reijo Kypärä
Koordinaattori
: 040 843 1241
: Vehnämyllynkatu 4

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi

Lataa esite alla olevasta linkistä

Adobe_PDF_file_icon_32x32Vankilasta vapautuvien työvalmennus ja koulutuspalvelut Sillassa


Huumehoidon avopalvelut Tampere, Jeesin yhteisötoiminta

a-klinikka.fi/toimipisteet/tampere/huumehoidon-avopalvelut-tampere

Huumehoidon avopalvelut Tampere auttaa sinua, jos
• sinua askarruttaa oma tai läheisesi huumeiden käyttö ja haluat puhua asiasta
• käytät huumeita ja haluat päästä hoitoon – joko vieroitushoitoon tai korvaushoitoon
• käytät huumeita ja haluat löytää jotakin mielekästä tekemistä päiviisi
• sinua kiinnostaa osallistua vertaistoimintaan
• käytät suonensisäisesti huumeita ja haluat huolehtia terveydestäsi sekä torjua tartuntatauteja
• Jeesissä on ammattitaitoinen henkilökunta: sairaanhoitajia, sosiaaliohjaajia ja lääkäri.

Jeesissä on yhteisöllistä toimintaa, jota ohjaavat yhteisötyöntekijät. Ryhmien suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen osallistuvat myös asiakkaat.

Lisätietoja

Saku Lemola
Lähihoitaja, Ohjaaja
: 050 911 8232
: Åkerlundinkatu 6, 4. Kerros
(sisäänkäynti Steelbodyn ovesta)
Meri Menke
Yhteisötoiminnan ohjaaja
: 050 563 0849
: Åkerlundinkatu 6, 4. Kerros
(sisäänkäynti Steelbodyn ovesta)
Reijo Ylimys
Ohjaaja, Tampereen A-Kilta
: 040 707 4477
: Åkerlundinkatu 6, 4. Kerros
(sisäänkäynti Steelbodyn ovesta)

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi


Digidesi- desistanssia digitaalisesti

Rikostaustaisille hyppy korona-aikaan ja digiaikaan on ollut poikkeuksellisen haastavaa. Lähipalveluita on jouduttu sulkemaan ja jäljelle jääneitäkin tuottamaan poikkeusmenettelyin. Samanaikaisesti pitkiä vapausrangaistuksia suorittaneet ovat eläneet jopa vuosia ilman nykyaikaisia digiratkaisuja ja ilman kokemusta yhteiskunnan digitalisoituneista palveluista.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikoksilla oireilevien ja vankilasta vapautuvien henkilöiden osallisuutta ja desistanssiprosessia nopeasti digitalisoituvassa yhteiskunnassa . Hankkeessa tuetaan kohderyhmän kiinnittymistä tarvitsemiinsa palveluihin, jotka ovat yhä useammin etänä ja digitaalisessa muodossa.

Digidesi-hankkeessa

hyödynnetään yhteiskehittämisen menetelmiä, sekä eri hankkeista saatua tietoa ja verkostotyötä.
kehitetään palveluita ja prosesseja asiakaslähtöisemmiksi
vahvistetaan kohderyhmän desistanssiprosessia ja luodaan desistanssin tueksi digitaalinen kuntoutusympäristö
kehitetään kohderyhmän parissa työskentelevien ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden digitaalista osaamista

Hankkeen aikana saatu tieto ja osaaminen kootaan oppaaksi ja koulutuskokonaisuudeksi.

Digidesi-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kehittämishanke, joka toteutetaan 1.9.2021-31.8.2023.
Hanke toteutetaan yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.

Tanja Tourunen
Kuntoutuksen asiantuntija
Kirsi Riihijärvi
Projektipäällikkö
Olli Kaarakka
Asiantuntija
Mimmi Ikkala
Koordinaattori