Kuvat, yhteinen kielemme -hanke on Suomen Kulttuurirahaston (8/2018-8/2019) tukema hanke, josta vastaavat Sari Kivimäki ja Johanna Eskelinen.
Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kuurojen Palvelusäätiö sr, Silta-Valmennusyhdistys ry ja Kehitysvammaliiton verkkopohjainen kuvapankki Papunet.
Kuvat, yhteinen kielemme -hanke pyrkii tukemaan yksilön opiskelu- ja työelämäosallisuutta tuottamalla kuvakommunikaatiomateriaalia. Kuvamateriaalia avulla voidaan tukea toimintaa ja vuorovaikutusta tilanteissa, joissa kielellinen kohtaaminen on haasteellista. Hankkeessa piirretystä ja valokuvatusta kuva-aineistosta valmistetaan tilannekohtaisesti sopivaa kuvakommunikaatiomateriaalia.

Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeen arvoja ovat yhdessä tekeminen ja mahdollisimman laaja ja vapaa kuvakommunikaatiomateriaalin hyödynnettävyys. Hankkeessa tuotettu kuvamateriaali julkaistaan hankkeen päätyttyä Papunetin kuvapankissa, josta se on opiskelu- ja työelämän vapaasti hyödynnettävissä.
Silta-Valmennusyhdistys tukee hankkeen toimintaa ja avustaa muun muassa kohdeasiakkaiden valinnassa. Hankkeessa tuotettu kuvamateriaali luovutetaan koekäyttöön Silta-Valmennuksen työpajoihin. Koekäyttö on osa hankkeen yhteiskehittelyyn perustuvaa toimintamallia, jossa yhdessä suunnittelun, jatkuvan vuoropuhelun ja palautteen saamisen kautta materiaalin sisältöä ja käytön integroimista työympäristöön pyritään kehittämään yhä toimivammaksi ja työelämää palvelevaksi.
Kuvat, yhteinen kielemme-hankkeen edistymistä voi seurata osoitteessa http://www.ideogrammi.fi tai facebookissa

Hankkeesta vastaavat:


Sari Kivimäki ja Johanna Eskelinen, Ideogrammi
ideogrammiposti@gmail.com