Lukiopaja LUPA on ESR-rahoitteinen hanke ajalle 1.1.2022-31.8.2023.

Hanke toteutetaan Tampereen kaupungin ja Silta-Valmennusyhdistyksen kehittämisyhteistyönä.

Hankkeessa kehitetään uudenlainen osallisuutta tukeva toimintamalli, jossa toimintakykyä vahvistava, kuntoutuksellinen ja yhteisöllinen toiminta kytketään osaksi lukio-opintoja. Tavoitteena on mahdollistaa opinnoissa eteneminen yksilöllisen suunnitelman mukaisesti ja vahvistaa opiskelijoiden toimintakykyä, sekä vähentää koulutuksen negatiivisia keskeytyksiä opintojen nivelvaiheissa, erityisesti lukio-opintojen aloitusvaiheessa. Joustava lukio-opiskelu ja moniammatillinen pienryhmämuotoinen ohjaus tuetussa ympäristössä tukee nuorten elämänhallinnan ylläpitämistä ja antaa valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Tampereen kaupungin lukioissa opiskelevat nuoret, jotka tarvitsevat tukea opinnoissaan elämänhallinnan haasteiden, jaksamisen tai mielenterveysongelmien vuoksi. Kohderyhmään kuuluvat myös lukio-opinnot keskeyttäneet nuoret, jotka haluavat palata opintojen pariin.

 

Taija Tuominen
Projektipäällikkö
: 050 524 3427
: Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Heidi Meriläinen
Valmentaja
: 040 670 8165
: Kumppannuustalo Artteli, Mustanlahdenkatu 22, 2. krs. 33210 Tampere
Katri Mäkinen
Suunnittelija
: 050 411 6862