Kuntouttava työtoiminta Silta-Valmennuksen työpajoilla soveltuu hyvin pitkään työttömänä olleille maahanmuuttajille. Työpajaympäristössä tapahtuva tekemällä oppiminen tarjoaa hyvän alustan myös maahanmuuttaja-asiakkaiden tarpeisiin.
Silta-Valmennuksen työpajoille ohjaudutaan Tampereen kaupungin työllisyyspalveluista, aikuissosiaalityöstä tai muuten sovitusti.
Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden työelämäpolun edistämistä tuetaan perustyön lisäksi aktiivisesti neljässä käynnissä olevassa kehittämishankkeessa.


TARGET-hanke (OPH, 26.6.2018 – 30.6.2020)
Hankkeen tavoitteena on kehittää monipuolinen tuki- ja ohjausjärjestelmä etenkin erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille. Sillassa maahanmuuttaja-asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä työelämävalmiuksia kartoitetaan työpajaympäristöissä toiminnallisuuden kautta. Asiakas saa henkilökohtaista tukea oman jatkopolkunsa suunnitteluun ja vahvaa ohjausta kohti koulutusta tai työelämää.

Lisätietoja

Riia-Liisa Ronkainen, Valmentaja
050 449 7860
etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi


Ote työhön -hanke (ESR, 1.10.2017-31.12.2019)
Silta-Valmennusyhdistys koordinoi ammattivertaisryhmiä Tampereella; Sillan asiakkaat ja opiskelijat voivat osallistua intensiivisiin pienryhmiin osana palveluaan/opintojaan. Ammattivertaisryhmien kautta parannetaan osallistujien työnhakutaitoja ja -valmiuksia seuraavilla osa-alueilla:
• suomalainen työelämä ja eri ammatit
• suomen kieli työkielenä
• faktatieto työllistymisen ja koulutuksen eri poluista
• mukana myös s2-kouluttaja ja vertaisohjaaja

Lisätietoja

Katri Mäkinen, Koordinaattori
050 411 6862
etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi


Empowering Migrants for Employment EME -hanke (ESR, 1.11.2018-31.12.2020)
Kansainvälisessä EME-hankkeessa Ote työhön -toteuttajakumppanit vierailevat belgialaisten ja ruotsalaisten kumppaniorganisaatioiden luona tutustumassa maahanmuuttajien työllistymistä edistävään toimintaan. Tarkoituksena on arvioida ja levittää hyviä käytäntöjä, pilotoida niitä Ote työhön -toiminnassa ja lopulta dokumentoida toimenpidesuositukset menetelmäoppaaksi.

Lisätietoja

Katri Mäkinen, Koordinaattori
050 411 6862
etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi


KIITO – kiinni työhön ja osaamiseen -hanke (ESR, 1.9.2016 – 31.8.2019)
KIITO-hankkeessa on luotu uutta työllistymismallia erityisryhmille kuten maahanmuuttajille, jotka ovat pääsääntöisesti kotoutumisvaiheessa olevia. Hankkeen aikana Silta-Valmennuksessa on toteutettu 40 päivän pituisia kotouttavan valmennuksen jaksoja, joiden aikana työpajoilla tapahtunut oppiminen on tapahtunut vaiheittain ja tehtäväkohtaisesti. Osaamista ja ammatillista kehittymistä on arvioitu ja seurattu askel kerrallaan ja tavoitteena on ollut eteneminen kohti työelämää. Hankkeessa mukana olevat s2-kouluttaja ja koordinaattori ovat tukeneet työelämässä tarvittavan kielen ja työelämävalmiuksien oppimisessa. Kevään 2019 aikana hankkeessa on meneillään mallinnus- ja kehittämisvaihe.

Lisätietoja

Taija Tuominen, Koordinaattori
050 524 3427
etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi