Hankkeen tarkoituksena on kehittää koulutuksen ulkopuolelle jääville nuorille ja aikuisille kokonaisvaltaisen tuen ja vaiheittaisen ammatillisen koulutuksen suorittamisen malli,
jossa huomioidaan elämäntilanne ja erityisen tuen tarve yksilöllisesti.
Hankkeessa pilotoidaan ja otetaan käyttöön toimintamalli, jossa kohderyhmällä on mahdollisuus tuetusti suorittaa ammatillisen tutkinnon osa tai osia tekemällä tuotannollista työtä työpaikalla, työpajalla tai muussa epämuodollisessa oppimisympäristössä. Hankkeen tuloksena syntyy toteuttajaorganisaatioissa käyttöönotettava sekä muihin organisaatioihin levitettävissä oleva toimintatapa, jossa nuorille ja aikuisille kertyy riittävällä tuella ammatillista osaamista ja opiskelutaitoa, joiden avulla on mahdollisuus jatkaa opintoja ja työllistyä. Lisäksi hankkeessa tiivistetään ja selkeytetään yhteistyötä oppilaitosten, välityömarkkinatoimijoiden ja työelämän kanssa.

Osatoteuttajana Silta-Valmennusyhdistys ry:n rooli on toimia osana laajaa hanketiimiä ja kehittää toimintamallia Tampereen seudulla sekä osallistua toimintamallin viestintään ja levittämiseen. Silta-Valmennusyhdistys tavoittaa oman asiakaskunnan ja verkostojen kautta laajasti kohderyhmää ja tekee oikea-aikaista ohjausta hankkeen toiminnan ja tukimuotojen piiriin. Silta-Valmennusyhdistys vastaa hankkeessa rinnalla kulkevan yksilöllisen tukimallin kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä yhteistyössä oppilaitoksen kanssa kehitettävästä osaamisen kerryttämisen kokonaisuudesta.
Hankkeen päätoteuttaja on Valo-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajina ovat Silta-Valmennusyhdistys ry, Ammattiopisto Luovi, Stadin ammattiopisto sekä Ammattiopisto Live.
Hanke toteutetaan 21.6.2018 – 31.12.2020 Pirkanmaan ja Uudenmaan alueilla.