Ponnu-hanke
PONNU-hanke oli Taito-ohjelmaan kuuluva valtakunnallinen ESR-hanke, jossa kehitettiin uudenlaista mallia perustaitojen oppimiseen epämuodollisissa oppimisympäristöissä.


Vierto-hanke
Hankkeessa tarjottiin yksilöllisiä valmennuspalveluja rikostaustaisille sekä rakennettiin kokonaisvaltainen
toimintamalli parantamaan palvelujen toimivuutta ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä.


Järjestö 2.0 -hanke
Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä oli hanke, joka kehitti järjestöjen yhteistyötä maakunnassa vuoden 2020 loppuun saakka.


Empowering Migrants for Employment EME -hanke
Kansainvälinen Empowering Migrants for Employment EME -hanke, jonka aikana arvioitiin ja testattiin keinoja tunnistaa maahanmuuttajien (erityisesti pitkään työttömänä olleiden naisten) taitoja, osaamista ja valmiuksia ja edistää heidän työllistymistään.


Target -hanke