Ponnu-hanke
PONNU-hanke oli Taito-ohjelmaan kuuluva valtakunnallinen ESR-hanke, jossa kehitettiin uudenlaista mallia perustaitojen oppimiseen epämuodollisissa oppimisympäristöissä.


Vierto-hanke
Hankkeessa tarjottiin yksilöllisiä valmennuspalveluja rikostaustaisille sekä rakennettiin kokonaisvaltainen
toimintamalli parantamaan palvelujen toimivuutta ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä.


Järjestö 2.0 -hanke
Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä oli hanke, joka kehitti järjestöjen yhteistyötä maakunnassa vuoden 2020 loppuun saakka.


Empowering Migrants for Employment EME -hanke
Kansainvälinen Empowering Migrants for Employment EME -hanke, jonka aikana arvioitiin ja testattiin keinoja tunnistaa maahanmuuttajien (erityisesti pitkään työttömänä olleiden naisten) taitoja, osaamista ja valmiuksia ja edistää heidän työllistymistään.


Target -hanke


Rikostaustaisten nuorten aikuisten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen vaikeudet sekä niihin liittyvä puheterapeuttinen interventio-ohjelma rikosseuraamusalalle -tutkimus- ja kehittämishanke
Tämä Oikeusministeriön rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke tarkasteli rikostaustaisten nuorten aikuisten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen vaikeuksia ja puheterapiaa osana kuntoutusta. Hankkeen tarkoitus oli tuottaa tutkimustiedon ohella toimintamalli rikosseuraamustyöhön puheen, kielen ja vuorovaikutuksen vaikeuksien havaitsemiseksi sekä niiden tukemiseksi rikoksista tuomittujen parissa.


Opikko-hanke


Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön

Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön – hanke toteutettiin 1.10.2018-31.10.2021. Hankkeen toteutti Silta-Valmennusyhdistys yhdessä Vates-säätiön, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen, Diakonia ammattikorkeakoulun ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Hankkeen rahoitti ESR.

Hankkeen tulokset
Ilona-hankkeen tavoitteena oli etsiä innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on haasteellista. Hankkeen keskeiset tulokset on julkaistu teoksessa Yhteiskunnallinen yrittäjyys Suomessa – Malli osatyökykyisten työllistämiseen.
Teoksen voi ladata osoitteessa: 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/505400/DIAK_TYOELAMA_24_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Painetun julkaisun voi tilata sähköpostitse: 
julkaisutilaukset@diak.fi. 

Hankkeen työ jatkuu 
Hankkeen aikana Suomessa julkistettiin Yhteiskunnallisten yritysten strategia:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163198/TEM_2021_41.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Strategian tavoitteiden mukaisesti Suomeen perustettiin syksyllä 2021 yhteiskunnallisen yrittäjyyden osaamiskeskus, jossa Silta-Valmennusyhdistys on yksi toteuttajista. Osaamiskeskus tarjoaa valtakunnallista neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallista yritystoimintaa harjoittaville tai käynnistäville yrittäjille ja yhteisöille yritysmuodosta ja toimialasta riippumatta. Samalla se rakentaa verkostomaisesti toimivat asiantuntijapalvelut vahvistamaan yhteiskunnallisen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja lisäämään osatyökykyisten työllistämistä.
Ks. lisää: https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/yhteiskunnallisten-yritysten-osaamiskeskus-aloittaa-toimintansa

Hankkeen esiselvitys
Ilona-hanketta varten tehtiin myös ESR-rahoitteinen valmisteluhanke vuonna 2018. Sen tuloksena syntyi kansainvälinen ja kotimainen yhteistyöverkosto, ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankehakemus ja selvitys kotimaisista ja ulkomaisista osatyökykyisten työllisyyteen ja yhteiskunnallista yrittäjyyteen liittyvistä kokeiluista.
 
Lisätietoja: Eeva Salmi, eeva.salmi@siltavalmennus.fi, p. 0442369662.


CHANCE


ReEnter


Bridge to Europe I