Ponnu-hanke
PONNU-hanke oli Taito-ohjelmaan kuuluva valtakunnallinen ESR-hanke, jossa kehitettiin uudenlaista mallia perustaitojen oppimiseen epämuodollisissa oppimisympäristöissä.


Vierto-hanke
Hankkeessa tarjottiin yksilöllisiä valmennuspalveluja rikostaustaisille sekä rakennettiin kokonaisvaltainen
toimintamalli parantamaan palvelujen toimivuutta ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä.