Ponnu-hanke
PONNU-hanke oli Taito-ohjelmaan kuuluva valtakunnallinen ESR-hanke, jossa kehitettiin uudenlaista mallia perustaitojen oppimiseen epämuodollisissa oppimisympäristöissä.


Vierto-hanke
Hankkeessa tarjottiin yksilöllisiä valmennuspalveluja rikostaustaisille sekä rakennettiin kokonaisvaltainen
toimintamalli parantamaan palvelujen toimivuutta ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä.


Järjestö 2.0 -hanke
Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä oli hanke, joka kehitti järjestöjen yhteistyötä maakunnassa vuoden 2020 loppuun saakka.


Empowering Migrants for Employment EME -hanke
Kansainvälinen Empowering Migrants for Employment EME -hanke, jonka aikana arvioitiin ja testattiin keinoja tunnistaa maahanmuuttajien (erityisesti pitkään työttömänä olleiden naisten) taitoja, osaamista ja valmiuksia ja edistää heidän työllistymistään.


Target -hanke


Rikostaustaisten nuorten aikuisten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen vaikeudet sekä niihin liittyvä puheterapeuttinen interventio-ohjelma rikosseuraamusalalle -tutkimus- ja kehittämishanke
Tämä Oikeusministeriön rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke tarkasteli rikostaustaisten nuorten aikuisten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen vaikeuksia ja puheterapiaa osana kuntoutusta. Hankkeen tarkoitus oli tuottaa tutkimustiedon ohella toimintamalli rikosseuraamustyöhön puheen, kielen ja vuorovaikutuksen vaikeuksien havaitsemiseksi sekä niiden tukemiseksi rikoksista tuomittujen parissa.


Opikko-hanke