PONNU-hanke oli Taito-ohjelmaan kuuluva valtakunnallinen ESR-hanke, jossa kehitettiin uudenlaista mallia perustaitojen oppimiseen epämuodollisissa oppimisympäristöissä.

Hankkeen päätoteuttaja oli Valo-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajat Silta-Valmennusyhdistys ry, Invalidisäätiö sr sekä HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Hankkeen omat verkkosivut löydät osoitteesta http://ponnu.valo-valmennus.fi/