Silta-Valmennusyhdistys ry on mukana kansainvälisessä Erasmus + kehittämishankkeessa ReEnter. Hankkeen päätoteuttajana toimii kreikkalainen Freedom Gate- yhdistys.
Hankkeen päätavoitteena on kouluttaa ammattilaisia ja vapaaehtoisia, jotka työskentelevät tai haluavat työskennellä rikosseuraamusasiakkaiden kanssa tukemassa heidän yhteiskuntaan ja työmarkkinoille integroitumistaan. Projektissa jaetaan osallistujien kokemuksia ja parhaita käytäntöjä rikosseuraamusasiakkaille suunnatuista koulutukseen, kuntoutukseen, yhteiskuntaan integroitumiseen, työllistymiseen ja sosiaaliseen tukeen liittyvistä toimintamalleista.
Kehittämistyö koostuu kansainvälisistä toimijatapaamisista sekä valmennus- ja koulutusseminaareista. Toimijatapaamisissa perehdytään osallistujien toimintamalleihin ja niiden vaikuttavuuteen sekä valmistellaan yhteisiä koulutusseminaareja. Seminaareissa jaetaan käytännön menetelmiä ja toimintatapoja eri ohjelmista laajemmalle kansainväliselle osallistujajoukolle. Tapaamisten välillä toteuttajaorganisaatiot jakavat parhaita käytänteitä kotimaassa pidettävissä koulutustilaisuuksissa.
Koulutusseminaareista ensimmäinen pidettiin Ateenassa 26.-28.3.2019 ja toinen pidetään Suomessa, Silta-Valmennusyhdistyksessä 19.-21.11.2019.
Seminaarien teemoja ovat mm.
– ammatillinen orientaatio ja työllistymisohjelmat, yrittäjyys
– innovatiiviset psykoedukatiiviset ohjelmat
– oppimisvalmiuksiin liittyvät ohjelmat
– vertaistukeen perustuvat ohjelmat
– valmistautuminen vankien lasten tapaamisiin ja yhteydenpito tuomion aikana
– vapautumisen valmisteleminen ja vapautuminen
– valmistautuminen perheeseen palaamiseen vankeustuomin jälkeen
Hankkeessa on mukana organisaatioita Kreikasta, Portugalista, Espanjasta, Italiasta, Romaniasta, Kyprokselta ja Silta-Valmennusyhdistys Suomesta.

ReEnter newsletter 2
ReEnter newsletter 1

 

Lisätietoja

Maija Schellhammer-Tuominen
KEHITTÄMISJOHTAJA

:050 303 7659

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi

Hankkeen virallinen nettisivu: https://www.reeenter.com/

Hankkeen facebook

 

The European Commission support for the production of this web section does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.