Rikostaustaisten nuorten aikuisten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen vaikeudet sekä niihin liittyvä puheterapeuttinen interventio-ohjelma rikosseuraamusalalle -tutkimus- ja kehittämishanke 1.9.2019 – 31.8.2020.

Tämä Oikeusministeriön rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke tarkastelee rikostaustaisten nuorten aikuisten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen vaikeuksia ja puheterapiaa osana kuntoutusta. Hankkeessa on tarkoitus tuottaa tutkimustiedon ohella toimintamalli rikosseuraamustyöhön puheen, kielen ja vuorovaikutuksen vaikeuksien havaitsemiseksi sekä niiden tukemiseksi rikoksista tuomittujen parissa. Tämä puheterapeuttinen perehdytysohjelma luovutetaan Rikosseuraamuslaitokselle sekä rikosseuraamusalan koulutuskäyttöön tulevaisuuden rikosseuraamustyössä edelleen hyödynnettäväksi.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kriittisen sosiolingvistiikan ja diskurssintutkimuksen ja logopedisen arvioinnin perusteella,

1) millaisia reseptiivisen ja ekspressiivisen puheen ja vuorovaikutuksen vaikeuksia rikostaustaisilla nuorilla aikuisilla ilmenee

2) millaisena rikostaustaiset henkilöt itse kokevat asemansa ollessaan vuorovaikutuksessa lainkäyttöä ja harkintavaltaa edustavien henkilöiden kanssa

3) mitä ongelmat vankien sanastonhallinnassa implikoivat yksilön ja yhteiskunnallisen välisenvuorovaikutuksen näkökulmasta ja miten ne vaikuttavat

4) miten ne huomioidaan sekä miten ne tulisi ottaa huomioon rikosseuraamuslaitoksissa rikostaustaisen henkilön toiminnanohjauksessa sekä esimerkiksi vangeille suunnatuissa kuntoutusohjelmissa.

Sisko Järvinen
Projektikoordinaattori
Seija Pekkala
Dosentti, logopedian yliopistonlehtori (Helsingin yliopisto)
Päivi Rainò
Fil.toht., tutkimuspäällikkö (Silta-Valmennusyhdistys ry)

.    .