RIKSU-kehittämishankkeen tavoitteena on luoda rikostaustaisten naisten, naiseksi itsensä kokevien sekä muunsukupuolisten henkilöiden tarpeita vastaava kuntoutus, jossa huomioidaan naiserityisen työn erityispiirteet. Kuntoutuspolku tähtää rikoksista irtaantumiseen, päihdekuntoutumiseen sekä perhesuhteiden ja arjenhallintataitojen vahvistamiseen. Työskentely voidaan aloittaa vankilassa, jolloin huomiota kiinnitetään erityisesti vankilasta vapautumisen nivelvaiheeseen. Vapautumisen jälkeen kuntoutus toteutetaan asiakkaan rinnalla kulkien ja asiakkaan tarpeisiin vastaten. Kuntoutusta järjestetään yksilö- ja ryhmämuotoisena. Tarkoituksena on lopulta saattaa asiakas yhteiskunnan normaalipalveluiden piiriin. Hankkeessa kehitetään myös virtuaalikuntoutusta yhdessä vankiloiden kanssa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Silta-Valmennusyhdistys ry:n, Valo-Valmennusyhdistys ry:n ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyö mahdollistaa hankkeen arviointitiedon tuottamisen ja tulosten levittämisen laaja-alaisesti palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi. Valo-Valmennusyhdistys ry vastaa hankkeen kehittämisestä sekä pilotoinnista Turun seudulla ja Silta-Valmennusyhdistys ry Tampereella.

Silta-valmennusyhdistys ry:n RIKSU-hankkeen työntekijänä on Tampereella aloittanut 1.10.2020 sosionomi AMK Janita Kuusisto.

Hanke on ESR-rahoitteinen ja sen kesto on 1.9.2020-31.3.2023

 

Janita Kuusisto
Ohjaaja-kehittäjä
: 040 624 0844
: Salhojankatu 42