Hankkeessa järjestetään traumasensitiivisiä vakautumisryhmiä rikos- ja päihdetaustaisille henkilöille. Ryhmäläisille tarjotaan myös yksilötukea. Hankkeen loppupuolella koulutetamme ammattilaisia traumasensitiivisen työotteen hyödyntämiseen yllämainitun kohderyhmän kanssa. Yhteistyötä tehdään Riihimäen, Kylmäkosken ja Jyväskylän vankiloiden kanssa.

Lisätietoja:

Mari McAlester
projektipäällikkö
: 040 831 4839
Anna Järvinen
terveydenhoitaja
: 040 725 2664
Johanna Nurmiranta
sosiaaliohjaaja
: 044 062 4001