TARGET- tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta 26.6.2018 – 31.12.2020, OPH

Hankkeen tavoitteet:

  • Kehittää osaamiskartoituksia ja kartoittaa maahanmuuttajien oppimisvalmiuksia ja ammatillista osaamista
  • Kehittää osaamiskartoituksia ja kartoittaa maahanmuuttajien oppimisvalmiuksia ja ammatillista osaamista työpajaympäristöissä
  • Kehittää uusia palveluita ja polkuja erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille
  • Kehittää uusia tapoja tunnistaa erityisen tuen tarvetta
  • Kartuttaa koko hankkeen verkostolle osaamista yhteistyöstä ja erityisen tuen palveluista.

Hankkeen tavoitteena Silta-Valmennuksen ja Kiipulan ammattiopiston yhteistyön osalta on luoda erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille kuntouttavien palveluiden ja erityisopetuksen yhteistyömalli, joka tähtää yksilölliseen tuettuun polkuun kohti osallisuutta, opintoja ja työelämää.
Erityisen tuen tarpeita voivat olla mm. heikot oppimisvalmiudet, heikko koulutustausta, luku- ja kirjoitustaidottomuus, vammaisuus, henkilökohtaiset haasteet ja/tai traumatausta.

Hankkeen koordinaattorina ja yhteistyöverkoston ylläpitäjänä on Tredu ja osatoteuttajina Silta-Valmennusyhdistys ry, Kiipulasäätiö, TAKK, Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut, Tampereen kaupungin Aikuisten sosiaalipalvelut, Tampereen aikuislukio, Ahjolan kansalaisopisto, Tampereen vastaanottokeskus ja SPR.

Lisätietoja

Jenni Niemi
Valmentaja
: 050 505 7973
: Vehnämyllynkatu 4
Liisa Eiramo
Valmennuspäällikkö
: 045 636 1005
: Vehnämyllynkatu 4

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi