Tavalliseen Elämään -palvelu

Vapautuvien vankien palvelu- ja arvoketju vankilasta koulutukseen ja työhön

Tavalliseen elämään -palvelu perustuu palvelu- ja arvoketjumallin soveltamiseen vankilasta vapautuvien kuntoutus- ja oppimispolun rakentamisessa. Palvelussa toiminta alkaa vankilassa ja päättyy ketjun eri vaiheiden kautta integroitumiseen yhteiskuntaan sekä työllistymiseen tavallista työllistymisreittiä kuntoutuksen kautta koulutukseen tai suoraan työelämään. Palvelun tuottajana on Silta-Valmennusyhdistys, jonka työpajat, tuotantokoulu ja asumispalvelut tarjoavat vapautuvalle etenemispolun.

Päätavoitteet

Vankilasta vapautuvan näkökulmasta palvelu tarjoaa aidon mahdollisuuden muuttaa elämäntapaa kohti ”tavallista elämää”. Asiakkaiden juoksuttaminen luukulta toiselle vähenee ja luottamus palvelujärjestelmän kykyyn auttaa kasvaa.
Palvelu tukee vapautuvien kiinnittymistä palveluihin kolmella tavalla. Asiakkaat ovat tekemisissä samojen henkilöiden ja organisaatioiden kanssa polun eri vaiheissa, asiakkaat tietävät mitä mahdollisuuksia heille oikeasti on tarjolla ja että heillä on mahdollisuus edetä omien voimavarojensa ja suunnitelmiensa mukaisesti. Kiinnipitävällä työotteella pyritään myös mahdollistamaan paluu palveluketjuun tarvittaessa.

Kenelle

Palvelun kohderyhmä on vaiheittaisen vapautumisen kautta Tampereelle ja kaupunkiseudulle ensisijaisesti Länsi-Suomen vankiloista vapautuvat vangit.
Palveluun voi tulla myös vapautumisen jälkeen tai yhdyskuntaseuraamustoimiston kautta valvontarangaistuksen tukitoimintana.
Hakeutuminen
Vankilassa oleva vanki voi hakeutua Tavalliseen Elämään -palveluun yhteistyössä vankilan henkilökunnan kanssa ja ottaa yhteyttä koordinaattori Reijo Kypärään tai oppimisvalmentajaan Eeva-Kaisa Hohenthaliin.

Kumppanit

Palvelun rahoittaa RAY ja kumppaneina ovat Pirkanmaan rikosseuraamuskeskus, Länsi-Suomen vankilat, Riihimäen ammattioppilaskoulun säätiö, Ammattiopisto Luovi ja Tampereen kaupunki. Palvelu liittyy Riihimäen ammattioppilaskoulun säätiön rahoittamaan Vangin oppimispolku -hankkeeseen.

Lisätietoja

Reijo Kypärä, Koordinaattori
040 843 1241

Eeva-Kaisa Hohenthal, Oppimisvalmentaja
050 325 1753

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi