Toimii! – hanke

Toimii! -hanke mahdollistaa Silta-Valmennuksen asiakkaana olevien nuorten omaehtoista harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa sekä organisoi erilaisia vapaaehtoistyön ja vertaistuen muotoja yhdessä nuorten kanssa. Hanketta rahoittaa RAY.
Hanke lisää Sillan nuorten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ja vähentää yksinäisyyttä. Se myös parantaa nuorten fyysistä ja psyykkistä elämänlaatua ja vahvistaa terveellisiä elämäntapoja.
Hankkeen tavoitteena on kehittää järjestölähtöistä kansalaistoimintaa ja vapaa-ajantoimintaa sekä kehittää järjestöjen välistä yhteistyötä harrastustoiminnan ja vapaaehtoistyön organisoinnissa. Toimintaa organisoidaan yhteistyössä järjestökumppaneiden kanssa.

Toimii! – hanke organisoi harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa Sillan asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Osa toimintaa on Sillan asiakasraati, joka yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa suunnittelee ja toteuttaa toimintatapahtumia. Niitä voivat olla esim. viikoittaiset liikunta- ja kulttuuritapahtumat, retket jne.

Toimii! – hanke tiedottaa tapahtumistaan Silta-Valmennuksen nettisivuilla sekä omilla facebook sivuillaan.